Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Velešovice_01

Název předindustriální krajiny

 

Velešovice

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°10'29.4"N 16°51'11.3"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Vyškov, Vyškovská brána (Rousínovská brána)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Velešovice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Velešovice_01

Celková plocha (ha)

 

23,33

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

úzké pruhy zejména orné půdy, méně sadů a TTP, vedené po spádnici, jednotlivé objekty

Stav

 

2

Ohrožení

významná náhrada orné půdy trvalými kulturami, spojování pozemků, opouštění orné půdy, růst zástavby

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svah a dno úpadu, přiléhá dolů k zástavbě

233-276

40 R

60 M

40 bez

30 Z

10 S

10 SZ

W2

70 vápnitý jíl (tégl) neogén

20 smíšený sediment

10 nivní sediment

30 černozem karbonátová

30 pelozem melanická karbonátová

10 černice karbonátová

20 pelozem melanická slabě oglejená

Doporučení: Udržovat současné zastoupení všech forem využití ploch, bránit růstu zástavby do zájmových ploch segmentu PreIK.