Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Předindustriální krajina Česka je datována do období před hlavní vlnou průmyslové revoluce, ted před rok 1850. Nese znaky poměrně nepřerušeného socioekonomického a kulturního vývoje od pobělohorské doby s ohledem na místní přírodní poměry. Její přeživší relikty nejsou v ČR vyjma vyhlášených a připravovaných krajinných památkových zón evidovány. Početnější areály menších rozměrů s charakteristickou prostorovou strukturou plužin, cest, zástavby, rybníků a lesních celků podchyceny nebyly.

Cíle projektu: (1) Bude provedena inventarizace areálů předindustriální krajiny v rámci historických hranic Moravy na bázi srovnávání historických mapových dokumentů s nejnovějšími kartografickými produkty; (2) Zjištěné areály budou klasifikovány a evidovány ve třech velikostních kategoriích a každý z nich ve třech kvalitativních kategoriích podle vzoru registrů úspěšných regionů západní Evropy; (3) Sestavená textová, obrazová (mapy, snímky) a tabelární dokumentace každé evidované jednotky zahrne navržená opatření pro další péči a management takových areálů; (4) Dokumentace bude se souhlasem MK ČR zpřístupněna dotčeným obcím a veřejnosti v elektronické podobě; (5) Bude sestavena putovní, regionálně adaptabilní muzejní expozice na téma "Dávná krajina v současné Moravě na xx-icku"; (6) Metodické a regionální poznatky budou didakticky transformovány do elektronického učebního, resp. vzdělávacího materiálu pro školy a veřejnost.

Seznam lokalit

Název předindustriální krajiny   Blučina-východ Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°02'44.2"N 16°39'32.8"E Počet místních segmentů   2 Poloha na Moravě             Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Dyjsko-svratecký úval (Pracká pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Blučina Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Blučina-východ_01 Celková plocha (ha)   64,38 Velikostní kategorie   okrsek PreIK Využití parcel   převážně drobná parcelace v pestré mozaice orné půdy, ovocných sadů, vinohradů, stepních las, křovin a lesíků Stav   1-2 Ohrožení opou…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Výhon Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49,0396038503N 16,6331601094E Počet místních segmentů   2 Poloha na Moravě               Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Dyjsko-svratecký úval (Pracká pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Židlochovice a Blučina Kód segmentu PreIK v geodatabázi   Židlochovice_01 a Blučina-západ_01 Celková plocha (ha)   386,62   Velikostní kategorie   celek PreIK Využití parcel převážně drobná parcelace v pestré mozaice orné půdy, ovocných sadů, vinohradů, stepních las, křovin a lesíků, velký les na vrcholu Stav   1-2 Ohrožen…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Bosonohy-SV Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°10'52.8"N 16°32'23.1"E Počet místních segmentů   2 Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Brno-město, Bobravská vrchovina (Lipovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Bosonohy Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Bosonohy-SV_02 Celková plocha (ha)   57,12   Velikostní kategorie   okrsek PreIK   Využití parcel les v horních částech svahů, jinde na svahu pestrá směs využití v úzkých pruzích převážně po spádnici s …

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Bosonohy- SZ Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°10'57.2"N 16°31'13.6"E Počet místních segmentů   2 Poloha na Moravě                  Jihomoravský kraj, okres Brno-město, Bobravská vrchovina (Lipovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Bosonohy Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Bosonohy_SZ_01 Celková plocha (ha)   55,74   Velikostní kategorie   okrsek PreIK Využití parcel les na úpatí, na svahu a rozvodí pestrá směs využití v úzkých pruzích převážně po spádnici s převahou ovocných…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Bošovice Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°03'31.8"N 16°50'14.7"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Vyškov, Ždánický les (Dambořická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Bošovice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Bošovice_01 Celková plocha (ha)   61,53   Velikostní kategorie   okrsek PreIK Využití parcel pravý, zčásti levý údolní svah a údolní dno s pestrou mozaikou sadů, vinic, orné půdy a TTP, lesíky, les nad…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Bratčice Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°04'19.7"N 16°31'21.7"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě       Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Dyjsko-svratecký úval (Rajhradská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Bratčice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Bratčice_01 Celková plocha (ha)   29,26     Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel pestrá mozaika úzkých parcel orné půdy, TTP, sadů a vinohradů vedených na svahu po spádnici a v nivě kolmo od silnice, lesíky, stromový doprovod potoka, cest a mezí Stav   2 …

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Brněnské Ivanovice Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°09'35.7"N 16°39'00.9"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě               Jihomoravský kraj, okres Brno-město, Dyjsko-svratecký úval (Pracká pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Brněnské Ivanovice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Brněnské Ivanovice_01 Celková plocha (ha)   15,49   Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   pestrá směs využití v úzkých pruzích po spádnici s převahou vinohradů a ovocných sadů nad…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Černovice Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°09'59.7"N 16°39'01.9"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                 Jihomoravský kraj, okres Brno-město, Dyjsko-svratecký úval (Pracká pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Černovice, Brněnské Ivanovice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Černovice_01 Celková plocha (ha)   21,40   Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel pestrá směs využití v úzkých pruzích po spádnici s převahou vinohradů a ovocných sadů nad ornou půdou a…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Dolní Kounice Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°04'37.4"N 16°27'33.3"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                 Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Bobravská vrchovina (Lipovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Dolní Kounice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Dolní Kounice_01 Celková plocha (ha)   214,89   Velikostní kategorie   celek PreIK Využití parcel pestrá mozaika úzkých parcel orné půdy, TTP, sadů a vinohradů vedených po spádnici, lesy, chatové osady, stepní lada …

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Dvorska Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°08'13.6"N 16°42'05.0"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě              Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Dyjsko-svratecký úval (Pracká pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Dvorska Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Dvorska_01 Celková plocha (ha)   10,49   Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel pestrá směs využití v úzkých pruzích po spádnici s převahou vinohradů a ovocných sadů nad ornou půdou a loukami, stromový doprovod vodního toku a…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Nad Habrovanským potokem Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49,2128044655N 16,8900426022E Počet místních segmentů   2 Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Vyškov, Vyškovská brána (Rousínovská brána) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Habrovan a Rousínovy Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Habrovany_01 a Rousínov u Vyškova - Starý_02 Celková plocha (ha)   13,05   Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel pestrá mozaika sadů, orné půdy a TTP, lesíky, chaty a…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Heršpice Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°06'57.4"N 16°54'58.0"E Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Vyškov, Ždánický les (Dambořická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Heršpice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Heršpice_01 Celková plocha (ha)   19,42   Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel pestrá mozaika parcel sadů, vinohradu, TTP a orné půdy vedených po spádnici, lesíky, záhumenky, část zástavby, velk…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Hlína Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°06'47.1"N 16°25'20.7"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                 Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Bobravská vrchovina (Lipovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Hlína u Ivančic Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Hlína u Ivančic_01 Celková plocha (ha)   17,42   Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel většinou po vrstevnici vedené úzké pásy orné půdy a trvalých kultur, les a okraje lesů, stromy a keře na mezích Stav…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Hrubšice Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°05'18.0"N 16°18'22.4"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Boskovická brázda (Oslavanská brázda) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Hrubšice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Hrubšice_01 Celková plocha (ha)   34,16 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na svahu nad zámkem rozsáhlý blok orné půdy, strže a úzké parcely zarostlé dřevinami a trávou, v …

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Hrušovany u Brna Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°01'51.6"N 16°35'05.8"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě       Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Dyjsko-svratecký úval (Rajhradská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Hrušovany u Brna Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Hrušovany u Brna_01 Celková plocha (ha)   54,30     Velikostní kategorie   okrsek PreIK Využití parcel pestrá mozaika úzkých parcel orné půdy, TTP, sadů a vinohradů vedených kolmo od silnice do svahu, lesíky, chatky Stav   2 Ohrožení silná n…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Kobeřice u Brna Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°05'50.9"N 16°52'33.6"E Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Vyškov, Ždánický les (Dambořická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Kobeřice u Brna Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Kobeřice u Brna_01 Celková plocha (ha)   49,12 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel pravý údolní svah s pestrou mozaikou sadů, vinic, orné půdy a TTP, ojedinělé velké parcely orné půdy, lesíky, na dně …

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Kohoutovice-Jundrov Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°11'55.9"N 16°33'30.0"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Brno-město, Bobravská vrchovina (Lipovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   KohoutoviceJundrov Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Kohoutovice-Jundrov_01 Celková plocha (ha)   87,10 Velikostní kategorie   okrsek PreIK Využití parcel lesy, pestrá směs využití v úzkých pruzích převážně po spádnici s převahou ovocných sadů a zahrad nad TTP,…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Komín Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°13'48.1"N 16°33'05.0"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                 Jihomoravský kraj, okres Brno-město, Bobravská vrchovina (Lipovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Komín Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Komín_01 Celková plocha (ha)   30,03   Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel lesík na prostředním pahorku, jinde pestrá směs využití v úzkých pruzích převážně po spádnici s převahou ovocných…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Hájek Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°22'32.4"N 16°28'31.7"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Boskovická brázda (Žernovická hrásť) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Hájek u Tišnova Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Hájek  u Tišnova_01 Celková plocha (ha)   15,31   Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel přibližně po vrstevnicích vedené pruhy TTP oddělené mezemi se stromy a keři, sady, zahrady, okraje lesa, č…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Královo Pole-Sadová Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°14'13.3"N 16°36'50.6"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě     Jihomoravský kraj, okres Brno-město, pomezí Bobravské vrchoviny (Rečkovicko-kuřimský prolom) a  Drahanské vrchoviny (Adamovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Sadová Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Královo Pole-Sadová_01 Celková plocha (ha)   81,34 Velikostní kategorie   okrsek PreIK Využití parcel pestrá směs využití v úzkých pruzích převážně po spádnici s převahou ovocných sadů a…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Královo Pole-SZ Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°14'06.1"N 16°35'52.9"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Brno-město, pomezí Bobravské vrchoviny (Rečkovicko-kuřimský prolom) a  Drahanské vrchoviny (Adamovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Královo Pole Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Královo Pole-SZ_01 Celková plocha (ha)   43,98 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel les na příkrých svazích, jinde pestrá směs využit…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Líšeň Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°12'38.7"N 16°42'08.0"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                 Jihomoravský kraj, okres Brno-město, Drahanská vrchovina (Konická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Líšeň Kód segmentu PreIK v geodatabázi        Líšeň_01   Celková plocha (ha)   18,21 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel pestrá směs využití v úzkých pruzích po spádnici s převahou ovocných sadů nad loukami a ornou půdou, shluky chat, větší…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Lovčičky Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°04'26.6"N 16°50'44.7"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Vyškov, Ždánický les (Dambořická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Lovčičky Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Lovčičky_01 Celková plocha (ha)   36,69   Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   pravý údolní svah s pestrou mozaikou sadů, vinic, orné půdy a TTP, lesíky, les nad středem obce Stav   1-2 Ohrožení větš…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Luleč Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°15'17.7"N 16°54'52.9"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Vyškov, Drahanská vrchovina (Konická vrchovina)   Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Luleč Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Luleč_01 Celková plocha (ha)   32,33 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel směs využití často v úzkých pruzích v podobě chatové kolonie, větší nepravidelné plochy TTP u okraje, ohromné množství…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Medlov Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°02'12.6"N 16°30'57.6"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě       Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Dyjsko-svratecký úval (pomezí Rajhradské pahorkatiny a Dyjsko-svratecké nivy) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Medlov Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Malešovice-Medlov-01 Celková plocha (ha)   101,35   Velikostní kategorie   celek PreIK Využití parcel úzké parcely orné půdy, hřiště, lužní les a zástavba mlýna v nivě, na svahu plochy teras s TTP, svahy teras porostlé keři a stromy, les…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Medlánky Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°14'42.5"N 16°33'40.1"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Brno-město, Bobravská vrchovina (Lipovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Medlánky   Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Medlánky_01 Celková plocha (ha)   49,62   Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel pestrá směs využití v úzkých pruzích po spádnici s převahou ovocných sadů a zahrad nad loukami a ornou půdou,…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Měnín Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°05'19.3"N 16°42'31.5"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě              Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Dyjsko-svratecký úval (Pracká pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Měnín Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Měnín_01 Celková plocha (ha)   33,00   Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel pestrá směs využití vedená v úzkých pruzích přímo nebo oblouky od silnice s převahou orné půdy, místy ve větších…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Milešovice Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°05'04.6"N 16°51'20.9"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Vyškov, Ždánický les (Dambořická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Milešovice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Milešovice_01 Celková plocha (ha)   22,17   Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel pravý údolní svah s pestrou mozaikou sadů, vinic, orné půdy a TTP, ojedinělé větší parcely orné půdy,…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Moravské Bránice Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°04'46.6"N 16°25'58.0"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                 Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Bobravská vrchovina (Lipovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Moravské Bránice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Moravské Bránice_01 Celková plocha (ha)   44,04   Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel v rovině nivy úzké parcely orné půdy, stromový doprovod řeky Jihlavy, meze zvýrazněny stromy a keři,…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Mouřínov Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°07'00.5"N 16°58'32.8"E Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Vyškov, Ždánický les (Dambořická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Mouřínov Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Mouřínov_01 Celková plocha (ha)   54,01 Velikostní kategorie   okrsek PreIK Využití parcel velké nepravidelné parcely orné půdy na hřbetu a protějším svahu údolí, tři rybníky, bazén, loučky, lesíky a křoviny na…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Moutnice Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°02'53.8"N 16°43'46.0"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě               Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Dyjsko-svratecký úval (Pracká pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Moutnice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Moutnice_01 Celková plocha (ha)   30,39 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel dlouhé úzké pruhy orné půdy vedené od obce přes vrchol kopce, vedle obce krátké parcely s různým využití Stav   2 Ohrožení čá…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Nebovidy Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°08'06.5"N 16°32'51.5"E Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Brno-město, Bobravská vrchovina (Lipovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Nebovidy Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Nebovidy u Brna_01 Celková plocha (ha)   36,04   Velikostní kategorie   areál PreIK   Využití parcel   lesy na periferiích segmentu, pestrá směs využití v úzkých pruzích převážně po spádnici s převahou ovocných…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Nemojany Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°15'13.0"N 16°54'08.0"E Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě  Jihomoravský kraj, okres Vyškov, Drahanská vrchovina (Konická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Nemojany Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Nemojany_01 Celková plocha (ha)   52,25 Velikostní kategorie   okrsek PReIK Využití parcel směs využití v úzkých pruzích po vrstevnici na slunných svazích v podobě chatových kolonií, větší nepravidelné plochy orné půdy a TTP na stinných svazích a údolním dně, rybník, okraje…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Nevojice Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°09'19.9"N 17°02'56.7"E Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě               Jihomoravský kraj, okres Vyškov, Litenčická pahorkatina (Bučovická pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Nevojice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Nevojice_01 Celková plocha (ha)   26,06   Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel většinou stepní lada na opuštěné orné půdě, strže a meze zarostlé stromy a křovinami, pícniny na orné půdě na dně údolí Stav   3 Ohrožen…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Nosislav Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°01'06.3"N 16°39'41.8"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov,                                                  Dyjsko-svratecký úval (Pracká pahorkatina, Výhon) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Nosislav Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Nosislav_01 Celkov…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Nový Lískovec Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°10'56.8"N 16°33'01.5"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Brno-město, Bobravská vrchovina (Lipovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Nový Lískovec Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Nový Lískovec_01 Celková plocha (ha)   38,47   Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel nahoře lesy a stepní lada, na svahu pestrá mozaika úzkých parcel TTP, sadů a zahrad vedených po sp…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Obřany Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°13'50.4"N 16°39'35.1"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě             Jihomoravský kraj, okres Brno-město, Drahanská vrchovina (Adamovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Obřany Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Obřany_01 Celková plocha (ha)   60,27   Velikostní kategorie   okrsek PreIK Využití parcel na plošinách a svazích pestrá mozaika úzkých parcel TTP, sadů a zahrad vedených převážně po spádnici, lesy na strmých svazích a valech hradiště, mnoho chat …

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Oslavany-J Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu   49°07'15.9"N 16°19'42.9"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Boskovická brázda (Oslavanská brázda) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Oslavany Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Oslavany-J_01 Celková plocha (ha)   26,08   Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel pestrá mozaika úzkých pásů TTP, sadů a orné půdy, lesíky, křoviny, rozsáhlá stepní lada, řada garáž…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Oslavany_Z Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°07'42.4"N 16°18'59.8"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě               Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Křižanovská vrchovina (Bítešská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Oslavany Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Oslavany_Z_02 Celková plocha (ha)   12,86   Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   úzké pruhy ovocných sadů a TTP, zčásti stepní lada, lesíky, les a okraje lesa, silnice Stav   3 Ohrožení veškerá orn…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Ostopovice-J Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°09'11.6"N 16°32'31.8"E Počet místních segmentů   2 Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Brno-město, Bobravská vrchovina (Lipovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Ostopovice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Ostopovice_J_02 Celková plocha (ha)   33,61   Velikostní kategorie   areál PreIK   Využití parcel   lesy na úpatích, pestrá směs využití v úzkých pruzích po spádnici s převahou ovocných sadů a zahrad…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Ostopovice-SZ Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°09'35.7"N 16°32'29.1"E Počet místních segmentů   2 Poloha na Moravě                  Jihomoravský kraj, okres Brno-město, Bobravská vrchovina (Lipovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Ostopovice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Ostopovice_SZ_01 Celková plocha (ha)   15,92   Velikostní kategorie   areál PreIK   Využití parcel pestrá směs využití v úzkých pruzích po spádnici s převahou ovocných sadů a zahrad nad TTP, stepní lada, pole na …

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Otmarov Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°05'59.9"N 16°40'25.6"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě          Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Dyjsko-svratecký úval (Pracká pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Otmarov Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Otmarov_01 Celková plocha (ha)   24,61 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel pestrá směs využití v úzkých pruzích přímo nebo oblouky od obce s převahou orné půdy, část zástavby obce Stav   2-3 Ohrožení část orné půdy…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Prace Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°08'23.9"N 16°46'18.3"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě               Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Dyjsko-svratecký úval (Pracká pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Prace Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Práce_01 Celková plocha (ha)   23,29   Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel úzké pásy hlavně orné půdy s ovocnými sady a TTP na svahu, keře na mezích, na údolním dně les, louka a rybníky, několik zděných objektů …

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Pravlov Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°03'12.2"N 16°29'10.5"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě           Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Dyjsko-svratecký úval (Dyjsko-svratecká niva) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Pravlov Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Pravlov_01 Celková plocha (ha)   48,10 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel úzké, ojediněle i větší parcely orné půdy, lužní lesy, část zástavby Stav   1-2 Ohrožení spojování pozemků, zarůstání dřevinami, růst z…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Přízřenice Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°08'50.2"N 16°37'00.6"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě      Jihomoravský kraj, okres Brno-město, Dyjsko-svratecký úval (Rajhradská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Přízřenice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Přízřenice_01 Celková plocha (ha)   16,61   Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel přibližně vyvážený poměr orné půdy a trvalých kultur v úzkých pásech od silnice k severu Stav   3 Ohrožení cca polovina původní výměry orné…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Rousínov-Slavíkovice Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°11'42.3"N 16°52'21.8"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Vyškov, Vyškovská brána (Rousínovská brána) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Slavíkovice Kód segmentu PreIK v geodatabázi   Rousínov u Vyškova-Slavíkovice_01 Celková plocha (ha)   13,53   Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel úzké pásy různých kultur záhumenků za zástavbou, na říčním ostrově větš…

Číst více...

Název předindustriální krajiny Rybníky u Moravského Krumlova Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°01'47.0"N 16°15'57.1"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě          Jihomoravský kraj, okres Znojmo, Jevišovická pahorkatina (Znojemská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Rybníky u Moravského Krumlova Kód segmentu PreIK v geodatabázi Rybníky u Moravského Krumlova_01 Celková plocha (ha)   14,85 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel šikmo dolů po svahu vedené krátké úzké pruhy vinohradů a sadů, místy orné půdy, část lesa, louky Stav   1-2 Ohrožení čá…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Sivice Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°12'25.8"N 16°46'32.3"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě         Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Drahanská vrchovina (Konická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Sivice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Sivice_01 Celková plocha (ha)   24,85 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   vyvážený poměr orné půdy, ovocných sadů, louky, malý lesík Stav   1-2 Ohrožení   zarůstání lesem, růst chatové a obytné zástavby Přírodní…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Šlapanice Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°10'31.5"N 16°43'06.4"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě               Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Dyjsko-svratecký úval (Pracká pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Šlapanice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Šlapanice_01 Celková plocha (ha)   15,90   Velikostní kategorie   areál PReIK Využití parcel pestrá směs využití v úzkých pruzích po spádnici s převahou vinohradů a ovocných sadů nad ornou půdou a loukami, část po…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Slavkov u Brna Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°09'55.5"N 16°53'12.6"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                Jihomoravský kraj, okres Vyškov, Litenčická pahorkatina (Bučovická pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Slavkov u Brna Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Slavkov u Brna_01 Celková plocha (ha)   54,47 Velikostní kategorie   okrsek PreIK Využití parcel   pestrá mozaika sadů, vinic, orné půdy a TTP, lesíky, chaty, vysoko nad zástavbou Stav   3 Ohrožení orná půda téměř zcela nahrazena…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Sokolnice Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°07'07.7"N 16°42'45.4"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě              Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Dyjsko-svratecký úval (Pracká pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Sokolnice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Sokolnice_01 Celková plocha (ha)   15,10   Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel úzké, po spádnici vedené parcely zejména orné půdy, pruhy sadů a TTP, místy stepní lada Stav   1-2 Ohrožení polovina orné půdy…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Staré Brno Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°11'31.4"N 16°35'17.9"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Brno-město, Bobravská vrchovina (Lipovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Staré Brno Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Staré Brno_01 Celková plocha (ha)   18,54 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel pestrá mozaika úzkých parcel orné půdy, TTP, sadů a vinohradů vedených zejména po spádnici, lesíky, mnoho chat Stav …

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Střelice Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°09'44.1"N 16°28'45.5"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Pardubický kraj, okres Svitavy, pomezí Brněnské vrchoviny (Boskovická brázda, část Malá Haná) a Podorlické pahorkatiny (Moravskotřebovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Střelice u Brna Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Střelice u Brna_01 Celková plocha (ha)   40,80   Velikostní kategorie   areál PreIK   Využití parcel pestrá směs využití v úzk…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Syrovice Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°05'15.9"N 16°33'13.7"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě       Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Dyjsko-svratecký úval (Rajhradská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Syrovice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Syrovice_01 Celková plocha (ha)   21,07   Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel úzké parcely převážně vinohradů, místy orné půdy vedených dominantně po spádnici, pruhy i větší celky lesa, meze se stromy a keři, stepní lada Stav   2 Ohrožení …

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Trboušany Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°02'59.7"N 16°27'53.3"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě       Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Dyjsko-svratecký úval (Drnholecká pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Trboušany Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Trboušany_01 Celková plocha (ha)   59,13   Velikostní kategorie   okrsek PreIK Využití parcel na svazích většinou úzké parcely s ornou půdou, sady, vinohrady a TTP, na dně údolí les a louka, SV od obce velké lány orné půdy Stav   2 Ohrožení č…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Tvarožná Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°11'35.0"N 16°45'48.4"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Drahanská vrchovina (Konická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Tvarožná Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Tvarožná_01 Celková plocha (ha)   48,34 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   převaha orné půdy nad ovocnými sady a loukami, lesík na strmém svahu   Stav   1-2 Ohrožení opouštění orn…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Újezd u Černé Hory Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°22'07.5"N 16°32'25.2"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Blansko, Boskovická brázda (Žernovická hrásť) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Újezd  u Černé Hory Kód segmentu PreIK v geodatabázi Újezd u Černé Hory_01 Celková plocha (ha)   25,25 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel kosené louky a orná půda, záhumenky se zahradami s ovocnými stromy, část zástavby kruhové návsi s trá…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Velešovice Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°10'29.4"N 16°51'11.3"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Vyškov, Vyškovská brána (Rousínovská brána) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Velešovice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Velešovice_01 Celková plocha (ha)   23,33   Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   úzké pruhy zejména orné půdy, méně sadů a TTP, vedené po spádnici, jednotlivé…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Srázy Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49,2172045362N 16,8313971995E Počet místních segmentů   2 Poloha na Moravě                  Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, pomezí Drahanské vrchoviny (Konická vrchovina) a Vyškovské brány (Rousínovská brána) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Viničné Šumice a Vítovice Kód segmentu PreIK v geodatabázi         Viničné Šumice_1 a Vítovice_01   Celková plocha (ha)   64,12   Velikostní kategorie   okrsek PreIK Využití parcel pestrá směs využití v …

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Vojkovice Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°03'28.7"N 16°36'16.1"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Dyjsko-svratecký úval (pomezí Rajhradské pahorkatiny a Dyjsko-svratecké nivy) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Vojkovice u Židlochovic Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Vojkovice u Židlochovic_01 Celková plocha (ha)   15,09 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel úzké pásy zejména orné půdy, zčásti TTP a sady v rovině nivy, lužn…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Žabovřesky Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°13'23.0"N 16°33'51.4"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Brno-město, Bobravská vrchovina (Lipovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Žabovřesky Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Žabovřesky_01 Celková plocha (ha)   10,96   Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel lesíky a pestrá směs využití v úzkých pruzích převážně po spádnici s převahou ovocných sadů a zahrad nad TTP, mnoho…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Želešice Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°07'16.0"N 16°34'43.4"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                 Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Bobravská vrchovina (Lipovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Želešice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Želešice_S_01 Celková plocha (ha)   21,04   Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel pestrá mozaika úzkých parcel orné půdy, TTP, sadů a vinohradů vedených po spádnici od obce, vrchol s kostelem obklopen lesíkem,…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Židenice-Vinohrady Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°12'03.9"N 16°39'11.0"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě               Jihomoravský kraj, okres Brno-město, Dyjsko-svratecký úval (Pracká pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Židenice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Židenice-Vinohrady_01 Celková plocha (ha)   43,08   Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel pestrá směs využití v úzkých pruzích po spádnici s převahou ovocných sadů nad loukami, vinohrady a zahradami, mnoho chat a zděn…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Rohozec Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°23'27.2"N 16°28'44.7"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Boskovická brázda (Žernovická hrásť) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Rohozec  u Tišnova Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Rohozec u Tišnova_01 Celková plocha (ha)   14,88   Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel mírná převaha úzkých parcel orné půdy nad pruhy TTP a sadů, případně lesa, okraje lesa, část z…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Jamné Region   Brněnsko Geografické souřadnice středu 49°22'58.0"N 16°27'38.9"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě    Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Hornosvratecká vrchovina (Nedvědická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Jamné  u Tišnova Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Jamné u Tišnova_01 Celková plocha (ha)   49,48   Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel výrazná převaha TTP nad ornou půdou v parcelách různých tvarů velikostí, u pruhů vedených po vrstevnicích, lesíky, část zástavby, meze se stromy a keři …

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Budětsko Region   Drahansko Geografické souřadnice těžiště 49°35'15.9"N 16°55'06.9"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Prostějov, Zábřežská vrchovina  (Bouzovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Budětsko Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Budětsko_01 Celková plocha (ha)   19.86   Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   orná půda v pásech vedených kolmo na osu obce, ovocný sad, zejména hospodářská zástavba Stav   2 …

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Javoříčko Region   Drahansko Geografické souřadnice těžiště 49°40'31.1"N 16°54'43.7"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Olomouc, Zábřežská vrchovina  (Bouzovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Javoříčko Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Javoříčko_01 Celková plocha (ha)   21,19 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel louky, keřový doprovod toků, okraje lesa na svazích, stromový doprovod cest a toků Stav   2 Ohrožení   orná…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Holštejn Region   Drahansko Geografické souřadnice těžiště 49°24'09.4"N 16°46'18.1"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Blansko, Drahanská vrchovina (Moravský kras) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Holštejn Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Holštejn_01 Celková plocha (ha)   94,00   Velikostní kategorie   okrsek PreIK Využití parcel   rozsáhlé nepravidelné plochy TTP, menší parcely orné půdy, les na srázech, louky v nivě, keře na mezích a v z…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Dzbel Region   Drahansko Geografické souřadnice těžiště 49°37'18.9"N 16°50'24.1"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Prostějov, Zábřežská vrchovina  (Bouzovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Dzbel Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Dzbel_01 Celková plocha (ha)   166,48 Velikostní kategorie   celek PreIK Využití parcel   převaha orné půdy nad TTP, dřeviny na mezích, drobné lesíky Stav   1-2 Ohrožení   spojování pozemků, zarůstání…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Hartinkov Region   Drahansko Geografické souřadnice těžiště 49°40'52.8"N 16°48'27.7"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                  Pardubický kraj, okres Svitavy, Zábřežská vrchovina (Bouzovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Hartinkov Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Hartinkov_01 Celková plocha (ha)   86,21 Velikostní kategorie   okrsek PreIK Využití parcel velikostně, vedením i polohou rozmanité pozemky s TTP, meze s keři a stromy, okraje lesa a lesíky starobylého založení Stav   2 Ohrožení …

Číst více...

Název předindustriální krajiny    Kadeřín Region   Drahansko Geografické souřadnice těžiště 49°40'12.1"N 16°53'25.6"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Olomouc, Zábřežská vrchovina  (Bouzovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Kadeřín Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Kadeřín_01 Celková plocha (ha)   47,54   Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   mírná převaha orné půdy nad loukami, okraje lesa a rozptýlená zástavba Stav   1-2 Ohrožení…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Kořenec Region   Drahansko Geografické souřadnice těžiště 49°32'13.5"N 16°45'43.1"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Blansko, Drahanská vrchovina (Konická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Kořenec Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Kořenec_01 Celková plocha (ha)   8,38 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel úzké parcely TTP po spádnici vedené ke vzdálené obci, keře a stromy na mezích Stav   2-3 Ohrožení louky zcela nahradily ornou půdu,…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Lešany Region   Drahansko Geografické souřadnice těžiště 49°30'07.1"N 17°01'18.3"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě      Olomoucký kraj, okres Prostějov, pomezí Drahanské vrchoviny (Konická vrchovina) a Hornomoravského úvalu (Prostějovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Lešany u Prostějova Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Lešany u Pros_01 Celková plocha (ha)   20,50   Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel kolmo na osu obce bez ohledu na terén vedené úzké pásy orné půdy a trvalých kultur Stav   2…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Krakovec Region   Drahansko Geografické souřadnice těžiště 49°36'24.0"N 16°58'55.9"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Prostějov, Zábřežská vrchovina  (Bouzovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Krakovec na Moravě Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Krakovec na Mor_01 Celková plocha (ha)   110,34   Velikostní kategorie   celek PreIK Využití parcel výrazně převládá orná půda na velkých parcelách, okraje lesa a drobné lesíky v údolích,…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Lipovec Region   Drahansko Geografické souřadnice těžiště 49°22'46.4"N 16°48'05.9"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Blansko, Drahanská vrchovina (Konická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Lipovec u Blanska Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Lipovec u Blanska_01 Celková plocha (ha)   43,19   Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel různě široké a příčně dělené pruhy orné půdy vedené kolmo na osu obce, na periferii louky a lesíky Stav   2-3 …

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Ludmírov Region   Drahansko Geografické souřadnice těžiště 49°38'13.8"N 16°52'33.3"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Prostějov, Zábřežská vrchovina (Bouzovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Ludmírov Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Ludmírov_01 Celková plocha (ha)   63,72   Velikostní kategorie   okrsek PreIK Využití parcel parcely po vrstevnicích, výhradně louky s hojnými řadami dřevin na mezích, malé lesíky Stav   2 Ohrožení…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Malé Hradisko Region   Drahansko Geografické souřadnice těžiště 49°29'49.4"N 16°52'35.4"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Prostějov, Drahanská vrchovina (Konická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Malé Hradisko Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Malé Hradisko_01 Celková plocha (ha)   74,48   Velikostní kategorie   okrsek PreIK Využití parcel pruhy vedeny po spádnicích, vyjma drobných parcel orné půdy pouze TTP, keře na mezích, rozsáhlá louka na ú…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Měrotín Region   Drahansko Geografické souřadnice těžiště 49°41'45.9"N 17°00'13.2"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Olomouc, Zábřežská vrchovina  (Bouzovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Měrotín Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Měrotín_01 Celková plocha (ha)   33,62     Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel vyvážený poměr orné půdy a TPP, které vytlačily pole z příkřejších svahů, les na údoln…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Molenburk Region   Drahansko Geografické souřadnice těžiště 49°26'02.5"N 16°49'22.7"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Blansko, Drahanská vrchovina (Konická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Molenburk Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Molenburk_01 Celková plocha (ha)   42,72   Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   různě široké pásy především orné půdy klesající kolmo k osy obce, na periferiích areály TTP Stav  …

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Nová Ves u Litovle Region   Drahansko Geografické souřadnice těžiště 49°40'57.9"N 17°00'43.7"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Olomouc, Zábřežská vrchovina  (Bouzovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Nová Ves u Litovle Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Nová Ves u Lit_01 Celková plocha (ha)   15,17   Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na velkých parcelách přetrvává orná půda, menší parcely zatravněny, drobn…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Obectov Region   Drahansko Geografické souřadnice těžiště 49°43'15.5"N 16°56'05.8"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Olomouc, Zábřežská vrchovina  (Bouzovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Obectov Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Obectov_01 Celková plocha (ha)   5,31   Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   ovocné sady nahradily většinu orné půdy, částečně louky a hospodářské objekty Stav   3 Ohrožení   postupuj…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Olomučany Region   Drahansko Geografické souřadnice těžiště 49°19'48.5"N 16°40'43.5"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Blansko, Drahanská vrchovina (Adamovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Olomučany   Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Olomučany_01 Celková plocha (ha)   27,98   Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel po vrstevnicích dělené pozemky, nahoře orná půda, níže a na dně údolí louky a lesík, keře a stromy na mezích, část…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Opatovice u Vyškova Region   Drahansko Geografické souřadnice těžiště 49°18'02.2"N 16°56'56.1"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Vyškov, Drahanská vrchovina (Konická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Opatovice u Vyškova Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Opatovice u Vyš_01 Celková plocha (ha)   46,99     Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel pestrá směr úzkých parcel vedených po vrstevnících i spádnicích, …

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Repechy Region   Drahansko Geografické souřadnice těžiště 49°28'01.4"N 16°52'22.4"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Prostějov, Drahanská vrchovina (Konická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Repechy Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Repechy_01 Celková plocha (ha)   22,99 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel velké nepravidelné parcely TTP a orné půdy, lesík na příkrém svahu, izolované keře na mezích Stav   2 Ohrožení většina…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Rozstání Region   Drahansko Geografické souřadnice těžiště 49°23'26.1"N 16°51'02.8"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Blansko, Drahanská vrchovina (Konická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Rozstání pod Kojálem Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Rozstání pod Koj_01 Celková plocha (ha)   203,08 Velikostní kategorie   celek PreIK Využití parcel bez ohledu na terén od osy obce vedené pasy především orné půdy, lesíky při okraji nivy,…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Seloutky Region   Drahansko Geografické souřadnice těžiště 49°26'37.5"N 17°03'09.9"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Prostějov, Drahanská vrchovina (Konická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Seloutky Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Seloutky_01 Celková plocha (ha)   16,91   Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel pestrá mozaika větších ploch orné půdy a TTP, úzké pruhy zahrad, ovocných sadů, luk a políček vedených převážně po sp…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Svojanov u Bouzova Region   Drahansko Geografické souřadnice těžiště 49°41'44.9"N 16°51'46.6"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Olomouc, Zábřežská vrchovina  (Bouzovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Svojanov u Bouzova Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Svojanov u Bouz_01 Celková plocha (ha)   61,11   Velikostní kategorie   okrsek PreIK Využití parcel rozšiřující se parcely vzhůru od obce, převaha TTP nad ornou půdou, ovocný sad, třetina území je pokryta lesem …

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Vojtěchov Region   Drahansko Geografické souřadnice těžiště 49°38'54.7"N 16°54'43.1"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Olomouc, Zábřežská vrchovina  (Bouzovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Vojtěchov u Konice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Vojtěchov u Kon_01 Celková plocha (ha)   51,51   Velikostní kategorie   okrsek PreIK Využití parcel občasná mírná převaha rozorané půdy nad TTP, louky a keřové porosty na terasách s mezemi, les v údol…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Vratíkov Region   Drahansko Geografické souřadnice těžiště 49°29'59.0"N 16°42'39.3"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Blansko, Drahanská vrchovina (Konická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Vratíkov Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Vratíkov_01 Celková plocha (ha)   19,11   Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel nahoře částečně spojené parcely TTP po vrstevnici, níže po spádnici se stromy na mezích, zahrádky, sady, lesík, okraje…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Jeřmaň Region   Drahansko Geografické souřadnice těžiště 49°43'11.6"N 16°53'39.7"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě         Olomoucký kraj, okres Olomouc, Zábřežská vrchovina  (pomezí Mírovské a Bouzovské vrchoviny) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Jeřmaň Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Jeřmaň_01 Celková plocha (ha)   32,45 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   převažují louky na údolním dně a sklonitých svazích, orná půda vzácně na údolním dně a svahu, stromový doprovod vodních toků …

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Kladky Region   Drahansko Geografické souřadnice těžiště 49°38'59.4"N 16°49'41.4"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Prostějov, Zábřežská vrchovina (Bouzovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Kladky Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Kladky_01 Celková plocha (ha)   90,31   Velikostní kategorie   okrsek PreIK Využití parcel pozemky vedené po spádnici, výrazná převaha TTP nad ornou půdou, keře na mezích, část potoční zástavby se zahradami Stav   2-3 …

Číst více...

Název předindustriální krajiny   U Brodku Region   Drahansko Geografické souřadnice těžiště 49,5433074767N 16,8430831925E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Prostějov, Drahanská vrchovina  (Konická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Brodek u Konice a Dešná Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Brodek u Konice_01 a Dešná _01 Celková plocha (ha)   46,76   Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   výrazná převaha orné půdy, louky většinou rozorány, nová stromová v…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Čechy pod Kosířem-Gabrielov Region   Drahansko Geografické souřadnice těžiště 49°33'11.7"N 17°03'15.9"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Prostějov, Zábřežská vrchovina  (Bouzovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Čechy pod Kosířem Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Čechy pod Kosířem_01 Celková plocha (ha)   44,32     Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   zpravidla pravoúhle omezené velké plochy orné půdy, stromový doprovod…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Horní Libina Region   Haná Geografické souřadnice těžiště   49°53'38.6"N 17°05'01.3"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě       Olomoucký kraj, okres Šumperk, pomezí Hanušovické vrchoviny (Hraběšické hornatiny) a Hornomoravského úvalu (Uničovská plošina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Horní Libina Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Horní Libina_01 Celková plocha (ha)   109,49 Velikostní kategorie   celek PreIK Využití parcel zpočátku po vrstevnici vedené pásy orné půdy, na svahu po spádnici pak pásy TTP s…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Bludov Region   Haná Geografické souřadnice těžiště   49°55'48.4"N 16°55'58.0"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě               Olomoucký kraj, okres Šumperk, pomezí Mohelnické brázdy a Hanušovické vrchoviny (Šumperská kotlina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Bludov Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Bludov_01 Celková plocha (ha)   30,39 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel pásy TTP a mezí s keři a stromy po vrstevnici, les na příkrých svazích Stav   2 Ohrožení …

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Brníčko Region   Haná Geografické souřadnice těžiště   49°53'39.1"N 16°58'35.1"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Brníčko Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Brníčko_01 Celková plocha (ha)   34,60 Velikostní kategorie   areál  PreIK Využití parcel většinou po vrstevnici či šikmo k ní vedené pásy TTP s mezemi se stromy a keři, četné lesíky i okraje několika velkých areálů lesa, zřícenina hradu Stav   2 Ohrožení …

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Domaželice Region   Haná Geografické souřadnice těžiště   N 49° 25′ 41.378″ E 017° 33′ 30.381″ Počet místních segmentů   2 Poloha na Moravě               Olomoucký kraj, okres Přerov, Podbeskydská pahorkatina (Vítonická pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území     Domaželice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Domaželice_02 Celková plocha (ha)   16,78 ha Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel orná půda na JZ svahu Kopaniny svažující se k vodnímu toku Moštěnka Stav   2   Ohrožení…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Domaželice jih Region   Haná Geografické souřadnice těžiště   N 49° 25′ 14.552″ E 017° 33′ 09.323″ Počet místních segmentů   2 Poloha na Moravě               Olomoucký kraj, okres Přerov, Podbeskydská pahorkatina (Vítonická pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Domaželice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Domaželice_01 Celková plocha  (ha)   17,05 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel orná půda na rovině a mírném svahu k vodnímu toku Stav   3   Ohrožení nebezpečí eroze…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Holešov jihovýchod Region   Haná Geografické souřadnice těžiště   N 49° 19′ 18.851″ E 017° 35′ 43.69″ Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě               Zlínský kraj, okres Kroměříž, Hornomoravský úval (Holešovská plošina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Holešov Kód segmentu PreIK v geodatabázi   Holešov_02   Celková plocha  (ha)   27,52 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel orná půda v původní parcelaci Stav   2   Ohrožení degradace půdy při využívání vysok…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Holešov  severovýchod Region   Haná Geografické souřadnice těžiště   N 49° 21′ 05.693″ E 017° 35′ 43.135″ Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Zlínský kraj, okres Kroměříž, Hornomoravský úval (Holešovská plošina)   Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území     Holešov Kód segmentu PreIK v geodatabázi   Holešov_01 Celková plocha  (ha)   19,84 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel orná půda v původní parcelaci, na jedné parcele trvalý travní…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Lazníky Region   Haná Geografické souřadnice těžiště   31′ 13.641″ E 017° 27′ 40.819“ Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Přerov;  Nízký Jeseník (Čekyňská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území     Lazníky   Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Lazníky_01 Celková plocha (ha)   19,28 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel orná půda – součást velkého honu překračujícího hranice katastru Stav …

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Lazníky východ Region   Haná Geografické souřadnice těžiště   N 49° 31′ 33.652″ E 017° 28′ 49.322″ Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Přerov; Nízký Jeseník (Čekyňská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území     Lazníky Kód segmentu PreIK v geodatabázi   Lazníky_03 Celková plocha (ha)   19,88 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel orná půda obhospodařovaná ve 2 blocích Stav   3   Ohrožení eroze půdy Přírodní vlastnosti …

Číst více...

Název předindustriální krajiny Osek nad Bečvou jihozápd Region   Haná Geografické souřadnice těžiště   N 49° 30′ 10.427″ E 017° 30′ 19.052″ Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě               Olomoucký kraj, okres Přerov,  Moravská brána (pomezí Jezernické pahorkatiny a Bečevské nivy) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Osek nad Bečvou Kód segmentu PreIK v geodatabázi Osek nad Bečvou_01 Celková plocha (ha)   14,72 Velikostní kategorie   areál  PreIK Využití parcel orná půda obhospodařovaná několika subjekty a v jižní části trvalý travní porost na orné půdě …

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Osek nad Bečvou Region   Haná Geografické souřadnice těžiště   N 49° 30′ 24.031″ E 017° 30′ 24.031″ Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě     Olomoucký kraj, okres Přerov, Moravská brána (pomezí Jezernické pahorkatiny a Bečevské nivy) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území     Osek nad Bečvou Kód segmentu PreIK v geodatabázi   Osek nad Bečvou_02 Celková plocha (ha)   24,29 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel orná půda v plochém reliéfu úpatí Jezernické pahorkatiny Stav   2   Ohrožení nebezpečí záboru půdy pro výstavbu Pří…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Radvanice u Lipníka nad Bečvou Region   Haná  Geografické souřadnice těžiště   N 49° 31′ 15.281″ E 017° 29′ 42.981″ Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                Olomoucký kraj, okres Přerov,  Nízký Jeseník (Čekyňská pahorkatina)   Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území Radvanice u Lipníka nad Bečvou Kód segmentu PreIK v geodatabázi Radvanice u Lipníka nad Bečvou_02 Celková plocha (ha)   10,14 Velikostní kategorie areál PreIK Využití parcel orná půda - část většího honu přecházejícího do sousedního katastru …

Číst více...

Název předindustriální krajiny Rymice Region Haná Geografické souřadnice těžiště N 49° 20′ 58.857″ E 017° 32′ 04.237″ Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě        Zlínský kraj, okres Kroměříž, Hornomoravský úval (Holešovská plošina)   Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Rymice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Rymice_01 Celková plocha  (ha)   32,72 Velikostní kategorie     areál  PreiK Využití parcel orná půda navazující severovýchodně na intravilán obce obhospodařovaná jako 2 hony s mezí mezi hony Stav   2   Ohrožení …

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Tučín Region   Haná Geografické souřadnice těžišě   N 49° 27′ 51.842″ E 017° 30′ 06.181″ Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě          Olomoucký kraj, okres Přerov, Podbeskydská pahorkatna (Tučínská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území     Tučín Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Tučín_01 Celková plocha  (ha)   14,3 Velikostní kategorie   areál  PreIK Využití parcel orná půda severozápadně od obce obhospodařovaná několika subjekty Stav   3   Ohrožení spojování pozemků   …

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Želatovice Region   Haná Geografické souřadnice těžiště   N 49° 26′ 18.643″ E 017° 30′ 42.046″ Počet místních segmentů   1   Poloha na Moravě        Olomoucký kraj, okres Přerov , Podbeskydská pahorkatina (Tučinská pahorkatina)   Klasifikační hlediska PreIK   Katastrální území     Želatovice Kód segmentu PreIK v geodatabázi   Želatovice_01 Celková plocha (ha)   16,40 Velikostní kategorie   a rál PreIK Využití parcel původní jedna parcela orné půdy jižně od obce na svahu Stav   1   Ohrožení nebezpečí eroze spři nevhodné orbě   Přírodní vlastnosti poloha …

Číst více...

  Název předindustriální krajiny   Cetechovice Region   Haná     Geografické souřadnice těžiště   17,266338534 - 49,1799889693 Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Zlínský kraj, okres Kroměříž, Středomoravské Karpaty (Litenčická pahorkatina, podcelek Zdounecká brázda) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Cetechovice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Cetechovice_01 Celková plocha (ha)   103,93   Velikostní kategorie   celek PreIK   Využití parcel   orná půda liniová zeleň kolem cest a zemědělské meze, zemědělsk…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny   Cvrčovice u Zdounek Region   Haná Geografické souřadnice těžiště   17,33910341 - 49,2217924869 Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Zlínský kraj, okres Kroměříž, Středomoravské Karpaty (Chřiby, podcelek Halenkovická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Cvrčovice u Zdounek Kód segmentu PreIK v geodatabázi   Cvrčovice_01 Celková plocha (ha)   13,32   Velikostní kategorie   areál PreIK   Využití parcel   trvalé travní porosty, liniová zeleň na agrárních mezích, ovocné stromy-sad Stav   3   Ohrožen…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny   Horní Moštěnicee Region   Haná Geografické souřadnice těžiště   17,4821106165 - 49,422481274 Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Přerov, Západobeskydské podhůří ( Podbeskydská pahorkatina, podcelek Kelečská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Horní Moštěnice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Horní Mostenice_01 Celková plocha (ha)   86,45   Velikostní kategorie   okrsek PreIK   Využití parcel   orná půda, liniová zeleň, keře a stromy…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny   Hoštice u Litenčic Region   Haná Geografické souřadnice těžiště   17,2463529291 - 49,2129088473 Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Zlínský kraj, okres Kroměříž, Středomoravské Karpaty (Litenčická pahorkatina, podcelek Orlovická vrchovina, malá jižní část – podcelek Bučovická pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Hoštice u Litenčic Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Hoštice_01 Celková plocha (ha)   89,02   Velikostní kategorie   okrsek PreIK   Využití…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny   Hulín Region   Haná Geografické souřadnice těžiště   17,4615118088 - 49,3227480995 Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Zlínský kraj, okres Kroměříž, Západní Vněkarpatské sníženiny (Hornomoravský úval, podcelek Holešovská plošina, jz. okraj podcelek Středomoravská niva) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Hulín Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Hulin 01 Celková plocha (ha)   65,3   Velikostní kategorie   okrsek PreIK   Využití parcel   orná půda,…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny   Chropyně Region   Haná Geografické souřadnice těžiště   17,3487641603 - 49,3706496191 Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Zlínský kraj, okres Kroměříž, Západní Vněkarpatské sníženiny Hornomoravský úval, podcelek Hornomoravská niva) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Chropyně Kód segmentu PreIK v geodatabázi   Chropyně_01 Celková plocha (ha)   160,18   Velikostní kategorie   celek PreIK   Využití parcel   orná půda, trvalý travní porost, rozptýlená keřová zeleň podél starých ramen…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny   Litenčice Region   Haná Geografické souřadnice těžiště   17,2156840316 - 49,194343076 Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Zlínský kraj, okres Kroměříž, Středomoravské Karpaty (Litenčická pahorkatina, podcelek Bučovická pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Litenčice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Litenčice 01 Celková plocha (ha)   100,81   Velikostní kategorie   celek PreIK   Využití parcel   orná půda malý, remízek, trvalý travní porost, liniová zeleň pod…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny   Přestavlky u Přerova Region   Haná Geografické souřadnice těžiště   17,48343683 - 49,3881709265 Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Přerov, Západobeskydské podhůří ( Podbeskydská pahorkatina, podcelek Kelečská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Přestavlky Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Prestavlky_01 Celková plocha (ha)   26,37   Velikostní kategorie   areál PreIK   Využití parcel   orná půda, liniové porosty stromové a travní na zemědělsk…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny   Stará Ves u Přerova Region   Haná Geografické souřadnice těžiště   49°22′30.3″N 17°29′46.2E″ Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Přerov, Západobeskydské podhůří ( Podbeskydská pahorkatina, podcelek Kelečská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Stará Ves u Přerova Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Stara Ves_01 Celková plocha (ha)   78,3 Velikostní kategorie   okrsek PreIK Využití parcel   orná půda liniová zeleň na zemědělských…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny   Třebětice Region   Haná Geografické souřadnice těžiště   49°18′59.6″N 017°32′35.7″E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Zlínský kraj, okres Kroměříž, Západní Vněkarpatské sníženiny (Hornomoravský úval, podcelek Holešovská plošina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Třebětice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Třebetice_01 Celková plocha (ha)   81,5 Velikostní kategorie   okrsek PreIK   Využití parcel   orná půda skládka v b…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny   Věžky Region   Haná Geografické souřadnice těžiště   49°17′15.5″N 17°17′34.8″E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Zlínský kraj, okres Kroměříž, Středomoravské Karpaty (Litenčická pahorkatina, podcelek Bučovická pahorkatina, jižní část podcelek Orlovická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Věžky Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Věžky_01 Celková plocha (ha)   187,34   Velikostní kategorie   celek PreIK   Využití parcel   orná půda liniová…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny   Zborovice Region   Haná Geografické souřadnice těžiště   49°14′57.8″N 17°17′30.0″E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Zlínský kraj, okres Kroměříž, Středomoravské Karpaty (Litenčická pahorkatina, podcelek Orlovická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Zborovice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Zborovice _01 Celková plocha (ha)   11,91   Velikostní kategorie   areál PreIK   Využití parcel   Mozaika - ovocné sady, louky, orná půda, drobná držba…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny   Zdounky Region   Haná Geografické souřadnice těžiště   49°12′55.8″N 17°19′15.1″E Počet místních segmentů   3 Poloha na Moravě                   Zlínský kraj, okres Kroměříž, Středomoravské Karpaty (Chřiby, podcelek Halenkovická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Zdounky Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Zdounky_01 Celková plocha (ha)   9,8   Velikostní kategorie   areál PreIK   Využití parcel   mozaika - střídání pruhů luk a orné půdy, sadů, oddělené zemědělsk…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny   Zdounky Region   Haná Geografické souřadnice těžiště   49°12′55.8″N 17°19′15.1″E Počet místních segmentů   3 Poloha na Moravě                   Zlínský kraj, okres Kroměříž, Středomoravské Karpaty (Chřiby, podcelek Halenkovická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Zdounky Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Zdounky_02 Celková plocha (ha)   7,8 Velikostní kategorie   areál PreIK   Využití parcel   trvalé travní porosty liniová keřová a stromová zeleň kolem agrárn…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Hlubočany Region   Haná Geografické souřadnice těžiště   49°13'48.9"N 16°58'51.6"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě  Jihomoravský kraj, okres Vyškov, pomezí Vyškovské brány (Ivanovická brána) a Litenčické pahorkatiny (Bučovická pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Hlubočany Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Hlubočany_01 Celková plocha (ha)   161,16 Velikostní kategorie   celek PreIK Využití parcel   rozsáhlé parcely orné půdy na plochém hřbetě, pruhy stromů podél obou potoků, areál statku, sousední lesík a louka Stav   1…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Moravské Málkovice Region   Haná Geografické souřadnice těžiště   49°15'00.8"N 17°05'16.8"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě Jihomoravský kraj, okres Vyškov, pomezí Vyškovské brány (Ivanovická brána) a  Litenčické pahorkatiny (Orlovická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Moravské Málkovice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Moravské Málkovice_01 Celková plocha (ha)   40,93 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   rozsáhlé parcely orné půdy na mírném svahu, lesíky ve stržích a…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Víceměříceko Region   Haná Geografické souřadnice těžiště 49°21'11.6"N 17°10'16.0"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                 Olomoucký kraj, okres Prostějov, Hornomoravský úval (Prostějovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Víceměříce, Poličky, Doloplazy Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Víceměříce_01 Celková plocha (ha)   64,20 Velikostní kategorie   součást okrsku PreIK Využití parcel rozsáhlé parcely orné půdy na svahu a plošině, větší plochy TTP v …

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Dubicko Region   Haná Geografické souřadnice těžiště   49°49'52.3"N 16°58'24.1"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Šumperk, Hanušovická vrchovina (Úsovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Dubicko Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Dubicko_01 Celková plocha (ha)   18,25 Velikostní kategorie   okrsek PreIK Využití parcel většinou menší pásy orné půdy a TTP vedené po vrstevnici nad zástavbou obce, extrémně úzké pásy TTP…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Chromeč Region   Haná Geografické souřadnice těžiště   49°56'01.3"N 16°54'10.0"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Šumperk, Mohelnická brázda Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Chromeč Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Chromeč_01 Celková plocha (ha)   52,21 Velikostní kategorie   okrsek PreIK Využití parcel   úzké pásy orné půdy a velké plochy nivních TTP, vodní toky doprovázené lužním lesem Stav   1 Ohrožení   růst z…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Sobáčov Region   Haná Geografické souřadnice těžiště 49°41'56.2"N 17°01'07.4"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě            Olomoucký kraj, okres Olomouc, Zábřežská vrchovina (Bouzovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Sobáčov Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Sobáčov _01 Celková plocha (ha)   48,04 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   rozsáhlé parcely orné půdy bývalého velkostatku na rovině, les v údolí, pastviny a lesíky v oboře daňků Stav   1-2 Ohrožení…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Ivaň  na Hané Region   Haná Geografické souřadnice těžiště   49°25'22.7"N 17°14'12.4"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                 Olomoucký kraj, okres Prostějov, Hornomoravský úval (Prostějovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Ivaň na Hané Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Ivaň na Hané_01 Celková plocha (ha)   246,04 Velikostní kategorie   celek PreIK Využití parcel   rozsáhlé parcely orné půdy a obecních pastvin na rovině, úzké parcely záhumenků, stará z…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Novomlýnsko Region   Haná Geografické souřadnice těžiště 49°44'04.3"N 16°59'39.8"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě           Olomoucký kraj, okres Šumperk, pomezí Mohelnické brázda a Hanušovické vrchoviny (Úsovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území     Řimice Mitrovice Kód segmentu PreIK v geodatabázi             Řimice_01 Celková plocha (ha)   92,20 Velikostní kategorie     Využití parcel kulturní les na údolním svahu, úzké pásy orné půdy u obce Mitrovice a nepravidelné velké…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Pňovice Region   Haná Geografické souřadnice těžiště   49°44'05.9"N 17°09'43.4"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě   Olomoucký kraj, okres Prostějov, pomezí Hornomoravský úval (pomezí Středomoravské nivy a Uničovské plošiny) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Pňovice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Pňovice_01 Celková plocha (ha)   232,18 Velikostní kategorie   celek PreIK Využití parcel   rozsáhlé parcely orné půdy na rovině, menší plochy TTP, stará část zástavby velkostatku Stav   2 Ohrožení téměř všechny pastviny…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Štěpánov (OL) Region   Haná Geografické souřadnice těžiště   49°42'01.6"N 17°10'42.9"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                Olomoucký kraj, okres Prostějov, Hornomoravský úval (Středomoravská niva) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Štěpánov u Olomouce Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Štěpánov u Olomouce_01 Celková plocha (ha)   326,88 Velikostní kategorie   celek PreIK Využití parcel   rozsáhlé parcely orné půdy a meliorovaných TTP na rovině, velké areály lužního…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Tovačov Region   Haná Geografické souřadnice těžiště   49°26'07.8"N 17°15'41.1"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě   Olomoucký kraj, okres Prostějov, Hornomoravský úval (Prostějovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Tovačov Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Tovačov_01 Celková plocha (ha)   332,89 Velikostní kategorie   celek PreIK Využití parcel rozsáhlé parcely orné půdy, menší areály TTP, pruh TTP s keři podél toku Blaty, opuštěné plochy ruin statku Viklice (nyní dráha pro cyklosport), nový statek Viklice Stav   2 Ohrožen…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Zábřeh Region   Haná Geografické souřadnice těžiště   49°52'53.1"N 16°54'41.3"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Šumperk, Mohelnická brázda Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Zábřeh na Moravě Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Zábřeh na Moravě_01 Celková plocha (ha)   239,16 Velikostní kategorie   celek PreIK Využití parcel velké plochy orné půdy a velké plochy nivních TTP, kanalizované vodní toky doprovázené keři a stromy, lesík …

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Bězděkov Region   Haná Geografické souřadnice těžiště   49°50'07.8"N 16°59'36.8"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Šumperk, Hanušovická vrchovina (Úsovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Bězděkov u Úsova Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Bězděkov u Úsova _01 Celková plocha (ha)   50,12 Velikostní kategorie   okrsek PreIK Využití parcel   mozaika pásů orné půdy a sadů a mezí s keři po svahu, lesíky a louka na údolním dně Stav …

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Břevenec Region   Haná Geografické souřadnice těžiště   49°51'53.8"N 17°08'52.7"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Olomouc,  Nízký Jeseník (Bruntálská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Břevenec Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Břevenec_01 Celková plocha (ha)   52,70 Velikostní kategorie   okrsek PreIK Využití parcel od osy obce v údolí vlnitě přibližně po vrstevnici vedené různě široké pásy TTP, k jihozápadu vějířovitě od z…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Křemačov Region   Haná Geografické souřadnice těžiště 49°47'32.5"N 16°52'18.9" Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Šumperk, Zábřežská vrchovina (Mírovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Křemačov Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Křemačov_01 Celková plocha (ha)   93,23 Velikostní kategorie   okrsek PreIK Využití parcel   kulturní lesy a zatravněné parcely nad rovinami niv, v široké nivě Mírovky louky a toky doprovázené stromovím a…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Lesnice Region   Jeseníky Geografické souřadnice těžiště   49°53'30.5"N 16°56'27.2"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Šumperk, Hanušovická vrchovina (Úsovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Lesnice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Lesnice_01 Celková plocha (ha)   66,00 Velikostní kategorie   okrsek PreIK Využití parcel zčásti od osy obce oblouky bez ohledu na terén vedené pásy TTP s mezemi se stromy a keři, na periferiích po vrstevnici, lesíky,…

Číst více...

Název předindustriální krajiny   Lomnicko Region   Horácko Geografické souřadnice středu   49°23'52.5"N 16°23'38.3"E Počet místních segmentů   1 Poloha na Moravě    Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Hornosvratecká vrchovina (Nedvědická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Brusná, Veselí u Lomnice a Řepka Kód segmentu PreIK v geodatabázi Brusná_01, Veselí u Lomnice_01 a Řepka_01 Celková plocha (ha)   342,80 Velikostní kategorie   celek PreIK Využití parcel   tvarově a velikostně rozmanité parcely s TTP a zčásti orné půdy, mnoho lesíků, stromových doprovodů cest a toků, ovocné sady, zástavba Stav   1 Ohrožení opouštěn…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Zvěrkovice Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°01'05,9''N 15°52'03,0''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (Jevišovická pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Zvěrkovice u Moravských Budějovic Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Zvěrkovice u Moravských Budějovic_01 Celková plocha (ha)   28,08 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: hustá síť drobných políček a pastvin na vrcholových plošiná…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Častotice Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°14'10,3''N 16°05'55,3''E Počet místních částí 3 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (pomezí Jevišovické pahorkatiny a Křižanovské vrchoviny) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Častotice, Zahrádka na Moravě Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Častotice_01 a Zahrádka na Moravě_01a, 01b Celková plocha (ha)   31,32 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: dva velké rybníky nad sebou (výše…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Koněšín Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°11'45,0''N 16°02'19,0''E Počet částí segmentu 1 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (Jevišovická pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Koněšín Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Koněšín_02 Celková plocha (ha)   95,71 Velikostní kategorie   okrsek PreIK Využití parcel   na SK: tři velké panské polní parcely oddělené od sebe cestami, cesty byly lemovány úzkým travnatým pruhem…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Lhánice Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°06'33,3''N 16°14'21,1''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (Jevišovická pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Lhánice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Lhánice_02 Celková plocha (ha)   20,56 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: panský les, panské pastviny a panský dvůr, les na SK vzrůstu tyčoviny musel být založen krátce po 1. vojenském…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Mohelno Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°06'30,0''N 16°10'50,9''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (Jevišovická pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Mohelno Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Mohelno_01 Celková plocha (ha)   31,80 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: rozlehlá obecní pastvina na příkrém skalnatém údolním svahu a částečně i nad jeho horní hranou   dnes: trval…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Náměšť nad Oslavou Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°12'58,1''N 16°09'01,0''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (Jevišovická pahorkatina na pomezí s Křižanovskou vrchovinou) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Náměšť nad Oslavou Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Náměšť nad Oslavou_02 Celková plocha (ha)   13,44 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: skupina větších i menších…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Pozďatín Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°14'01,4''N 16°03'44,7''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (pomezí Křižanovské vrchoviny a Jevišovické pahorkatiny) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Pozďatín Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Pozďatín_01 Celková plocha (ha)   12,75 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: dva rybníky nad sebou (Čepička a Maršovec) na Maršoveckém potoce v jeho…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Senorady Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°07'57,0''N 16°14'40,6''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Českomoravská vrchovina (Jevišovická pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Senorady Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Senorady_01 Celková plocha (ha)   24,41 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: rozsáhlá obecní pastvina na svazích kopců, místy na ní rostly křoviny a stromy   dnes: trvalé travní…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Okarec Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°12'36,6''N 16°06'01,0''E Počet místních částí 2 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (Jevišovická pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Okarec, Vícenice u Náměště nad Oslavou Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Okarec_01 a Vícenice u Náměště nad Oslavou_01 Celková plocha (ha)   91,06 Velikostní kategorie   okrsek PreIK Využití parcel   na SK: soustava tří velkých rybníků na plochém dně sn…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Bransouze Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°18'05,3''N 15°43'45,9''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Bransouze   Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Bransouze_01 Celková plocha (ha)   30,67 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: hustá síť menších polních parcel oddělených od sebe mezemi, několik malých selských pastvin mezi poli, úzk…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Bransouze Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°17'25,3''N 15°44'25,1''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Bransouze   Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Bransouze_02 Celková plocha (ha)   26,29 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: skupina několika úzkých protáhlých rovnoběžných polních parcel na svahu nad sebou oddělených od sebe mezemi a cestou,…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Čáslavice Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°09'18,3''N 15°47'44,1''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (Jevišovická pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Čáslavice   Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Čáslavice_01 Celková plocha (ha)   40,92 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: dva rybníky bezprostředně nad sebou na říčce Římovce, v době vzniku SK byl horní rybník vypuštěn…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Čechtín Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°18'08,3''N 15°49'59,8''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Čechtín Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Čechtín_01 Celková plocha (ha)   42,94 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: hustá síť většinou malých polních parcel na svahu nad sebou, parcely byly od sebe odděleny mezemi, většina mezí byla…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Červená Lhota Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°17'13,9''N 15°49'18,9''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Červená Lhota Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Červená Lhota_01 Celková plocha (ha)   20,40 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: skupina většinou malých polních parcel na svazích hřbetu, pole byla od sebe oddělena většinou širok…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Červená Lhota Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°16'53,9''N 15°47'14,2''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Červená Lhota Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Červená Lhota_04 Celková plocha (ha)   22,85 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: skupina úzkých protáhlých polních parcel na svahu, parcely byly od sebe odděleny mezemi, několik malých…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Číhalín Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49° 15' 52,2''N 15°47'16,6''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (pomezí Jevišovické pahorkatiny a Křižanovské vrchoviny) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Číhalín Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Číhalín_01 Celková plocha (ha)   21,15 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: hustá síť dlouhých úzkých protáhlých…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Horní Smrčné Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°19'39,3''N 15°45'35,8''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Horní Smrčné Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Horní Smrčné_03 Celková plocha (ha)   67,77 Velikostní kategorie   okrsek PreIK Využití parcel   na SK: skupina velkých dlouhých protáhlých rovnoběžných polních parcel na svahu kopce nad sebou,…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Kracovice Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°11'58,3''N 15°50'56,4''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (Jevišovická pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Kracovice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Kracovice_01 Celková plocha (ha)   26,53 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: hustá síť malých úzkých protáhlých rovnoběžných polních parcel na svahu nad sebou, několik dalš…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Nárameč Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°16'20,6''N 15°58'03,1''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (pomezí Křižanovské vrchoviny a Jevišovické pahorkatiny) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Nárameč Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Nárameč_01 Celková plocha (ha)   82,50 Velikostní kategorie   okrsek PreIK Využití parcel   na SK: soustava šesti rybníků na Mlýnském potoce a jeho krátkém přítoku…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Račerovice Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°15'01,5''N 15°50'15,1''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (pomezí Jevišovické pahorkatiny a Křižanovské vrchoviny) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Račerovice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Račerovice_01 Celková plocha (ha)   22,62 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: hustá síť malých úzkých protáhlých polních parcel na svahu a čtyři…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Radošov Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°20'24,8''N 15°47'21,5''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Radošov Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Radošov_01 Celková plocha (ha)   33,32 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: louky u vsi za domy, některé luční parcely byly od sebe odděleny mezními pásy, které byly porostlé křovinami a stromy,…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Svatoslav Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°18'49,1''N 15°50'21,3''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Svatoslav u Třebíče Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Svatoslav u Třebíče_02 Celková plocha (ha)   24,62 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: hustá síť dlouhých úzkých protáhlých rovnoběžných polních parcel na svazích…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Svatoslav Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°18'28,2''N 15°50'26,8''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Svatoslav u Třebíče Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Svatoslav u Třebíče_03 Celková plocha (ha)   23,53 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: skupina dlouhých úzkých protáhlých rovnoběžných parcel na svazích oddělených od sebe…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Štěměchy Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°10'43,4''N 15°42'45,7''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Štěměchy Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Štěměchy_02 Celková plocha (ha)   23,00 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: jeden větší a tři menší rybníky na Dašovském potoce a jeho drobném přítoku, areály dvou ml…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Trnava Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°15'58,9''N 15°55'44,1''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (Jevišovická pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Trnava u Třebíče Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Trnava u Třebíče_01 Celková plocha (ha)   42,62 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: dva rybníky nad sebou na drobném přítoku potoka Březinky, dolní rybník byl lemován úzkým…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Uherčice Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 48°54'43,9''N 15°38'28,6''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Jihomoravský kraj, okres Znojmo, Českomoravská vrchovina (Jevišovická pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Uherčice u Znojma Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Uherčice u Znojma_01 Celková plocha (ha)   66,87 Velikostní kategorie   okrsek PreIk Využití parcel   na SK: skupina tří velkých a tří menších panských polních parcel oddělených od sebe cestami, uprostřed jedn…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Brtnický Číchov Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°16'55,1''N 15°45'20,3''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Brtnický Číchov   Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Brtnický Číchov_03 Celková plocha (ha)   26,96 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: hustá síť dlouhých úzkých protáhlých rovnoběžných poln…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Český Rudolec Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°03'08,8''N 15°19'12,5''E Počet místních částí 3 Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Český Rudolec, Stoječín Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Český Rudolec_01 a Stoječín_02a, 02b Celková plocha (ha)   45,24 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: dva rybníky, louky nad oběma rybníky a jedna velká polní parcela …

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Dolní Radíkov Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°04'52,4''N 15°15'58,6''E Počet místních částí 2 Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Dolní Radíkov, Valtínov Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Dolní Radíkov_02 a Valtínov_06 Celková plocha (ha)   11,37 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: skupina malých polních parcel a pastvin a několika delš…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Lipolec Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°06'00,9''N 15°20'53,8''E Počet místních částí 2 Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Lipolec, Volfířov Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Lipolec_01 a Volfířov_01 Celková plocha (ha)   62,12 Velikostní kategorie   okrsek PreIK Využití parcel   na SK: dva velké rybníky (Novodvorský a Pařezný) a jeden malý rybník (Nový), louky, pastviny a několik…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Maříž Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 48°59'02,3''N 15°19'16,4''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Maříž Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Maříž_01 Celková plocha (ha)   24,28 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: čtyři rybníky, v době vzniku SK byly všechny čtyři rybníky vypuštěné a na jejich dnech byla ve dvou případech…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Matějovec Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°03'36,5''N 15°14'01,4''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Matějovec Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Matějovec_01 Celková plocha (ha)   24,74 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: panské louky a dvůr   dnes: louky se zachovaly téměř ve svém původním rozsahu, dvůr se zachoval Stav   3 Ohrožení  …

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Matějovec Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°03'26,3''N 15°16'14,2''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Matějovec Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Matějovec_03 Celková plocha (ha)   13,51 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: skupina sedmi dlouhých úzkých protáhlých rovnoběžných polních parcel oddělených od sebe zčásti mezemi, zč…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Slavonice Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°00'35,5''N 15°19'47,7''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (pomezí Javořické vrchoviny a Křižanovské vrchoviny) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Slavonice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Slavonice_01 Celková plocha (ha)   21,44 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: malý rybník a skupina polních parcel, jedné větší a pěti menších …

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Stálkov Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°01'49,0''N 15°17'28,7''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Stálkov Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Stálkov_01 Celková plocha (ha)   18,89 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: dva malé rybníky nad sebou na drobném potoce, dvě velké polní parcely, louky na dně údolí nad rybní…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Stoječín Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°03'18,7''N 15°18'32,4''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Stoječín Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Stoječín_01 Celková plocha (ha)   47,69 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: malý rybník na Penikovském potoce, dva drobné rybníčky nad sebou na Stoječínském potoce, pastvina a…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Brandlín Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°08'54,5''N 15°19'07,6''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Brandlín   Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Brandlín_01 Celková plocha (ha)   68,44 Velikostní kategorie   okrsek PreIK Využití parcel   na SK: záhumenicová (pásová) plužina, pásy i jednotlivé parcely v pásech byly od sebe odděleny mezemi a…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Dačice Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°05'27,8''N 15°25'05,8''E Počet místních částí 2 Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Dačice, Dolní Němčice   Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Dačice_01 a Dolní Němčice_01 Celková plocha (ha)   58,84 Velikostní kategorie   okrsek PreIK Využití parcel   na SK: soustava 19 rybníků nad sebou na Rybničním potoce, louky v jejich bezprostředním okolí, z…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Heřmaneč Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°07'34,1''N 15°16'33,8''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Heřmaneč Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Heřmaneč_01 Celková plocha (ha)   13,17 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: tři větší polní parcely oddělené od sebe mezemi a cestou jdoucí podél meze   dnes: všechny tři parcely si zachovaly…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Horní Radíkov Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°05'19,2''N 15°16'59,7''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Horní Radíkov Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Horní Radíkov_01 Celková plocha (ha)   26,39 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: záhumenicová (pásová) plužina, pásy byly od sebe odděleny mezemi a cestami, v…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Hříšice Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°06'48,0''N 15°29'56,4''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Hříšice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Hříšice_01 Celková plocha (ha)   11,57 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: soustava tří rybníků bezprostředně nad sebou na Lačnovském potoce, v době vzniku SK byl prostřední…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Kostelní Vydří Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°06'34,1''N 15°24'51,5''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina na pomezí s Javořickou vrchovinou) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Kostelní Vydří Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Kostelní Vydří_01 Celková plocha (ha)   15,05 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: soustava sedmi rybníků nad sebou na krátkém…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Malý Jeníkov Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°08'49,3''N 15°13'59,5''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Malý Jeníkov Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Malý Jeníkov_02 Celková plocha (ha)   28,05 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: skupina několika velkých dlouhých protáhlých souběžných polních parcel tvoř…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Radlice Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°07'37,5''N 15°19'18,3''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Radlice u Volfířova Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Radlice u Volfířova_02 Celková plocha (ha)   25,51 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: pět pásů původní historické záhumenicové (pásové) plužiny, pásy byly od sebe…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Valtínov Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°06'02,5''N 15°16'16,3''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Valtínov Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Valtínov_04 Celková plocha (ha)   31,72 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: čtyři pásy původní historické záhumenicové (pásové) plužiny, pásy byly od sebe odděleny cestou a…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Valtínov Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°05'34,3''N 15°15'33,3''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Valtínov Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Valtínov_02 Celková plocha (ha)   66,17 Velikostní kategorie   okrsek PreIK Využití parcel   na SK: dva malé rybníky, v době vzniku SK byl jeden z nich vypuštěný a na jeho dně byla louka, záhumenicová (p…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Borovná Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°09'57,5''N 15°24'15,7''E Počet místních částí 2 Poloha na Moravě                   Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (pomezí Javořické vrchoviny a Křižanovské vrchoviny) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Borovná, Krahulčí u Telče   Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Borovná_01 a Krahulčí u Telče_05 Celková plocha (ha)   173,01 Velikostní kategorie   celek PreIK Využití parcel   na SK: soustava 11 rybníků na dně kotliny včetně dvou vypu&scaron…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Částkovice Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°11'45,7''N 15°23'41,8''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                   Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Částkovice u Hostětic   Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Částkovice u Hostětic_01 Celková plocha (ha)   31,72 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: 10 polních parcel oddělených cestami a mezemi, S a SV u vsi selské louky   dnes: pozemková…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Částkovice Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°11'27,7''N 15°23'28,5''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                   Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Částkovice u Hostětic Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Částkovice u Hostětic_02 Celková plocha (ha)   30,61 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: 6 polních parcel, louka v úpadu, drobné selské pastviny a lesíky   dnes: parcelace se…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Česká Olešná Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°11'26,5''N 15°10'48,9''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Křemešnická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Česká Olešná Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Česká Olešná_02 Celková plocha (ha)   20,05 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: dva pásy původní historické záhumenicové (pásov…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Niva Moravské Dyje Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°11'39,6''N 15°30'10,5''E Počet místních částí 9 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Žatec na Moravě, Stranná u Telče, Dyjička, Dolní Dvorce u Telče, Dyjice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Žatec na Moravě_01a, 01b, 01c, Stranná u Telče_01a, 01b, Dyjička_01a, 01b, Dolní Dvorce u Telče_01 a Dyjice_01 Celková plocha (ha)   42,86 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Dyjice Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°10'28,5''N 15°29'50,5''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Dyjice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Dyjice_02 Celková plocha (ha)   21,99 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: většinou drobné polní parcely na svazích nad sebou oddělené mezemi, obecní pastvina   dnes: drobné parcely i meze se zachovaly, parcely ov…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Dyjice Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°11'05,0''N 15°30'05,0''E Počet místních částí 2 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Dyjice, Dyjička Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Dyjice_03 a Dyjička_02 Celková plocha (ha)   22,24 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: blok úzkých protáhlých rovnoběžných selských polních parcel na svahu nad sebou oddělených mezemi a dvě větš…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Rozsíčky Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°10'43,6''N 15°30'40,6''E Počet místních částí 4 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Rozsíčky u Telče, Dyjička, Dyjice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Rozsíčky u Telče_02, Dyjička_03a, 03b a Dyjice_04 Celková plocha (ha)   46,40 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: na katastru Rozsíček u Telče 2 velké polní parcely a několik malých poln…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Horní Bolíkov Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°11'36,8''N 15°18'42,3''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Horní Bolíkov Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Horní Bolíkov_01 Celková plocha (ha)   28,40 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: devět úzkých protáhlých rovnoběžných polních parcel oddělených…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Horní Dvorce Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°11'09,4''N 15°14'36,5''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Horní Dvorce Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Horní Dvorce_01 Celková plocha (ha)   24,73 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: rybník, louka na jeho pravém břehu, louky v krátkém svahovém údolí i v doln…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Horní Meziříčko Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°09'28,1''N 15°14'56,2''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Horní Meziříčko Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Horní Meziříčko_01 Celková plocha (ha)   83,28 Velikostní kategorie   okrsek PreIK Využití parcel   na SK: dva velké rybníky na Hamerském potoce bezprostředně nad sebou, část nivy Hamerské…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Horní Němčice Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°09'30,3''N 15°16'17,3''E Počet místních částí 4 Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Horní Němčice, Horní Meziříčko, Velký Jeníkov Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Horní Němčice_01, Horní Meziříčko_02a, 02b a Velký Jeníkov_02 Celková plocha (ha)   83,26 Velikostní kategorie   okrsek PreIK Využití parcel   na SK: devět p…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Horní Olešná Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°13'18,6''N 15°12'51,0''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Křemešnická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Horní Olešná Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Horní Olešná_01 Celková plocha (ha)   45,15 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: jedna velká polní parcela a šest úzkých protáhl…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Horní Pole Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°12'42,9''N 15°18'34,4''E Počet místních částí 3 Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Horní Pole, Klatovec, Světlá pod Javořicí Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Horní Pole_05, Klatovec_01 a Světlá pod Javořicí_02 Celková plocha (ha)   43,89 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: rybník…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Hostětice Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°11'13,9''N 15°24'14,4''E Počet místních částí 2 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Hostětice, Krahulčí u Telče Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Hostětice_02 a Krahulčí u Telče_04 Celková plocha (ha)   35,14 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: na katastru Krahulčí u Telče pruh s polními parcelami, loukami a drobnými lesíky, na katastru Hostětic…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Kaliště Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°14'07,5''N 15°17'42,3''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Kaliště u Horních Dubenek Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Kaliště u Horních Dubenek_01 Celková plocha (ha)   60,49 Velikostní kategorie   okrsek PreIK Využití parcel   na SK: řada úzkých protáhlých rovnoběžných polních parcel na svahu nad sebou oddělených…

Číst více...

Název předindustriální krajiny Klatovec Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°13'19,7''N 15°18'28,0''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Klatovec Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Klatovec_02 Celková plocha (ha)   44,71 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: velký panský rybník, rozlehlé louky a pastviny v jeho okolí, osm polních parcel oddělených cestami a mezemi, louka a pastvina v těchto…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Klatovec Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°13'33,7''N 15°17'38,4''E Počet místních částí 3 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Klatovec, Panské Dubenky, Býkovec Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Klatovec_03, Panské Dubenky_04 a Býkovec_02 Celková plocha (ha)   116,58 Velikostní kategorie   celek PreIK Využití parcel   na SK: pásy záhumenicové (pásové) plužiny oddělené cestami a mezemi, v p…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Mrákotín Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°11'04,3''N 15°23'07,1''E Počet místních částí 2 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (pomezí Javořické vrchoviny a Křižanovské vrchoviny) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Mrákotín u Telče, Krahulčí u Telče Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Mrákotín u Telče_02 a Krahulčí u Telče_01 Celková plocha (ha)   113,53 Velikostní kategorie   celek PreIK Využití parcel   na SK: rybník Řibřid a louky pod jeho hr…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Mrákotín Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°11'44,5''N 15°22'40,2''E Počet místních částí 2 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Mrákotín u Telče, Lhotka u Mrákotína Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Mrákotín u Telče_04 a Lhotka u Mrákotína_01 Celková plocha (ha)   46,02 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: malý rybník, hustá síť úzk…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Olší Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°09'10,9''N 15°22'20,1''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Olší u Telče Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Olší u Telče_01 Celková plocha (ha)   23,47 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: skupina větších i menších polních parcel oddělených od sebe cestami a mezemi   dnes: cesty i meze…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Olší Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°09'37,4''N 15°22'13,0''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Olší u Telče Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Olší u Telče_02 Celková plocha (ha)   37,40 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: velký vypuštěný rybník a na jeho dně mokrá louka, mokré louky nad rybníkem a podél jeho…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Palupín Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°10'58,2''N 15°13'43,2''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (pomezí Javořické vrchoviny a Křemešnické vrchoviny) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Palupín Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Palupín_01 Celková plocha (ha)   27,18 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: dva malé rybníky na dně uzávěru údolí, louky nad rybníky v…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Panské Dubenky Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°13'51,9''N 15°16'38,7''E Počet místních částí 2 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (pomezí Javořické vrchoviny a Křemešnické vrchoviny) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Panské Dubenky, Býkovec Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Panské Dubenky_03 a Býkovec_01 Celková plocha (ha)   30,95 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: skupina úzkých protáhlých poln…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Rozsíčky Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°10'33,0''N 15°31'09,9''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Rozsíčky u Telče Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Rozsíčky u Telče_04 Celková plocha (ha)   45,99 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: dvě velké panské polní parcely a rozlehlá panská pastvina rozdělená cestami na čtyři části, na poln…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Řásná Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°13'40,4''N 15°23'43,4''E Počet místních částí 2 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (pomezí Javořické vrchoviny a Křižanovské vrchoviny) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Řásná, Řídelov Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Řásná_03 a Řídelov_01 Celková plocha (ha)   73,99 Velikostní kategorie   okrsek PreIK Využití parcel   na SK: velký panský rybník, pastviny a louky v jeho okolí…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Sedlejov Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°14'11,3''N 15°29'33,8''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Sedlejov Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Sedlejov_01 Celková plocha (ha)   20,79 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: skupina několika úzkých protáhlých souběžných polních parcel na svahu nad sebou oddělených od sebe mezemi, několik dalších mal…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Skrýchov Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°10'26,8''N 15°18'01,5''E Počet místních částí 2 Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Skrýchov, Studená Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Skrýchov_01 a Studená_04 Celková plocha (ha)   36,70 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: skupina polních parcel oddělených od sebe mezemi, několik selských pastvin mezi poli  …

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Studnice Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°13'25,0''N 15°26'36,8''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Studnice u Telče Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Studnice u Telče_02 Celková plocha (ha)   32,07 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: drobné polní parcely na svazích hřbetu oddělené od sebe mezemi, které byly místy porostlé křovinami, několik drobných…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Sumrakov Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°10'10,7''N 15°19'20,6''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Sumrakov Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Sumrakov_02 Celková plocha (ha)   29,32 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: malý vypuštěný rybník a na jeho dně louka, louka nad rybníkem, skupina větších dlouhých protáhlých…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Sumrakov Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°10'10,1''N 15°19'55,0''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Sumrakov Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Sumrakov_03 Celková plocha (ha)   26,31 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: hustá síť dlouhých úzkých protáhlých rovnoběžných polních parcel oddělených od sebe mezemi, meze byly m…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Sumrakov Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°10'41,7''N 15°19'12,9''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Sumrakov Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Sumrakov_05 Celková plocha (ha)   82,72 Velikostní kategorie   okrsek PreIK Využití parcel   na SK: záhumenicová (pásová) plužina, pásy byly od sebe odděleny cestami a travnatými mezemi, meze byly místy porostlé křovinami a…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Světlá Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°12'44,9''N 15°19'39,9''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Světlá pod Javořicí Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Světlá pod Javořicí_06 Celková plocha (ha)   45,73 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: záhumenicová (pásová) plužina, pásy byly od sebe odděleny cestami a mezemi, v …

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Světlá Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°12'51,3''N 15°20'19,4''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Světlá pod Javořicí Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Světlá pod Javořicí_07 Celková plocha (ha)   29,21 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: skupina větších většinou dlouhých protáhlých souběžných polní…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Telč Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°11'34,7''N 15°26'08,0''E Počet místních částí 3 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Telč, Volevčice u Telče, Vanov Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Telč_02, Volevčice u Telče_01 a Vanov_03 Celková plocha (ha)   252,69 Velikostní kategorie   celek PreIK Využití parcel   na SK: velký panský rybník, skupina několika velkých panských parcel, převážně polních, ale i luční…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Urbanov Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°12'54,7''N 15°31'27,1''E Počet místních částí 2 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Urbanov, Nevcehle Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Urbanov_03 a Nevcehle_01 Celková plocha (ha)   30,10 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: skupina úzkých protáhlých rovnoběžných polních parcel na svahu nad sebou, parcely byly od sebe odděleny mezemi, obecní…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Vanůvek Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°13'26,2''N 15°25'39,2''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Vanůvek Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Vanůvek_01 Celková plocha (ha)   27,93 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: skupina většinou větších polních parcel oddělených od sebe cestami a mezemi podél cest, několik malých selských pastvin mezi poli, na…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Vanůvek Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°13'18,7''N 15°25'04,2''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Vanůvek Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Vanůvek_02 Celková plocha (ha)   37,97 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: skupina několika větších polních parcel na plošinách na vrcholu kopce a čtyři úzké protáhlé souběžné polní parcely…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Volevčice Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°12'42,9''N 15°27'11,2''E Počet místních částí 2 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Volevčice u Telče, Studnice u Telče Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Volevčice u Telče_02 a Studnice u Telče_01 Celková plocha (ha)   24,84 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: skupina čtyř polních parcel na svazích oddělených od sebe cestami a mezemi, louka v úpadu   dnes:…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Zvolenovice Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°09'55,6''N 15°31'01,6''E Počet místních částí 3 Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Zvolenovice, Rozsíčky u Telče Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Zvolenovice_01a, 01b a Rozsíčky u Telče_01 Celková plocha (ha)   26,02 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: dva malé rybníky na dně uzávěru údolí, jedna velká a jedna malá poln…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Batelov Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°18'38,7''N 15°24'10,1''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                   Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Batelov   Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Batelov_02 Celková plocha (ha)   22,27 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: úzké protáhlé polní parcely s mezemi, na jedné protáhlé parcele byla pastvina   dnes: ještě donedá…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Bezděkov Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°14'48,0''N 15°31'44,4''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                   Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Bezděkov u Třešti   Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Bezděkov u Třešti_01 Celková plocha (ha)   30,20 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: polní parcely oddělené od sebe svahovými úpady s TTP, cestami a pásem pastvin a luk   dnes: až na…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Buková Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°18'39,8''N 15°26'31,1''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                   Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Buková u Třešti   Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Buková u Třešti_02 Celková plocha (ha)   29,63 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: 4 větší polní parcely, obecní pastvina s malým rybníčkem, obecní louka a…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Čenkov Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°17'17,3''N 15°26'08,3''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                   Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Čenkov u Třešti Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Čenkov u Třešti_04 Celková plocha (ha)   37,67 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: vypuštěný rybník a na jeho dně louka, 6 pásů původní historické záhumenicové (pásové)…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Horní Dubenky Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°15'54,4''N 15°18'50,7''E Počet místních částí 2 Poloha na Moravě                   Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (pomezí Křemešnické vrchoviny a Javořické vrchoviny) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Horní Dubenky, Jihlávka Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Horní Dubenky_01 a Jihlávka_06 Celková plocha (ha)   210,79 Velikostní kategorie   celek PreIK Využití parcel   na SK: 16 od vesnice k okraji katastru jdoucích souběžn…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Jihlávka Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°15'57,1''N 15°17'02,8''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                   Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Křemešnická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Jihlávka Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Jihlávka_03 Celková plocha (ha)   23,18 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: drobné polní parcely na svahu nad sebou oddělené mezemi s keři, drobné selské pastviny s keři a stromy  …

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Jihlávka Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°14'56,8''N 15°16'47,1''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                   Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Křemešnická vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Jihlávka Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Jihlávka_05 Celková plocha (ha)   20,92 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: mokřadní louky v pramenné oblasti potoka, 2 menší rybníky   dnes: TTP zčásti kosený, na vět…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Lovětín u Třešti Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°17'36,3''N 15°24'55,1''E Počet místních částí 3 Poloha na Moravě                   Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Lovětín u Třešti, Čenkov u Třešti Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Lovětín u Třešti_01 a Čenkov u Třešti_01a, 01b Celková plocha (ha)   146,46 Velikostní kategorie   celek PreIK Využití parcel   na SK: vějířovitá pásová plužina, pá…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Nová Ves Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°17'16,6''N 15°21'02,1''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                   Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (rozmezí Křižanovské vrchoviny, Křemešnické vrchoviny a Javořické vrchoviny) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Nová Ves u Třešti Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Nová Ves u Třešti_04 Celková plocha (ha)   180,88 Velikostní kategorie   celek PreIK Využití parcel   na SK: pásová plužina s pásy uspoř…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Nová Ves Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°16'15,9''N 15°21'30,2''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                   Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (rozmezí Křemešnické vrchoviny, Javořické vrchoviny a Křižanovské vrchoviny) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Nová Ves u Třešti Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Nová Ves u Třešti_05 Celková plocha (ha)   57,38 Velikostní kategorie   okrsek PreIK Využití parcel   na SK: polní parcely, rybník a nad ním…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Nová Ves Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°16'33,9''N 15°21'53,2''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                   Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (rozmezí Javořické vrchoviny, Křemešnické vrchoviny a Křižanovské vrchoviny) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Nová Ves u Třešti Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Nová Ves u Třešti_06 Celková plocha (ha)   29,78 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: většinou drobné polní…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Rácov Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°17'12,7''N 15°23'44,4''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                   Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (pomezí Křižanovské vrchoviny a Javořické vrchoviny) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Rácov Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Rácov_01 Celková plocha (ha)   128,60 Velikostní kategorie   celek PreIK Využití parcel   na SK: pásová plužina, pásy od sebe odděleny cestami a mezemi, v pásech většinou orná půda ale…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Třešť Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°17'45,7''N 15°29'52,2''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                   Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Třešť Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Třešť_01 Celková plocha (ha)   41,51 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: panské polní parcely, louka v úpadu   dnes: parcely zachovány, orná půda ale z 60 % zatravněna Stav   2 Ohrožen…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Třešť Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°17'16,1''N 15°29'42,1''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                   Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Třešť Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Třešť_03 Celková plocha (ha)   60,39 Velikostní kategorie   okrsek PreIK Využití parcel   na SK: hustá síť úzkých protáhlých polních parcel na svazích kopce oddělených od sebe mezemi   dnes: původní…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Černín Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 48°58'28,3''N 16°02'01,9''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Jihomoravský kraj, okres Znojmo, Českomoravská vrchovina (Jevišovická pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Černín Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Černín_02 Celková plocha (ha)   21,48 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: hustá síť menších polních parcel na svahu, parcely byly od sebe odděleny mezemi, jedna větší a jedna men…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Jamolice Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°05'08,0''N 16°15'31,9''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Jihomoravský kraj, okres Znojmo, Českomoravská vrchovina (Jevišovická pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Jamolice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Jamolice_02 Celková plocha (ha)   18,36 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: hustá síť dlouhých úzkých protáhlých rovnoběžných parcel, na kterých byly v době vzniku SK pastviny …

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Plaveč Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 48°55'17,8''N 16°04'28,2''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Jihomoravský kraj, okres Znojmo, Českomoravská vrchovina (Jevišovická pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Plaveč Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Plaveč_01 Celková plocha (ha)   69,57 Velikostní kategorie   okrsek PreIK Využití parcel   na SK: skupina velkých panských polních parcel a skupina drobných selských polních parcel, velké parcely byly od sebe odděleny cestami a s…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Rudlice Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 48°57'18,2''N 16°03'52,1''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Jihomoravský kraj, okres Znojmo, Českomoravská vrchovina (Jevišovická pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Rudlice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Rudlice_01 Celková plocha (ha)   17,14 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: rozlehlá obecní pastvina na svazích a plochém vrcholu kopce, přes pastvinu nebo po jejím okraji vedlo několik cest   dnes: trval…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Střelice Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 49°01'24,4''N 15°59'55,8''E Počet místních částí 2 Poloha na Moravě                  Jihomoravský kraj, okres Znojmo, Českomoravská vrchovina (Jevišovická pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Střelice u Jevišovic, Slatina u Jevišovic Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Střelice u Jevišovic_02 a Slatina u Jevišovic_01 Celková plocha (ha)   26,83 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: hustá síť malých polních parcel na svaz…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Vevčice Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 48°58'02,8''N 16°01'41,3''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Jihomoravský kraj, okres Znojmo, Českomoravská vrchovina (Jevišovická pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Vevčice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Vevčice_01 Celková plocha (ha)   12,98 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: rozsáhlá obecní pastvina na převážně strmém levém údolním svahu krátkého pravostranného př…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Výrovice Region Horácko Geografické souřadnice těžiště 48°55'32,5''N 16°07'00,6''E Počet místních částí 1 Poloha na Moravě                  Jihomoravský kraj, okres Znojmo, Českomoravská vrchovina (Jevišovická pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Výrovice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Výrovice_01 Celková plocha (ha)   11,99 Velikostní kategorie   areál PreIK Využití parcel   na SK: rozlehlé obecní pastviny na pravém údolním svahu Jevišovky   dnes: trvalý travní porost…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny U Lamberka Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°34′04.547″N 16°24′58.002″E Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: Jihomoravský kraj, severozápadní cíp okresu Blansko (Českomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Nedvědická vrchovina / Olešnická kotlina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Olešnice Kód segmentu PreIK v geodatabázi Olešnice_03   Celková plocha   28,41 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Dlouhé pásy orné půdy oddělené zřetelnými remízky (převážně stromovými), ojediněle malé plochy podmáčených TTP, nepůvodní…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Chlébské-jihozápad Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°27′58.955″N 16°21′18.253″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, východní Bystřicko (Českomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Nedvědická vrchovina / Sýkořská hornatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Chlébské Kód segmentu PreIK v geodatabázi Chlébské_03   Celková plocha   13,01 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP a orná půda ve svahu, oddělené místy již srostlými remízky Stav dobře zachovalý Ohrožení Nekontrolované ší…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Chlébské-Nad potokem Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°28′22.024″N 16°22′19.534″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, východní Bystřicko (Českomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Nedvědická vrchovina / Sýkořská hornatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Chlébské Kód segmentu PreIK v geodatabázi Chlébské_05   Celková plocha   21,45 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP ve svahu s nepravidelnými dělícími stromovými strukturami, místy již zarůstající Stav dobře zachovalý Ohrožení …

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Velký Žlíbek Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°18′28.833″N 16°14′21.159″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, součást města Velká Bíteš (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Jinošovická pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Velká Bíteš Kód segmentu PreIK v geodatabázi Velká Bíteš_01   Celková plocha   16,19 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP v nivě dvou toků, výjimečně blok orné půdy, Stav Dobře zachovalý Ohrožení Výstavba rekreačn…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Bíteš-východ Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°17′04.993″N 16°14′46.727″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, jižní Žďársko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Jinošovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Velká Bíteš Kód segmentu PreIK v geodatabázi Velká Bíteš_04 Celková plocha   30,72 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP oddělené stromovou vegetací, vodní plocha Stav Uspokojivě zachovalý Ohrožení Zarůstání TTP Přírodní…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Bíteš-jihozápad Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°16′57.463″N 16°12′55.211″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, jižní Žďársko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Jinošovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Velká Bíteš Kód segmentu PreIK v geodatabázi Velká Bíteš_06 Celková plocha   11,95 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP oddělené liniovými remízky na svazích, TTP v nivě toku, na svazích lokálně stromová vegetace Stav dobře zachoval…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Dobrá Voda Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°15′50.777″N 16°08′07.157″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, jihozápadní Bítešsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Jinošovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Čikov Kód segmentu PreIK v geodatabázi Čikov_02 Celková plocha   15,00 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Zarostlá niva vodního toku, cca třetinu tvoří pastvina (jižní část segmentu) Stav Výjimečně zachovalý Ohrožení Zánik pastvy, Zanášení…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Skřinářov Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°21′04.052″N 16°10′49.179″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, na spojnici Křižanova a Velké Bíteše (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Jinošovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Skřinářov Kód segmentu PreIK v geodatabázi Skřinářov_01 Celková plocha   18,62 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Dvě vodní plochy a TTP v nivě toku, J část zarostlá keřovou vegetací Stav Dobře zachovalý Ohrožení Další zarůstání…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Jindřichov Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°15′56.607″N 16°11′57.602″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, jihozápadní zázemí Velké Bíteše (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Jinošovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Jindřichov u V.B. Kód segmentu PreIK v geodatabázi Jindřichov u V.B._01 Celková plocha   9,99 ha Velikostní kategorie   1 – areál Využití parcel Mix orné půdy a TTP v již málo zřetelně oddělených pásech, východní část zahrady a sady, 2 menší vodn…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Kříby Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°22′42.145″N 16°11′17.232″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, východní Křižanovsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Jinošovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Heřmanov u Křižanova Kód segmentu PreIK v geodatabázi Heřmanov u Křižanova_01 Celková plocha   29,30 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Bloky TTP (místy orná půda), dělené zachovalými stromovými remízky v liniích, drobný lesní celek; J část méně zachovalá,…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Heřmanov-jihozápad Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°22′38.2″N 16°10′37.404″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, východní Křižanovsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Jinošovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Heřmanov u Křižanova Kód segmentu PreIK v geodatabázi Heřmanov u Křižanova_02 Celková plocha   12,33 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Drobné bloky TTP (ojediněle orná půda) ve svahu, nepravidelná struktura dělících stromových prvků, na hranici území chatová osada Stav…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Za Kolébkou Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°23′11.318″N 16°10′33.711″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, východní Křižanovsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Jinošovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Heřmanov u Křižanova Kód segmentu PreIK v geodatabázi Heřmanov u Křižanova_03 Celková plocha   72,85 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Velké bloky TTP (místy i orná půda), oddělené velmi zachovalými liniovými pásy stromové vegetace Stav Výjimečně zachovalý Ohrožen…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Za Kolébkou Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°23′11.318″N 16°10′33.711″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, východní Křižanovsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Jinošovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Heřmanov u Křižanova Kód segmentu PreIK v geodatabázi Heřmanov u Křižanova_03 Celková plocha   72,85 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Velké bloky TTP (místy i orná půda), oddělené velmi zachovalými liniovými pásy stromové vegetace Stav Výjimečně zachovalý Ohrožen…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Březka Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°17′12.25″N 16°10′07.184″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, jihozápadně od Velké Bíteše (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Jinošovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Březka u Velké Bíteše Kód segmentu PreIK v geodatabázi Březka u V.B._01 Celková plocha   13,76 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP v údolní nivě, zčásti neudržované Stav Uspokojivě zachovalý Ohrožení Zarůstání nivy, napřímení toku (m…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Osová Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°20′03.541″N 16°11′30.334″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, SZ od Velké Bíteše (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Jinošovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Osová Kód segmentu PreIK v geodatabázi Osová_01 Celková plocha   73,28 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Soustava rybníků s přilehlým prostorem TTP a zámeckým areálem Stav Výjimečně zachovalý Ohrožení Větší úpravy prostoru zámku a navazuj…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Milešín Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°21′45.049″N 16°12′04.65″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, východní Křižanovsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Jinošovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Milešín Kód segmentu PreIK v geodatabázi Milešín_01 Celková plocha   9,99 ha   Velikostní kategorie   1 – areál Využití parcel Převážně TTP oddělené již jen omezeně remízky, zčásti již sukcese lesa Stav Uspokojivě zachovalý Ohrožení Zánik zbylých dělíc…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Pod Jestřabím Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°16′19.182″N 16°11′06.028″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, jihozápadní zázemí Velké Bíteše (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Jinošovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Jestřabí u V.B. Kód segmentu PreIK v geodatabázi Jestřabí u V.B._01 Celková plocha   23,63 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP v nivě potoka, lemované liniovou stromovou vegetací Stav Dobře zachovalý Ohrožení Nekoordinované zarůstá…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Radňoves-u ZD Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°23′31.851″N 16°13′16.513″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, východní Křižanovsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Jinošovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Radňoves Kód segmentu PreIK v geodatabázi Radňoves_01 Celková plocha   24,51 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Převážně TTP nepravidelně oddělené stromovými remízky, místy již neznatelná parcelace; rušivým elementem areál ZD (mimo segment) Stav uspokojivě zachovalý …

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Rozseč Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°21′30.571″N 16°13′07.99″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: Jihomoravský kraj, pomezí Křižanovska a Tišnovska (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Jinošovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Rozsečn Kód segmentu PreIK v geodatabázi Rozseč_01 Celková plocha   14,69 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Velké bloky TTP oddělené dvěma výraznými liniovými remízky, TTP na záhumencích; v Z části nepůvodní les Stav uspokojivě zachovalý …

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Dolní díly/Horky Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°18′10.093″N 16°06′29.496″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, pomezí Náměšťska a Velkomeziříčska (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Jinošovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Tasov Kód segmentu PreIK v geodatabázi Tasov_01 Celková plocha   22,88 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Převážně orná půda ve větších celcích (lokálně TTP), pouze místy zachovalé terénní remízky s vegetací, ojediněle…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Křižanov-jihozápad Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°22′38.403″N 16°06′02.296″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, JZ zázemí Křižanova (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Jinošovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Křižanov Kód segmentu PreIK v geodatabázi Křižanov_01   Celková plocha   73,81 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Bloky TTP (ojediněle orná půda) oddělené především v J části zachovalými remízky, drobné vodní plochy, v S části již sukcese…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Křižanov-jih Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°22′38.82″N 16°07′01.63″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, J zázemí Křižanova (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Jinošovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Křižanov Kód segmentu PreIK v geodatabázi Křižanov_02   Celková plocha   2879 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP v nivě toku s řetězcem vodních ploch, nepůvodní úpravy V části, pravděpodobně i regulované koryto Stav uspokojivě zachovalý Ohrožení   Přírodn…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Kostěné kopce Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°22′51.949″N 16°07′47.566″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, JV zázemí Křižanova (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Jinošovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Křižanov Kód segmentu PreIK v geodatabázi Křižanov_03   Celková plocha   16,20 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Bloky TTP oddělené pravidelnými remízky, vodní plocha, v části nepůvodní lesní školka Stav Výjimečně zachovalý Ohrožení Rozš…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Křižanovské rybníky Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°23′39.931″N 16°06′23.68″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, Křižanovsko SV od Velkého Meziříčí (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Jinošovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Křižanov Kód segmentu PreIK v geodatabázi Křižanov_04 Celková plocha   15,59 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Dvě vodní plochy s TTP v jejich nivě a záhumencích na okrají segmentu Stav Dobře zachovalý Ohrožení Zárůstání nivy, z…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Za rybářstvím Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°23′54.28″N 16°07′23.071″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, Křižanovsko SV od Velkého Meziříčí (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / 70 Jinošovská pahorkatina 30 Libochovská sníženina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Křižanov Kód segmentu PreIK v geodatabázi Křižanov_05 Celková plocha   27,79 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Dvě vodní plochy s omezenou navazující nivou s TTP, velký blok orné půdy Stav výjimečně zachovalý …

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Radostín Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°27′46.868″N 15°57′04.778″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, jižní Žďársko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Veselská sníženina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Radostín nad Oslavou Kód segmentu PreIK v geodatabázi Radostín nad Oslavou_01 Celková plocha   31,87 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP v nivě toku, liniová stromová vegetace podél toku, tok pravděpodobně upraven Stav Uspokojivě zachovalý Ohrožení Zarůstání nivy toku Pří…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Radostín Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°27′01.135″N 15°57′57.797″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, jižní Žďársko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Borská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Radostín nad Oslavou Kód segmentu PreIK v geodatabázi Radostín nad Oslavou_03 Celková plocha   16,68 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP a stromová vegetace v nivě toku a přilehlých svazích Stav Výjimečně zachovalý Ohrožení Zarůstání nivy toku, zalesňování Pří…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Ruda - severozápad Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°19′32.12″N 16°07′03.429″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, pomezí Velkomeziříčska a Velkobítešska (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Jinošovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Ruda u Velkého Meziříčí Kód segmentu PreIK v geodatabázi Ruda u V.M._02 Celková plocha   11,07 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP a orná půda (oddělená cca z poloviny remízky), lokálně stromový porost Stav Uspokojivě zachovalý …

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Ruda – dolní část Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°19′11.716″N 16°07′09.653″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, pomezí Velkomeziříčska a Velkobítešska (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Jinošovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Ruda u Velkého Meziříčí Kód segmentu PreIK v geodatabázi Ruda u V.M._03 Celková plocha   14,73 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Orná půda místy členěná remízky, zčásti zahrady se stromovou vegetací, TTP v nivě toku Stav…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Hodov-jih Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°17′23.522″N 15°58′43.651″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, jižní Velkomeziříčsko (Českomoravská vrchovina / 90 Křižanovská vrchovina 10 Jevišovická pahorkatina / 90 Bítešská vrchovina 10 Jaroměřická kotlina / 90 Velkomeziříčská pahorkatina 10 Třebíčská kotlina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Hodov Kód segmentu PreIK v geodatabázi Hodov_02   Celková plocha   60,67 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Různě velké bloky TTP (ojediněle orná půda), s nepravidelnou strukturou remízků a solit…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Olší-sever Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°24′34.52″N 15°59′35.639″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severní Velkomeziříčsko, (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Velkomeziříčská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Olší nad Oslavou Kód segmentu PreIK v geodatabázi Olší nad Oslavou_01 Celková plocha   35,57 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Bloky TTP na záhumencích, oddělené liniemi ovocných stromů; v širším zázemí pak pásy TTP a orn…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Olší-u přehrady Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°23′56.721″N 16°00′02.756″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severní Velkomeziříčsko, (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Velkomeziříčská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Olší nad Oslavou Kód segmentu PreIK v geodatabázi Olší nad Oslavou_02 Celková plocha   34,44 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Bloky orné půdy a TTP (méně) oddělené již jen částečně liniemi ovocných stromů či (méně) remízky, v J čá…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Prchal Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°23′30.789″N 15°59′55.839″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severní Velkomeziříčsko, (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Velkomeziříčská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Olší nad Oslavou Kód segmentu PreIK v geodatabázi Olší nad Oslavou_03 Celková plocha   14,07 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Vodní plocha s navazujícími TTP, segment půlí nepůvodní silnice Stav uspokojivě zachovalý Ohrožení Zarůstání TTP,…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Zátoky Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°24′45.291″N 15°58′22.943″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severní Velkomeziříčsko, (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Velkomeziříčská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Olší nad Oslavou Kód segmentu PreIK v geodatabázi Olší nad Oslavou_04 Celková plocha   14,49 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP v nivě meandrujícího potoka, lokální stromová vegetace Stav Výjimečně zachovalý Ohrožení Zarůstán…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Pavlov-rybník Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°27′28.357″N 15°54′46.882″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, jižní Žďársko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Veselská sníženina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Pavlov Kód segmentu PreIK v geodatabázi Pavlov_01 Celková plocha   20,00 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Rybník a přilehlé TTP, menší bloky orné půdy jen místy oddělené remízky Stav Uspokojivě zachovalý Ohrožení Zánik zbylých dělících prvků Př…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Urbanice/Mastník Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°24′05.3″N 16°02′50.884″ E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severní Velkomeziříčsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / 50 Libochovická sníženina 25 Borská Pahorkatina 25 Velkomeziříčská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Dobrá Voda u Křižanova Kód segmentu PreIK v geodatabázi Dobrá Voda u Křižanova _02   Celková plocha   129,97 ha   Velikostní kategorie   3 – krajina Využití parcel Převážně bloky orné půdy na mírných svazích, již jen č…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Vídeň Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°23′31.724″N 16°01′19.84″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severní Velkomeziříčsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Velkomeziříčská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Vídeň Kód segmentu PreIK v geodatabázi Vídeň_02   Celková plocha   92,33 ha   Velikostní kategorie   1 – areál Využití parcel Mix TTP a orné půdy, oddělené různě kvalitními remízky a stromovými celky, částečně TTP v nivě toku Stav dobře zachovalý Ohrožení Sukcese…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Na nivách Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°25′02.512″N 16°03′35.967″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, na spojnici Křižanov–Žďár nad Sázavou (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Borská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Jívoví Kód segmentu PreIK v geodatabázi Jívoví_01 Celková plocha   16,81 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP místy oddělené stromovými remízky a méně zřetelnými mezemi, lokálně lesní porost Stav Dobře zachovalý Ohrožení …

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Jívoví Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°24′32.538″N16°05′34.176″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, na spojnici Křižanov–Žďár nad Sázavou (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Libochovská sníženina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Jívoví Kód segmentu PreIK v geodatabázi Jívoví_02 Celková plocha   17,66 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Mix větších bloků orné půdy a TTP na bývalých záhumencích, zčásti zachovalá cestní síť Stav Dobře zachoval…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Jívovské rybníky Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°24′29.73″N 16°07′00.782″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, na spojnici Křižanov–Žďár nad Sázavou (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Libochovská sníženina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Jívoví Kód segmentu PreIK v geodatabázi Jívoví_03 Celková plocha   29,09 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Soustava vodních ploch, doplněná o drobné plochy TTP s lesními celky Stav Výjimečně zachovalý Ohrožení Zarůst…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Rudíkov-západ Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°17′29.992″N 15°55′46.609″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, jihozápadní Velkomeziříčsko/Třebíčsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Brtnická vrchovina / Čechtínská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Rudíkov Kód segmentu PreIK v geodatabázi Rudíkov_01 Celková plocha   13,51 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Bloky TTP s nepravidelnou mozaikou dřevinných shluků, místy sukcese lesa Stav Dobře zachovalý Ohrožení Zarůstání TTP Přírodn…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Klášterský rybník Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°16′40.902″N 15°56′25.492″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, jihozápadní Velkomeziříčsko/Třebíčsko (Českomoravská vrchovina / Jevišovická pahorkatina / Jaroměřická kotlina / Třebíčská kotlina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Rudíkov Kód segmentu PreIK v geodatabázi Rudíkov_04 Celková plocha   40,38 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Vodní plocha, obklopená ze dvou stran bloky TTP a ze Z strany ornou půdou, s nepravidelnou mozaikou dřevinných shluků, místy…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Pod Strážnicí Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°25′07.168″N 15°57′00.413″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, SZ Velkomeziříčsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / 60 Měřínská kotlina 40 Arnolecké hory) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Netín Kód segmentu PreIK v geodatabázi Netín_01 Celková plocha   27,87 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Nepravidelné bloky TTP a orné půdy, místy se zachovalými remízky, ve střední části drobný lesní celek s objekty Stav dobře zachoval…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Netín-sever Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°25′22.466″N 15°57′37.882″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, SZ Velkomeziříčsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / 90 Měřínská kotlina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Netín Kód segmentu PreIK v geodatabázi Netín_02 Celková plocha   14,39 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Bloky TTP oddělené terénními remízky místy se stromy, drobný lesní celek nepůvodní Stav dobře zachovalý Ohrožení Zánik remízků, Pří…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Pavlínov-jihozápad Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°20′39.155″N 15°52′23.051″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, jihozápadní Velkomeziříčsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Brtnická vrchovina / Čechtínská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Pavlínov Kód segmentu PreIK v geodatabázi Pavlínov_01   Celková plocha   22,90 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Nepravidelné bloky TTP ve svahu, oddělené z větší části remízky různé kvality, lokálně zasahují lesní celky Stav Dobře…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Pavlínov-západ Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°21′02.343″N 15°52′23.596″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, jihozápadní Velkomeziříčsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / 70 Brtnická vrchovina 30 Bítešská vrchovina / 70 Čechtínská vrchovina 30 Velkomeziříčská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Pavlínov Kód segmentu PreIK v geodatabázi Pavlínov_02   Celková plocha   21,26 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Bloky TTP a orné půdy, oddělené liniovými remízky (zčásti ovocné…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Sklenské rybníky Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°29′46.431″N 15°54′58.343″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severozápadní Křižanovsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Borská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Sklené nad Oslavou Kód segmentu PreIK v geodatabázi Sklené nad Oslavou_01   Celková plocha   44,55ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Soustava rybníků na toku Babačky s přilehlými TTP, rybníky lemované stromovou vegetací Stav Výjimečně zachovalý Ohrožen…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Chlumek Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°22′09.794″N 15°51′17.172″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, východní Jihlavsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / 85 Bítešská vrchovina 15 Brtnická vrchovina / 85 Velkomeziříčská pahorkatina 15 Řehořovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Chlumek Kód segmentu PreIK v geodatabázi Chlumek_02   Celková plocha   37,18 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP v nivě toku, lokálně liniové remízky, drobná vodní plocha Stav uspokojivě zachovalý Ohrožení Zarůst…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Rohy-jihovýchod Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°18′00.033″N 16°00′48.481″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, jižní Velkomeziříčsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Velkomeziříčská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Rohy Kód segmentu PreIK v geodatabázi Rohy_01 Celková plocha   47,74 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel mozaika TTP s bodovými shluky dřevin, místy drobné lesní celky Stav výjimečně zachovalý Ohrožení Zánik solitérních prvků Přírodní…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Rohy-sever Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°18′32.816″N 16°00′24.27″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, jižní Velkomeziříčsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Velkomeziříčská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Rohy Kód segmentu PreIK v geodatabázi Rohy_02 Celková plocha   35,71 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Bloky orné půdy a TTP oddělené nepravidelným stromovými dělícími prvky (bodové i liniové), ojediněle sukcese lesa Stav Uspokojivě zachovalý Ohrožení Zánik…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Nad Kotlí Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°22′46.266″N 16°09′06.141″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, jihovýchodní Křižanovsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Jinošovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Kadolec Kód segmentu PreIK v geodatabázi Kadolec_01 Celková plocha   23,32 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Bloky TTP ve svahu zarůstající stále ještě prostorově ohraničenými segmenty lesa, které do sebe absorbují zbytky remízků Stav uspokojivě zachovalý Ohrožení…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Údolí Babačky Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°25′54.053″N 16°02′17.962″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, pomezí Křižanovska/JV Žďárska (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Borská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Horní Bory Kód segmentu PreIK v geodatabázi Horní Bory_01   Celková plocha   25,23 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP v nivě toku (v J části se stromovou vegetací) s dvěma rybníky, orná půda na svahu oddělená liniovými remízky Stav výjimečně…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Ořechov-sever Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°21′13.35″N 16°08′29.167″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severní Velkomeziříčsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Jinošovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Ořechov u Křižanova Kód segmentu PreIK v geodatabázi Ořechov u Křižanova_03 Celková plocha   11,85 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Různě velké bloky orné půdy v nepravidelné struktuře, nezřetelně oddělené Stav Uspokojivě zachovalý Ohrožení Definitivní zánik parcelace Př…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Nad Dědkovem Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°20′51.244″N 15°44′24.329″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, pomezí S Měřínsko/J Žďársko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / 90 Arnolecké hory 10 Měřínská kotlina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Dědkov Kód segmentu PreIK v geodatabázi Dědkov_01   Celková plocha   174,74 ha   Velikostní kategorie   3 – krajina Využití parcel Převážně TTP na svazích, oddělené velmi zachovalými remízky a liniovou stromovou vegetací Stav výjimečně zachovalý Ohrožen…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Strážnice Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°20′16.679″N 15°55′13.874″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, jihozápadní Velkomeziříčsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Velkomeziříčská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Horní Heřmanice Kód segmentu PreIK v geodatabázi Horní Heřmanice_01   Celková plocha   71,73 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Větší pásy TTP oddělené zachovalými stromovými remízky, ve V části velké bloky orné půdy prakticky…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Strachov Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°20′31.288″N 15°57′35.057″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, JZ zázemí Velkého Meziříčí (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Velkomeziříčská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Baliny Kód segmentu PreIK v geodatabázi Baliny_02   Celková plocha   18,09 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Bloky TTP (ojediněle orná půda) ve svahu nad obcí, oddělené různé rozsáhlými stromovými celky Stav dobře zachovalý Ohrožení Zasrůst…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Vlčatín Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°18′32.045″N 15°56′43.808″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, jihozápadní Velkomeziříčsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / 60 Bítešská vrchovina 40 Brtnická vrchovina / 60 Velkomeziříčská pahorkatina 40 Čechtínská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Vlčatín Kód segmentu PreIK v geodatabázi Vlčatín_01   Celková plocha   22,31 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP (ojediněle orná půda) již jen místy dělená remízky různé kvality Stav uspokojivě…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Svatoslavský potok Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°20′19.421″N 15°54′38.91″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, jihozápadní Velkomeziříčsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Velkomeziříčská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Horní Radslavice Kód segmentu PreIK v geodatabázi Horní Radslavice_02   Celková plocha   11,41 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP v nivě toku ohraničeného stromovou vegetací a svahem, místy zarostlé Stav Dobře zachovalý Ohrožení Zarůst…

Číst více...

Název předindustriální krajiny Horní Libochová-JV Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°24′17.659″N 16°09′27.994″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severovýchodní Křižanovsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Jinošovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Horní Libochová Kód segmentu PreIK v geodatabázi Horní Libochová_01   Celková plocha   14,20 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP oddělené liniovými remízky (kvalitněji ve V části) Stav dobře zachovalý Ohrožení Zarůstání TTP,…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Na liščincích Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°24′28.963″N 16°08′39.466″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severovýchodní Křižanovsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / 80 Libochovská sníženina 20 Jinošovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Horní Libochová Kód segmentu PreIK v geodatabázi Horní Libochová_02 Celková plocha   15,12 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP ve svahu nad rybníkem, dílčí stromové remízky, vodní plocha, drobný lesn…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Dolní Hlíny Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°24′56.857″N 16°08′37.385″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severovýchodní Křižanovsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Libochovská sníženina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Horní Libochová Kód segmentu PreIK v geodatabázi Horní Libochová_03 Celková plocha   12,03 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Dvě vodní plochy s úzkou navazující nivou s TTP, původní zástavba (mlýna) Stav dobře zachovalý Ohrožen…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Březejc Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°20′42.881″N 16°05′23.444″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, východní Velkomeziříčsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Jinošovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Březejc Kód segmentu PreIK v geodatabázi Březejc_01   Celková plocha   17,40 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Převážně orná půda na záhumencích (již málo znatelná parcelace) a v blízkém zázemí – zde oddělena zřetelnými liniovými rem…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Mostiště-Mastník Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°22′48.222″N 16°01′20.127″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severní zázemí Velkého Meziříčí (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / 80 Jinošovská pahorkatina 20 Velkomeziříčská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Mostiště u Velkého Meziříčí Kód segmentu PreIK v geodatabázi Mostiště u V.M._02 Celková plocha   14,55 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP v nivě potoka, lemované stromovou vegetací, m…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Ochozák Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°22′49.487″N 15°59′54.707″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severní zázemí Velkého Meziříčí (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Velkomeziříčská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Mostiště u Velkého Meziříčí Kód segmentu PreIK v geodatabázi Mostiště u V.M._03 Celková plocha   15,28 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP v nivě potoka, lemované stromovou vegetací, místy drobné stromové celky Stav…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Hroznatín Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°18′00.507″N 15°54′48.393″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, jihozápadní Velkomeziříčsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Brtnická vrchovina / Čechtínská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Hroznatín Kód segmentu PreIK v geodatabázi Hroznatín_01   Celková plocha   23,74 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP bloky oddělené nepravidelnými bodovými či liniovými stromovými prvky a kamennými výchozy, ve V části starý sad Stav dobře zachoval…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Sviny Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°21′46.016″N 16°05′03.469″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, pomezí Velkomeziříčska a Křižanovska (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Jinošovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Sviny u Křižanova Kód segmentu PreIK v geodatabázi Sviny u Křižanova_01   Celková plocha   32,18 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Bloky orné půdy, v S části oddělené terénními remízky s vegetací, v J části jen ojediněle remízky Stav dobře…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Okulky Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°19′24.343″N 15°56′03.991″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, jihozápadní Velkomeziříčsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Velkomeziříčská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Nový Telečkov Kód segmentu PreIK v geodatabázi Nový Telečkov_01   Celková plocha   25,26 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Mix nepravidelné struktury (převážně) TTP a orné půdy, částečně oddělené zachovalými remízky, nepůvodní lesní školka a…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Hrbov Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°21′55.001″N 15°57′48.106″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, západní Velkomeziříčsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Velkomeziříčská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Hrbov u Velkého Meziříčí Kód segmentu PreIK v geodatabázi Hrbov u V.M._01   Celková plocha   23,03 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Bloky (převážně) orné půdy a TTP, v části oddělené liniovými remízky Stav uspokojivě zachovalý Ohrožení Zá…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Závist-rybník Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°23′38.065″N 15°58′11.539″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severozápadní Velkomeziříčsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / 90 Měřínská kotlina 10 Velkomeziříčská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Závist u Velkého Meziříčí Kód segmentu PreIK v geodatabázi Závist u V.M._01   Celková plocha   22,77 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Vodní plocha s přilehlým TTP, drobný nepůvodní lesní…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Brtnice-východ Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°18′16.759″N 15°41′23.968″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, východní okraj Brtnice (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Brtnická vrchovina / Zašovický hřbet) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Brtnice Kód segmentu PreIK v geodatabázi Brtnice_02   Celková plocha   55,93 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Velké bloky orné půdy oddělené různě zachovalými remízky, ojediněle TTP Stav Dobře zachovalý Ohrožení Zánik dělících prvků Přírodní vlastnosti …

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Kamenice-Vrchy Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°21′34.392″N 15°47′13.955″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, východní Jihlavsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Brtnická vrchovina / Čechtínská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Kamenice u Jihlavy Kód segmentu PreIK v geodatabázi Kamenice u Jihlavy_02   Celková plocha   106,51 ha   Velikostní kategorie   3 – krajina Využití parcel Rozsáhlé bloky orné půdy a TTP, nepravidelně oddělené různě zachovalými stromovými a keřovými remízky Stav Dobře zachovalý Ohrožení zánik…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Kamenice-údolí Kameničky Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°21′43.576″N 15°47′58.114″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, východní Jihlavsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Brtnická vrchovina / 50 Čechtínská vrchovina 50 Řehořovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Kamenice u Jihlavy Kód segmentu PreIK v geodatabázi Kamenice u Jihlavy_03   Celková plocha   23,23 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP v nivě toku, ohraničené stromovou vegetací, niva zčásti zarostlá, drobné vodní plochy Stav Dobře zachoval…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Železný potok Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°22′27.626″N 15°45′54.251″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, východní Jihlavsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Brtnická vrchovina / Řehořovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Kamenice u Jihlavy Kód segmentu PreIK v geodatabázi Kamenice u Jihlavy_04   Celková plocha   22,87 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP v nivě toku, ohraničeném stromovou vegetací ojediněle zasahuje orná půda, částečně sukcese stromové vegetace Stav uspokojivě zachovalý Ohrožení Rozšiřov…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Kněžice-jihovýchod Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°16′06.684″N 15°40′54.673″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, jižní Brtnicko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Brtnická vrchovina / 75 Zašovický hřbet 25 Puklická pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Kněžice u Třebíče Kód segmentu PreIK v geodatabázi Kněžice u Třebíče_02   Celková plocha   20,53 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Pásy orné půdy (ojediněle TTP), v části segmentu oddělné zachovalými stromovými remízky, v J části již nezachov…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Jestřebí- u koupaliště Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°17′44.075″N 15°37′52.4″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, JZ Brtnicko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Brtnická vrchovina / Puklická pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Jestřebí u Brtnice Kód segmentu PreIK v geodatabázi Jestřebí u Brtnice_05   Celková plocha   21,07 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP v nivě toku a přilehlém prostoru, liniová stromová vegetace, nepůvodní objekt Stav Dobře zachovalý Ohrožení Další výstavba objektů, zarůst…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Jihlava-Ovčinec Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°24′49.706″N 15°33′07.606″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, Z část města Jihlavy (Českomoravská vrchovina / 75 Křižanovská vrchovina 25 Hornosázavská pahorkatina / 75 Brtnická vrchovina 25 Jihlavsko-sázavská brázda / 75 Kosovská pahorkatina 25 Beranovský práh) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Jihlava Kód segmentu PreIK v geodatabázi Jihlava_01   Celková plocha   78,14 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Bloky orné půdy (jen ojediněle TTP), místy oddělené stromovou vegetací, nepůvodní…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Arnolec-sever Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°26′34.872″N 15°49′26.613″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, pomezí SV Jihlavsko/JZ Žďársko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Měřínská kotlina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Arnolec Kód segmentu PreIK v geodatabázi Arnolec_03   Celková plocha   16,46 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Vodní plocha a TTP v nivě vodních toků s liniovou stromovou vegetací Stav dobře zachovalý Ohrožení Úprava koryta toku Přírodní vlastnosti poloha …

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Arnolec-sever Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°26′34.872″N 15°49′26.613″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, pomezí SV Jihlavsko/JZ Žďársko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Měřínská kotlina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Arnolec Kód segmentu PreIK v geodatabázi Arnolec_03   Celková plocha   16,46 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Vodní plocha a TTP v nivě vodních toků s liniovou stromovou vegetací Stav dobře zachovalý Ohrožení Úprava koryta toku Přírodní vlastnosti poloha …

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Luka-poříčí Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°22′13.38″N 15°42′58.54″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, východní Jihlavsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Brtnická vrchovina / Zašovický hřbet) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Luka nad Jihlavou Kód segmentu PreIK v geodatabázi Luka nad Jihlavou_02   Celková plocha   11,34 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP v nivě Jihlavy, území již ovlivněno okolní zástavbou Stav Uspokojivě zachovalý Ohrožení Úpravy nivy, zastavění nivy Přírodní…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Luka-U sjezdovky Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°22′05.226″N 15°42′25.067″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, východní Jihlavsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Brtnická vrchovina / Zašovický hřbet) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Luka nad Jihlavou Kód segmentu PreIK v geodatabázi Luka nad Jihlavou_04   Celková plocha   12,28 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Velké bloky TTP na svahu oddělené již nepříliš výraznými remízky Stav uspokojivě zachovalý Ohrožení Výstavba rekreačních objektů Pří…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny U Břízy Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°20′39.645″N 15°28′54.333″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, JZ Jihlavsko/Kostelecko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Brtnická vrchovina / Třešťská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Kostelec u Jihlavy Kód segmentu PreIK v geodatabázi Kostelec u Jihlavy_01 Celková plocha   40,67 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Velký blok orné půdy, členěný již jen relikty remízků, keřová sukcese ve vrcholové partii Stav uspokojivě zachovalý Ohrožení Zánik zbytku remízků, ší…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Kostelec-U nádraží Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°21′24.84″N 15°29′06.103″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, JZ Jihlavsko/Kostelecko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Brtnická vrchovina / Třešťská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Kostelec u Jihlavy Kód segmentu PreIK v geodatabázi Kostelec u Jihlavy_02   Celková plocha   12,11 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP v nivě toku s již výraznou nepůvodní stromovou vegetací Stav uspokojivě zachovalý Ohrožení Zánik TTP Přírodní vlastnosti poloha …

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Kamenička-jih Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°22′11.965″N 15°48′13.818″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, východní Jihlavsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Brtnická vrchovina / Řehořovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Kamenička Kód segmentu PreIK v geodatabázi Kamenička_01   Celková plocha   15,67 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Větší bloky orné půdy (místy TTP) oddělené zachovalými liniovými remízky, původní zástavba Stav Výjimečně zachovalý Ohrožení Sukcese stromové…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Loučky Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°19′33.815″N 15°32′17.997″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, JZ Jihlavsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Brtnická vrchovina / 80 Špičák 20 Otínská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Loučky u Jihlavy Kód segmentu PreIK v geodatabázi Loučky u Jihlavy_01   Celková plocha   30,19 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Z část jsou TTP v nivě meandrujícího toku, místy osázené malými stromky, ve V části orná půda oddělená různě zachovalými remízky …

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Vysoké Studnice Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°23′19.145″N 15°44′14.349″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, centrální část CHKO Žďárské vrchy (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Brtnická vrchovina / Řehořovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Vysoké Studnice Kód segmentu PreIK v geodatabázi Vysoké Studnice_01   Celková plocha   97,39 ha   Velikostní kategorie   2 - okrsek Využití parcel Větší bloky TTP a orné půdy oddělené již nepravidelnou strukturou stromových remízků, jen ojediněle drobný lesní celek Stav…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Jamné-rybníky Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°26′07.987″N 15°44′04.714″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, SV Jihlavsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Brtnická vrchovina / Řehořovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Jamné u Jihlavy Kód segmentu PreIK v geodatabázi Jamné u Jihlavy_01   Celková plocha   10,50 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Soustava vodních ploch na potoce s TTP v přilehlé nivě, lokálně nepůvodní les Stav Dobře zachovalý Ohrožení Zarůstání lesem, úprava koryta Př…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny V Lísku Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°21′18.05″N 15°43′38.888″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, jihovýchodní Jihlavsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Brtnická vrchovina / Zašovický hřbet) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Střížov Kód segmentu PreIK v geodatabázi Střížov_01   Celková plocha   12,74 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Bloky orné půdy místy oddělené stromo-keřovými remízky, vrcholové TTP ohraničené stromovou vegetací různého tvaru Stav výjimečně zachovalý Ohrožen…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Pod Borovým vrchem Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°20′57.719″N 15°42′49.374″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, jihovýchodní Jihlavsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Brtnická vrchovina / Zašovický hřbet) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Střížov Kód segmentu PreIK v geodatabázi Střížov_02   Celková plocha   38,13 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Větší bloky a pásy orné půdy, místy i TTP, oddělené již jen v části zachovalými liniovými remízky Stav Dobře zachovalý Ohrožení …

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Řehořov-pod ZD Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°23′58.673″N 15°47′10.107″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, východní Jihlavsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Brtnická vrchovina / Řehořovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Řehořov Kód segmentu PreIK v geodatabázi Řehořov_01   Celková plocha   10,09 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP na záhumencích, jen místy již zbytky remízků včetně solitérních Stav Dobře zachovalý Ohrožení Potenciální výstavba objektů, zarůstání prostoru n…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Řehořov-východ Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°23′57.05″N 15°47′47.945″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, východní Jihlavsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Brtnická vrchovina / Řehořovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Řehořov Kód segmentu PreIK v geodatabázi Řehořov_02   Celková plocha   33,70 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Mix TTP (převaha) a orné půdy, místy zahrady, vše oddělené liniovými remízky různé kvality a přeťaté silnicí II. třídy Stav Dobře zachovalý Ohrožení Změna…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Řehořov-jihovýchod Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°23′21.663″N 15°47′37.364″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, východní Jihlavsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Brtnická vrchovina / Řehořovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Řehořov Kód segmentu PreIK v geodatabázi Řehořov_03   Celková plocha   26,49 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP v nivě toku, místy nepůvodní zástavba Stav Dobře zachovalý Ohrožení Sukcese stromové vegetace, zánik remízků Přírodní vlastnosti poloha nadmořsk…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Uhřínovické rybníky Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°18′57.625″N 15°38′34.312″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, JV Jihlavsko/Brtnicko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Brtnická vrchovina / Puklická pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Uhřínovice u Jihlavy Kód segmentu PreIK v geodatabázi Uhřínovice u Jihlavy_01   Celková plocha   17,91 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP v nivě toku a přilehlých svazích, již jen částečně oddělené terénními a vegetačními remízky, dvě vodní plochy Stav Dobře…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Horní Bítovčice Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°22′18.323″N 15°44′42.649″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, V Jihlavsko/nad údolím Jihlavy (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Brtnická vrchovina / Řehořovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Horní Bítovčice Kód segmentu PreIK v geodatabázi Horní Bítovčice_01   Celková plocha   178,53 ha   Velikostní kategorie   3 – krajina Využití parcel TTP, místy orná půda, zejména ve V části strukturovaná zachovalými liniovými remízky a malými lesn…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Komárovice-severozápad Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°20′19.988″N 15°40′49.668″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, JV Jihlavsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Brtnická vrchovina / Puklická pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Komárovice u Jihlavy Kód segmentu PreIK v geodatabázi Komárovice u Jihlavy_03   Celková plocha   10,86 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Bloky TTP oddělené v S části velmi zachovalými liniovými remízky, v J části větší bloky TTP Stav dobře zachovalý Ohrožení…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Cerekvička Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°19′57.273″N 15°35′34.933″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, J Jihlavsko/údolí Jihlávky (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Brtnická vrchovina / Puklická pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Cerekvička Kód segmentu PreIK v geodatabázi Cerekvička_02   Celková plocha   21,19 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Mix TTP a orné půdy (méně) ve svahu, oddělený liniovými remízky Stav Dobře zachovalý Ohrožení Další výstavba objektů Přírodní vlastnosti …

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Dolní Smrčné-jih Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°19′13.872″N 15°44′33.602″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, JV Jihlavsko/nad údolím Jihlavy (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Brtnická vrchovina / Zašovický hřbet) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Dolní Smrčné Kód segmentu PreIK v geodatabázi Dolní Smrčné_03   Celková plocha   35,64 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Převážně bloky TTP oddělené již jen částečně zachovalými liniovými remízky Stav Dobře zachovalý Ohrožení Zánik zbyl…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Přímělkov-sever Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°20′53.702″N 15°43′59.593″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, východní Jihlavsko/nad údolím Brtnice (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Brtnická vrchovina / Zašovický hřbet) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Přímělkov Kód segmentu PreIK v geodatabázi Přímělkov_01   Celková plocha   18,40 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP ve svahu, přibližně z poloviny oddělené liniovými remízky Stav dobře zachovalý Ohrožení Zánik remízků Přírodní…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Víska Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°16′27.567″N 15°40′50.768″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, centrální část CHKO Žďárské vrchy (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Brtnická vrchovina / Zašovický hřbet) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Víska u Kněžic Kód segmentu PreIK v geodatabázi Víska u Kněžic_01   Celková plocha   10,72 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Mix TTP a orné půdy v pravidelných blocích, zachovalé dělící remízky v jižní části segmentu Stav dobře zachoval…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Brodce Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°15′17.875″N 15°39′59.358″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, jižní Brtnicko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Brtnická vrchovina / Puklická pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Brodce Kód segmentu PreIK v geodatabázi Brodce_01   Celková plocha   27,68 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Vodní plocha a částečně izolované TTP na svahu, oddělené liniovými stromovými remízky Stav dobře zachovalý Ohrožení Výstavby rekreačních objektů v okolí, zánik dělíc…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Dolní Bítovčice Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°21′52.598″N 15°43′36.806″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, JV Jihlavsko/nad údolím Jihlavy (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Brtnická vrchovina / Zašovický hřbet) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Dolní Bítovčice Kód segmentu PreIK v geodatabázi Dolní Bítovčice_01   Celková plocha   19,34 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Bloky TTP oddělené nepravidelnou stromovou vegetací v liniové a plošné podobě Stav uspokojivě zachovalý Ohrožení …

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Údolí Staviště Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°23′54.28″N 16°07′23.071″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, východní zázemí Žďáru nad Sázavou (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Novoměstská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Město Žďár Kód segmentu PreIK v geodatabázi Město Žďár_01 Celková plocha   16,76 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP v nivě toku se liniovou břehovou vegetací a roztroušenou stromovou vegetací v okolí toku Stav Výjimečně zachoval…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Bohdalov Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°28′44.734″N 15°52′12.502″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, jihozápadní část okresu Žďár nad Sázavou (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Veselská sníženina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Bohdalov Kód segmentu PreIK v geodatabázi Bohdalov_01 Celková plocha   30,01 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Vodní plocha se zbytky záhumenků na severním břehu Stav výjimečně zachovalý Ohrožení Zánik parcelace, zarůstání vodní plochy Př…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Dívka Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°34′37.593″N 15°54′40.105″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, západně od města Žďáru nad Sázavou (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Henzlička 50 %, Veselská sníženina 50 %) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Zámek Žďár Kód segmentu PreIK v geodatabázi Zámek Žďár_02 Celková plocha   24,60 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Vodní plochy, TTP v nivě potoka Stav výjimečně zachovalý Ohrožení Zarůstání nivy a vodních ploch Pří…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Velký Babín Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°32′42.151″N 15°54′01.008″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, JZ zázemí Žďáru nad Sázavou (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Veselská sníženina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Matějov Kód segmentu PreIK v geodatabázi Matějov_01 Celková plocha   14,55 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Vodní plocha s TTP nad vtokem Stav Výjimečně zachovalý Ohrožení Zarůstání vodní plochy a přilehlých TTP Přírodní vlastnosti …

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Rudolecké rybníky Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°28′25.182″N 15°51′03.736″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, jihozápadní část okresu Žďár nad Sázavou (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Arnolecké hory) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Rudolec Kód segmentu PreIK v geodatabázi Rudolec_01 Celková plocha   59,54 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Soustava rybníků „spojená“ TTP Stav výjimečně zachovalý Ohrožení Zalesňování TTP, zanášení rybníků …

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Vysoké Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°35′06.665″N 15°57′34.397″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, SV zázemí Žďáru nad Sázavou (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Novoměstská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Vysoké Kód segmentu PreIK v geodatabázi Vysoké_02 Celková plocha   20,60 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Orná půda a pastviny Stav Uspokojivě zachovalý Ohrožení Zánik parcelace Přírodní vlastnosti poloha nadmořská výška sklon orientace …

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Rendlíček Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°29′46.431″N 15°54′58.343″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, jižně od města Žďáru nad Sázavou (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Veselská sníženina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Březí nad Oslavou Kód segmentu PreIK v geodatabázi Březí nad Oslavou_01 Celková plocha   44,55 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Vodní plocha s malým TTP v JZ části Stav výjimečně zachovalý Ohrožení Zarůstání vodní plochy Přírodní…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Počítky Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°35′31.807″N 15°59′16.059″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severovýchodně od Žďáru nad Sázavou, území CHKO Žďárské vrchy (Českomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Žďárské vrchy / Devítiskalská vrchovina Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Počítky Kód segmentu PreIK v geodatabázi Počítky_01   Celková plocha   70,67 ha   Velikostní kategorie   2 - okrsek Využití parcel   Kombinace orné půdy a výrazně převažujícího trvalého travního porostu, v části využí…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Hamry nad Sázavou Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°33′50.28″N 15°54′32.814″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, JZ zázemí Žďáru nad Sázavou (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Veselská sníženina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Hamry nad Sázavou Kód segmentu PreIK v geodatabázi Hamry nad Sázavou_01 Celková plocha   18,66 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP v nivě toku Stav Dobře zachovalý Ohrožení Zarůstání nivy, rozrůstání příbřežní vegetace Přírodn…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Sněžné Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°38′54.137″N 16°06′59.158″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severní část okresu Žďár n. Sáz., na spojnici Žďár n. Sáz.–Polička (Českomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Žďárské vrchy / Pohledeckoskalská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Sněžné na Moravě Kód segmentu PreIK v geodatabázi Sněžné na Moravě_01 Celková plocha   21,76 ha   Velikostní kategorie   2 - okrsek Využití parcel   Orná půda oddělená v nižších partiích drobnými mezemi Stav   dobře zachoval…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Sněžné Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°40′11.558″N 16°05′47.755″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severní část okresu Žďár n. Sáz., na spojnici Žďár n. Sáz.–Polička  (Českomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Žďárské vrchy / Milovská kotlina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Sněžné na Moravě Kód segmentu PreIK v geodatabázi Sněžné na Moravě_02 Celková plocha   15,14 ha   Velikostní kategorie   2 - okrsek Využití parcel   Meandrující niva Svratky a niva Blatinského potoka s trvalým travním porostem a břehovou vegetac…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Borovnice Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°40′13.861″N 16°10′49.555″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severovýchodní část Novoměstska u hranic s Pardubickým krajem (Českomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Žďárské vrchy / Pohledeckoskalská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Borovnice u Jimramova Kód segmentu PreIK v geodatabázi Borovnice u Jimramova_01 Celková plocha   21,89 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP oddělené remízky, lokálně původní zástavba s hospodářským zázemím Stav Výjimečně…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Borovnice Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°40′10.478″N 16°11′38.155″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severovýchodní část Novoměstska u hranic s Pardubickým krajem (Českomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Žďárské vrchy / Pohledeckoskalská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Borovnice u Jimramova Kód segmentu PreIK v geodatabázi Borovnice u Jimramova_03 Celková plocha   39,67 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP oddělené liniovými pásy vegetace, okrajově navazuje orná půda Stav dobře zachovalý Ohrožení Disperze náletov…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Borovnice Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°39′52.264″N 16°12′04.075″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severovýchodní část Novoměstska u hranic s Pardubickým krajem (Českomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Žďárské vrchy / Pohledeckoskalská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Borovnice u Jimramova Kód segmentu PreIK v geodatabázi Borovnice u Jimramova_04 Celková plocha   12,94 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP ve větších celcích (řídké remízky), v údolní nivě lemované stromovou vegetací Stav dobře…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Borovnice Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°39′28.189″N 16°13′00.244″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severovýchodní část Novoměstska u hranic s Pardubickým krajem (Českomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Žďárské vrchy / Pohledeckoskalská vrchovina (10 % Nedvědická vrchovina / Sulkovecká vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Borovnice u Jimramova Kód segmentu PreIK v geodatabázi Borovnice u Jimramova_06 Celková plocha   27,97 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP oddělené souvislými remízky Stav dobře zachovalý Ohrožení …

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Mrhov Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°40′59.004″N 16°08′55.973″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, pomezí Poličska a Novoměstska (Českomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Žďárské vrchy / Pohledeckoskalská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Krásné nad Svratkou Kód segmentu PreIK v geodatabázi Krásné nad Svratkou_01 Celková plocha   27,54 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP (ojediněle zahrady) v nivě toku s liniovou vegetací, místy původní zástavba Stav Výjimečně zachovalý Ohrožení Výstavba objektů v…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Krásné-západ Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°40′32.63″N 16°08′15.821″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, centrální část CHKO Žďárské vrchy (Českomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Žďárské vrchy / Pohledeskoskalská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Krásné nad Svratkou Kód segmentu PreIK v geodatabázi Krásné nad Svratkou_02   Celková plocha   88,61 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Rozsáhlé bloky orné půdy, místy TTP, oddělené různě zachovalými liniovými remí…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Řečice nad Bobrůvkou Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°30′46.889″N 16°03′46.735″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, střední část okresu Žďár nad Sázavou (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Bobrovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Řečice nad Bobrůvkou Kód segmentu PreIK v geodatabázi Řečice nad Bobrůvkou_01 Celková plocha   14,62 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Intravilán s původní zástavbou s navazujícími záhumenky, dále TTP Stav Dobře zachovalý Ohrožení zánik…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Řečice nad Bobrůvkou Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°31′28.376″N 16°04′00.981″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, střední část okresu Žďár nad Sázavou (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Bobrovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Řečice nad Bobrůvkou Kód segmentu PreIK v geodatabázi Řečice nad Bobrůvkou_02 Celková plocha   18,60 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP v nivě potoka, lokalita původní zástavby Stav výjimečně zachovalý Ohrožení Nekontrolované zarůstání nivy Př…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Zubří Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°34′44.114″N 16°07′09.034″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, východně od Nového Města na Moravě (Českomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Žďárské vrchy / Pohledeckoskalská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Zubří u Nového Města na Moravě Kód segmentu PreIK v geodatabázi Zubří u NMNM_01 Celková plocha   77,87 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel dominantně orná půda oddělená remízky a mezemi Stav Výjimečně zachovalý Ohrožení Změna využívání půdy Přírodn…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Zubří Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°34′01.756″N 16°08′15.687″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, východně od Nového Města na Moravě (Českomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Žďárské vrchy / Pohledeckoskalská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Zubří u Nového Města na Moravě Kód segmentu PreIK v geodatabázi Zubří u NMNM_02 Celková plocha   81,49 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Větší celky převážně orné půdy, doplněné místy TTP. Obě struktury odděleny liniovou vegetací Stav Dobře zachovalý Ohrožení …

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Dlouhé – východ Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°30′30.653″N 16°08′30.837″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, jižní Novoměstsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Bobrovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Dlouhé na Moravě Kód segmentu PreIK v geodatabázi Dlouhé na Moravě_02 Celková plocha   32,40 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP a orná půda ve větších celcích, ohraničená remízky vzrostlé vegetace, lokálně lesní celky Stav dobře zachovalý Ohrožení …

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Niva Fryšávky Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°37′36.523″N 16°07′00.7″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severní Novoměstsko (Českomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Žďárské vrchy / Pohledeckoskalská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Kuklík Kód segmentu PreIK v geodatabázi Kuklík_02 Celková plocha   24,73 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP v nivě toku, ohraničeném stromovou vegetací, roztroušená zástavba Stav Výjimečně zachovalý Ohrožení Zarůstání a zástavba nivního prostoru …

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Kuklík-Kopec Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°37′49.556″N 16°07′25.095″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severní Novoměstsko (Českomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Žďárské vrchy / Pohledeckoskalská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Kuklík Kód segmentu PreIK v geodatabázi Kuklík_03 Celková plocha   34,03 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Velké bloky TTP lehce ohraničené stromovými remízky, lokálně malé lesní celky Stav Výjimečně zachovalý Ohrožení Nahodilé zarůstání náletov…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Jimramov Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°38′09.817″N 16°12′39.839″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severovýchodní část Novoměstska u hranic s Pardubickým krajem (Českomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Žďárské vrchy / Pohledeckoskalská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Jimramov Kód segmentu PreIK v geodatabázi Jimramov_01 Celková plocha   11,15 ha Velikostní kategorie   2 - okrsek Využití parcel TTP na svazích s osou v podobě vodního toku Stav uspokojivě zachovalý Ohrožení Zarůstání TTP Přírodní vlastnosti poloha …

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Jimramov Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°37′32.209″N 16°13′17.188″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severovýchodní část Novoměstska u hranic s Pardubickým krajem (Českomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Žďárské vrchy / Pohledeckoskalská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Jimramov Kód segmentu PreIK v geodatabázi Jimramov_02 Celková plocha   18,08 ha Velikostní kategorie   2 - okrsek Využití parcel TTP na svazích, zarostlá potoční niva s liniovou stromovou vegetací Stav uspokojivě zachovalý Ohrožení Zánik drobných struktur tvoř…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Bobrůvka Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°27′13.281″N 16°07′08.955″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severní Křižanovsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Bobrovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Bobrůvka Kód segmentu PreIK v geodatabázi Bobrůvka_01 Celková plocha   19,77 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Mírně ukloněný svah s TTP, místy stromové dělící prvky Stav Uspokojivě zachovalý Ohrožení   Přírodní vlastnosti poloha nadmořská výška sklon …

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Bobrůvka Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°27′15.69″N 16°05′23.331″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severní Křižanovsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / 60 Borská pahorkatina (40 Bobrovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Bobrůvka Kód segmentu PreIK v geodatabázi Bobrůvka_02 Celková plocha   20,50 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Pásy TTP oddělené liniovou vegetací, blíže k obci vyšší podíl sadů Stav Uspokojivě zachovalý Ohrožení Zarůstání TTP Přírodn…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Bobrůvka Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°27′33.897″N 16°06′16.796″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severní Křižanovsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / 60 Borská pahorkatina (40 Bobrovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Bobrůvka Kód segmentu PreIK v geodatabázi Bobrůvka_03 Celková plocha   25,78 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP různě strukturované liniovou vegetací s dvěma výraznými vodními plochami, lokálně lesní porost Stav Dobře zachovalý Ohrožení Nekoordinované…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Bobrůvka Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°26′40.227″N 16°05′33.577″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severní Křižanovsko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Bobrovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Bobrůvka Kód segmentu PreIK v geodatabázi Bobrůvka_04 Celková plocha   10,47 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Mix orné půdy a TTP jen zčásti oddělený remízky s ovocnými stromy Stav Dobře zachovalý Ohrožení Zánik dělících prvků Přírodní vlastnosti poloha nadmořská v…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Dolní Bobrová Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°28′21.936″N 16°07′45.643″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, střední část okresu Žďár nad Sázavou (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Bobrovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Dolní Bobrová Kód segmentu PreIK v geodatabázi Dolní Bobrová_01 Celková plocha   39,59 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Mix TTP (většinově) a orné půdy, v severní části ovocný sad a menší lesní celek Stav dobře zachoval…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Radešínská Svratka Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°30′51.174″N 16°05′42.714″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, střední část okresu Žďár nad Sázavou (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Bobrovská pahorkatina, 10 % Novoměstská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Radešínská Svratka Kód segmentu PreIK v geodatabázi Radešínská Svratka_01 Celková plocha   55,49 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Rozsáhlý svah s velkými – méně zřetelně oddělený…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Mirošov-sever Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°28′13.442″N 16°09′43.657″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, jihozápadní Bystřicko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Bobrovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Mirošov u Bobrové Kód segmentu PreIK v geodatabázi Mirošov u Bobrové_01 Celková plocha   18,83 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Bloky TTP a orné půdy omezeně oddělené liniovými remízky různé velikosti Stav Uspokojivě zachovalý Ohrožení Další ú…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Mirošov-rybníky Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°28′04.545″N 16°08′53.262″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, jihozápadní Bystřicko (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Bobrovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Mirošov u Bobrové Kód segmentu PreIK v geodatabázi Mirošov u Bobrové_02 Celková plocha   10,73 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Dva rybníky s okolím vyplněným TTP a ojediněle ornou půdou Stav Uspokojivě zachovalý Ohrožení Zarůstání prostoru Pří…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Horní Bobrová Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°29′37.204″N 16°05′27.195″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, střední část okresu Žďár nad Sázavou (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Bobrovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Horní Bobrová Kód segmentu PreIK v geodatabázi Horní Bobrová_01 Celková plocha   40,19 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel niva potoka se svahem s již méně zřetelnými remízky s převažujícím TTP, místy ornou půdou a drobnými lesní…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Moravské Křižánky Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°41′01.661″N 16°04′35.365″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severní část okresu Žďár nad Sázavou  (Českomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Žďárské vrchy / Milovská kotlina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Moravské Křižánky Kód segmentu PreIK v geodatabázi Moravské Křižánky_01 Celková plocha   18,43 ha   Velikostní kategorie   2 - okrsek Využití parcel   Trvalý travní porost, ojediněle s remízy a rozptýlenou zástavbou Stav   uspokojivě zachovalý …

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Pohledec Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°35′12.598″N 16°05′59.232″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severní zázemí Nového Města na Moravě (Českomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Žďárské vrchy / Pohledeckoskalská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Pohledec Kód segmentu PreIK v geodatabázi Pohledec_01 Celková plocha   74,30 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Velké bloky TTP oddělené různě zachovalými remízky vzrostlé vegetace, původní zástavba intravilánu Stav Dobře zachovalý Ohrožení Zánik rem…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Nová Ves Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°32′21.202″N 16°04′42.447″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, jižní zázemí Nového Města na Moravě (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Novoměstská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Nová Ves u Nového Města na Moravě Kód segmentu PreIK v geodatabázi Nová Ves u NMNM_02 Celková plocha   13,79 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Mix TTP, orné půdy a sadů na záhumencích a v extravilánu Stav dobře zachovalý Ohrožení Zánik parcelace,…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Rokytno Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°36′07.717″N 16°03′48.625″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, SV zázemí Nového Města na Moravě (Českomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Žďárské vrchy / Pohledeckoskalská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Rokytno na Moravě Kód segmentu PreIK v geodatabázi Rokytno na Moravě_01 Celková plocha   38,98 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP a pastviny oddělené zachovalými dlouhými liniemi remízků (stromové), drobný lesní celek s chatovou zástavbou Stav Dobře zachovalý Ohrožení…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Studnice Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°36′07.067″N 16°05′50.7″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severně od Nového Města na Moravě (Českomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Žďárské vrchy / Pohledeckoskalská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Studnice u Rokytna Kód segmentu PreIK v geodatabázi Studnice u Rokytna_02 Celková plocha   43,93 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP rozdělený místy již méně zřetelnými remízky, zbytky důlních děl Stav dobře zachovalý Ohrožení Likvidace zbytku prvků oddělujících jednotlivé TTP …

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Kadov Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°37′21.758″N 16°04′00.735″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severní Novoměstsko, centrální část CHKO Žďárské vrchy (Českomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Žďárské vrchy / Pohledeckoskalská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Kadov u Sněžného Kód segmentu PreIK v geodatabázi Kadov u Sněžného_03 Celková plocha   16,60 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP a orná půda ve větších celcích, oddělené většinou terénními zlomy Stav Výjimečně zachovalý …

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Blatiny Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°39′00.382″N 16°05′58.295″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, centrální část CHKO Žďárské vrchy (Českomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Žďárské vrchy / Pohledeckoskalská vrchovina 90 % – Milovská kotlina 10 % Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Blatiny Kód segmentu PreIK v geodatabázi Blatiny_01   Celková plocha   12,07 ha   Velikostní kategorie   2 - okrsek Využití parcel   Trvalý travní porost s přítomností remízků, ojedinělá rozptýlená zástavba na okraji segmentu Stav …

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Blatiny Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°38′54.047″N 16°05′19.016″E Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, centrální část CHKO Žďárské vrchy (Českomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Žďárské vrchy / Devítiskalská vrchovina Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Blatiny Kód segmentu PreIK v geodatabázi Blatiny_02   Celková plocha   31,64 ha   Velikostní kategorie   2 - okrsek Využití parcel   Trvalý travní porost dělený remízky a dále s rozptýlenou zelení Stav   dobře zachovalý Ohrožení Možná invaze náletov…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Petrovice Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°32′52.646″N 16°04′20.847″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, jihozápadní zázemí Nového Města na Moravě (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Novoměstská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Petrovice u Nového Města na Moravě Kód segmentu PreIK v geodatabázi Petrovice u NMNM_02 Celková plocha   10,05 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Větší celky TTP oddělené liniovou vegetací Stav dobře zachovalý Ohrožení   Přírodní vlastnosti …

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Nový Jimramov Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°38′13.299″N 16°11′27.987″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severní Křižanovsko (Českomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Žďárské vrchy / Pohledeckoskalská vrchovina Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Nový Jimramov Kód segmentu PreIK v geodatabázi Nový Jimramov_02 Celková plocha   28,14 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP zčásti oddělené liniovými remízky, zčásti drobnými lesními celky či roztroušenou zelení Stav Výjimečně zachovalý Ohrožení Zarůstá…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Maršovice Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°35′19.684″N 16°04′15.432″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severní zázemí Nového Města na Moravě (Českomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Žďárské vrchy / Pohledeckoskalská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Maršovice u Nového Města na Moravě Kód segmentu PreIK v geodatabázi Maršovice u NMNM_01 Celková plocha   22,35 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Velké bloky TTP oddělené remízky stromů Stav Dobře zachovalý Ohrožení   Přírodní vlastnosti …

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Javorek Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°38′51.024″N 16°10′25.487″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severní Křižanovsko (Českomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Žďárské vrchy / Pohledeckoskalská vrchovina Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Javorek Kód segmentu PreIK v geodatabázi Javorek_01 Celková plocha   105,94 ha Velikostní kategorie   3 – krajina Využití parcel Rozsáhlé plochy převážně TTP oddělené remízky příp. malými lesními celky Stav Dobře zachovalý Ohrožení Zánik dosavadních dělících prvků Přírodní…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Radňovice Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°34′04.345″N 16°02′34.557″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, na spojnici Žďáru nad Sázavou a Nového Města na Moravě (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Novoměstská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Radňovice Kód segmentu PreIK v geodatabázi Radňovice_01 Celková plocha   50,36 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Mozaika TTP (převaha) a orné půdy, oddělené liniovými remízky, ojediněle drobné lesní celky Stav dobře zachovalý Ohrožení Zánik dělí…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Jimramovské Pavlovice Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°36′30.198″N 16°12′18.251″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severní Křižanovsko (Českomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Žďárské vrchy / Pohledeckoskalská vrchovina Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Jimramovské Pavlovice Kód segmentu PreIK v geodatabázi Jimramovské Pavlovice_01 Celková plocha   47,55 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Přibližně napůl zastoupené TTP a orná půda ve větších celcích, lokální lesní celky, zčásti zachovalé liniové remízky …

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Jimramovské Pavlovice Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°37′31.709″N 16°11′48.346″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severní Křižanovsko (Českomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Žďárské vrchy / Pohledeckoskalská vrchovina Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Jimramovské Pavlovice Kód segmentu PreIK v geodatabázi Jimramovské Pavlovice_02 Celková plocha   22,44 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Pásy TTP oddělené zachovalými remízky Stav Výjimečně zachovalý Ohrožení Změny v parcelacích pozemků Přírodní vlastnosti …

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Míchov Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°36′41.359″N 16°11′28.045″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severní Křižanovsko (Českomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Žďárské vrchy / Pohledeckoskalská vrchovina Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Míchov Kód segmentu PreIK v geodatabázi Míchov_01 Celková plocha   19,44 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Nepravidelná struktura větších celků TTP oddělená výraznými stromovými remízky Stav dobře zachovalý Ohrožení Šíření lesních celků Pří…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Míchov Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49° 36′23.16″N 16°10′57.568″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severní Křižanovsko (Českomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Žďárské vrchy / Pohledeckoskalská vrchovina Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Míchov Kód segmentu PreIK v geodatabázi Míchov_02 Celková plocha   21,80 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP a místy orná půda v nepravidelné struktuře, Z hranici tvoří vodní tok rámovaný stromovou vegetací Stav dobře zachovalý Ohrožení Zarůstání ú…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Samotín I Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°39′08.559″N 16°04′07.696″E Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, koncová osada v jádru CHKO Žďárské vrchy (Českomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Žďárské vrchy / Devítiskalská vrchovina Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Samotín Kód segmentu PreIK v geodatabázi Samotín_01   Celková plocha   18,13 ha   Velikostní kategorie   2 - okrsek Využití parcel   Trvalý travní porost dělený remízky Stav   výjimečně zachovalý Ohrožení Možná zástavba rekreačními objekty…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Samotín II Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°38′52.15″N 16°04′16.743″E Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, koncová osada v jádru CHKO Žďárské vrchy (Českomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Žďárské vrchy / Devítiskalská vrchovina Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Samotín Kód segmentu PreIK v geodatabázi Samotín_02   Celková plocha   14,86 ha   Velikostní kategorie   2 - okrsek Využití parcel   Trvalý travní porost dělený remízky Stav   výjimečně zachovalý Ohrožení Možná zástavba rekreačními objekty…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Sedlešovice Region Podyjí Geografické souřadnice těžiště 16.04684462       48.84567949 Počet místních segmentů 2 Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Znojmo, Českomoravská vrchovina (Jevišovická pahorkatina, podcelek Znojemská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Sedlešovice Kód segmentu PreIK v geodatabázi           Sedlešovice_01a Sedlešovice_01b Celková plocha   63,34 ha   Velikostní kategorie   okrsek PreIK Využití parcel   Drobná držba – zahrady, louky, pastviny Stav  …

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Odranec Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°36′ 55022″N 16°08′57.715″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severovýchodní část Novoměstska (Českomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Žďárské vrchy / Pohledeckoskalská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Odranec Kód segmentu PreIK v geodatabázi Odranec_02 Celková plocha   43,19 ha Velikostní kategorie   2 - okrsek Využití parcel TTP (výjimečně orná půda) se zachovalou strukturou parcelace díky četným remízkům Stav výjimečně zachovalý Ohrožení Zarůstání TTP, Přírodní vlastnosti …

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Spělkov-východ Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°40′42.17″N 16°10′11.279″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, SV Novoměstsko (Českomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Žďárské vrchy / Pohledeckoskalská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Spělkov Kód segmentu PreIK v geodatabázi Spělkov_01 Celková plocha   33,70 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP (ojediněle orná půda) na svazích, místy oddělené zřetelnými remízky, s lokálním doprovodem drobných lesních celků Stav Výjimečně zachovalý Ohrožení Zánik…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Zámečníkův kopec Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°40′27.678″N 16°09′09.157″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, SV Novoměstsko/Poličsko (Českomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Žďárské vrchy / Pohledeckoskalská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Spělkov Kód segmentu PreIK v geodatabázi Spělkov_02   Celková plocha   17,37 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Několik bloků TTP oddělených liniovými remízky, v centrální části lesní celek Stav Výjimečně zachovalý Ohrožení Rozšiřování lesa …

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Spělkov-jih Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°40′10.992″N 16°09′25.546″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, SV Novoměstsko (Českomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Žďárské vrchy / Pohledeckoskalská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Spělkov Kód segmentu PreIK v geodatabázi Spělkov_03 Celková plocha   11,88 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP, částečně orná půda v úzkém pásu odděleném liniovými prvky Stav Dobře zachovalý Ohrožení Zánik dělících prvků Přírodní vlastnosti poloha nadmořská…

Číst více...

  Název předindustriální krajiny Údolí Bystřice Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°31′24.086″N 16°17′14.681″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, východní okraj Bystřice n. Pern. (Českomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Nedvědická vrchovina / Pernštejnská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Bystřice nad Pernštejnem Kód segmentu PreIK v geodatabázi Bystřice nad Pernštejnem_01   Celková plocha   38,15 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP v nivě meandrujícího toku a na svazích, které jsou již místy zarostlé lesní vegetací, mí…

Číst více...

Název předindustriální krajiny Vojtěchov Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°34′18.148″N 16°09′17.391″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severovýchodní část Novoměstska u hranic s Pardubickým krajem (Českomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Žďárské vrchy / Pohledeckoskalská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Vojtěchov u Lísku Kód segmentu PreIK v geodatabázi Vojtěchov u Lísku_01 Celková plocha   63,94 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Velké celky orné půdy (mírně převažující) a TTP Stav výjimečně zachovalý Ohrožení Změna využívá…

Číst více...

Název předindustriální krajiny Strážek Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°26′32.898″N 16°10′59.598″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, východní část okresu Žďár nad Sázavou, jižně od Bystřice nad Pernštejnem (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Bobrovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Strážek Kód segmentu PreIK v geodatabázi Strážek_01 Celková plocha   74,85 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Mix TTP a orné půdy, segmenty odděleny stromo-keřovými remízky (hlavně J část segmentu), rybník Stav Uspokojivě zachoval…

Číst více...

Název předindustriální krajiny Strážnice Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°26′04.42″N 16°11′34.738″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, východní část okresu Žďár nad Sázavou, jižně od Bystřice nad Pernštejnem (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / Bobrovská pahorkatina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Strážek Kód segmentu PreIK v geodatabázi Strážek_02 Celková plocha   80,82 ha Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Mix TTP a orné půdy (V část) z větší části rozdělený remízky Stav dobře zachovalý Ohrožení…

Číst více...

Název předindustriální krajiny Domanín Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°32′24.134″N 16°13′32.834″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, Bystřicko, SZ zázemí Bystřice nad Pernštejnem (Českomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Žďárské vrchy / Pohledeckoskalská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Domanín u Bystřice nad Pernštejnem Kód segmentu PreIK v geodatabázi Domanín U BNP_01 Celková plocha   128,31 ha Velikostní kategorie   3 – krajina Využití parcel Velké bloky orné půdy a TTP oddělené liniovými remízky různé zachovalosti, místy rozptýlená zeleň Stav…

Číst více...

Název předindustriální krajiny Pikárec-u rybníků Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°26′02.513″N 16°06′29.13″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severní Křižanovsko, (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / 80 Borská pahorkatina 20 Libochovská sníženina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Pikárec Kód segmentu PreIK v geodatabázi Pikárec_01 Celková plocha   28,71 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Bloky orné půdy (místy TTP), oddělené liniovými remízky, které jsou již málo zřetelné Stav uspokojivě zachovalý Ohrožen…

Číst více...

Název předindustriální krajiny Podvesník Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°25′47.168″N 16°07′34.146″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severní Křižanovsko, (Českomoravská vrchovina / Křižanovská vrchovina / Bítešská vrchovina / 80 Borská pahorkatina 20 Libochovská sníženina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Pikárec Kód segmentu PreIK v geodatabázi Pikárec_02 Celková plocha   12,51 ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel Vodní plocha, malý segment zahrad na záhumencích (bezprostředně v okolí rybníka nepůvodní zástavba) Stav výjimečně zachovalý…

Číst více...

Název předindustriální krajiny Dalečín-západ Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°35′24.139″N 16°14′08.764″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severní Bystřicko (Českomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Žďárské vrchy / Pohledeckoskalská vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Dalečín Kód segmentu PreIK v geodatabázi Dalečín_01   Celková plocha   102,83 ha   Velikostní kategorie   3 – krajina Využití parcel TTP (ojediněle orná půda) na svazích, nepravidelně oddělené remízky, nepůvodní sjezdovka Stav dobře zachovalý Ohrožení Zánik dělících prvků, roz&scaron…

Číst více...

Název předindustriální krajiny U Svratky Region Vysočina Geografické souřadnice těžiště 49°35′30.726″N 16°15′14.705″E   Počet místních segmentů 1 Poloha na Moravě: kraj Vysočina, severní Bystřicko (Českomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Nedvědická vrchovina / Sulkovecká vrchovina) Klasifikační hlediska PreIK Katastrální území   Dalečín Kód segmentu PreIK v geodatabázi Dalečín_02   Celková plocha   34,47ha   Velikostní kategorie   2 – okrsek Využití parcel TTP v meandru Svratky, lokálně zahrady Stav Dobře zachovalý Ohrožení   Přírodní vlastnosti poloha nadmořská výška sklon orientace klima Podklad Půda Niva řeky,…

Číst více...