Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Malešovice-Medlov_01

Název předindustriální krajiny

 

Medlov

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°02'12.6"N 16°30'57.6"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě       Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Dyjsko-svratecký úval (pomezí Rajhradské pahorkatiny a Dyjsko-svratecké nivy)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Medlov

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Malešovice-Medlov-01

Celková plocha (ha)

 

101,35

 

Velikostní kategorie

 

celek PreIK

Využití parcel

úzké parcely orné půdy, hřiště, lužní les a zástavba mlýna v nivě, na svahu plochy teras s TTP, svahy teras porostlé keři a stromy, lesíky

Stav

 

1-2

Ohrožení

opouštění orné půdy, spojování pozemků, zarůstání dřevinami

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad (%)

půda (%)

široká plochá niva s řekou a přilehlý údolní svah vedle zástavby

183-226

80 R

10 M
10 P

80 bez

10 Z

10 SZ

W2

80 nivní sediment

10 vápnitý jíl (šlír)

80 fluvizem modální

10 černozem modální

Doporučení: Udržovat současnou strukturu využití ploch, zamezovat zarůstání otevřených ploch dřevinami a spojování pozemků.