Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Sumrakov_02

 

Název předindustriální krajiny

Sumrakov

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°10'10,7''N 15°19'20,6''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Sumrakov

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Sumrakov_02

Celková plocha (ha)

 

29,32

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: malý vypuštěný rybník a na jeho dně louka, louka nad rybníkem, skupina větších dlouhých protáhlých souběžných polních parcel představujících pět pásů původní historické záhumenicové (pásové) plužiny, polní parcely byly od sebe odděleny mezemi a cestami jdoucími podél mezí, několik drobných ostrůvků pastvin v polích

 

dnes: malý rybník se zachoval a je napuštěný, zachovala se i louka nad ním, meze se zachovaly a tím i polní parcely se zachovaly ve svém původním rozsahu a zachovalo se i jejich polní obhospodařování, pouze jeden pás byl asi ze tří čtvrtin zatravněn, meze jsou z větší části zarostlé křovinami, drobné ostrůvky pastvin v polích zarostly rovněž křovinami, celkově je tento segment výjimečně zachovalý jak z hlediska zachovalosti historické pozemkové struktury, tak z hlediska zachovalosti historického využití krajiny

Stav

 

1

Ohrožení

 

vypuštění malého rybníka, odstraňování mezí a spojování pozemků, redukce orné půdy a její zatravňování

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy kopce, plošina na vrcholu kopce, plošiny na svahových stupních, plošina v sedle

654-691

80 M

20 R

30 J

20 S

10 SV

10 V

20 není

MW4

60 pararula až migmatit

30 pararula

10 granit

100 kambizem dystrická

Doporučení: Zachovat malý rybník a louku nad ním, zachovat meze, nespojovat pozemky a zachovat původní historickou pozemkovou strukturu, na polních parcelách i nadále zachovat polní hospodaření.