Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Skrýchov_01

 

Název předindustriální krajiny

Skrýchov

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°10'26,8''N 15°18'01,5''E

Počet místních částí

2

Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Skrýchov,

Studená

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Skrýchov_01 a Studená_04

Celková plocha (ha)

 

36,70

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: skupina polních parcel oddělených od sebe mezemi, několik selských pastvin mezi poli

 

dnes: téměř všechny meze se zachovaly a tím se dobře zachovala i původní historická pozemková struktura, meze zarostly křovinami, pastviny byly buď zalesněny, nebo zarostly křovinami, až na jednu výjimku všechny polní parcely byly zatravněny

Stav

 

2

Ohrožení

 

odstraňování mezí a spojování pozemků, zatravnění zbývající jediné polní parcely

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy kopce, úpad

615-678

100 M

40 Z

40 SZ

10 JZ

MW4

60 granit

30 pararula

10 pararula až migmatit

100 kambizem dystrická

Doporučení: Nespojovat pozemky, zachovat meze a tím i původní historickou pozemkovou strukturu, zachovat zbývající polní parcelu a její polní obhospodařování.