Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Lazníky_03

Název předindustriální krajiny

 

Lazníky východ

Region

 

Haná

Geografické souřadnice těžiště

 

N 49° 31′ 33.652″ E 017° 28′ 49.322″

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Přerov; Nízký Jeseník (Čekyňská pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

 

Lazníky

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

 

Lazníky_03

Celková plocha

(ha)

 

19,88

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

orná půda obhospodařovaná ve 2 blocích

Stav

 

3

 

Ohrožení

eroze půdy

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad (%)

půda (%)

rovina východně od intravilánu 

282-292

95 R

 

95 bez

W2

100 spraš a sprašová hlína

25 luvizem oglejená

25 černozem černická

Doporučení: Nespojovat pozemky, dbát na protierozní opatření.