Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Sokolnice_01

Název předindustriální krajiny

 

Sokolnice

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°07'07.7"N 16°42'45.4"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě              Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Dyjsko-svratecký úval (Pracká pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Sokolnice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Sokolnice_01

Celková plocha (ha)

 

15,10

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

úzké, po spádnici vedené parcely zejména orné půdy, pruhy sadů a TTP, místy stepní lada

Stav

 

1-2

Ohrožení

polovina orné půdy převedena na trvalé kultury, opouštění orné půdy, spojování pozemků

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

koncový svah plochého hřbetu vedle zástavby

204-226

20 R

80 M

20 bez

50 JZ

20 J

W2

90 spraš

10 smíšený sediment

70 černozem pelická

30 černozem arenická

Doporučení: Udržovat současné zastoupení forem využití ploch, kontrolovat růst obytné zástavby.