Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Sumrakov_03

 

Název předindustriální krajiny

Sumrakov

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°10'10,1''N 15°19'55,0''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Sumrakov

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Sumrakov_03

Celková plocha (ha)

 

26,31

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: hustá síť dlouhých úzkých protáhlých rovnoběžných polních parcel oddělených od sebe mezemi, meze byly místy porostlé křovinami, na polních parcelách v JZ části segmentu se nacházelo několik drobných ostrůvků pastvin

 

dnes: meze a původní úzké parcely se z větší části zachovaly, meze i drobné ostrůvky pastvin jsou zarostlé hustým porostem křovin a stromů, všechny polní parcely byly zatravněny a veškerá orná půda tak byla zcela zlikvidována

Stav

 

2

Ohrožení

 

odstraňování mezí a spojování pozemků

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy kopce

644-685

100 M

30 V

30 JV

10 J

10 S

10 SV

MW4

50 pararula až migmatit

40 migmatit

10 granit

100 kambizem dystrická

Doporučení: Zachovat meze, nespojovat pozemky a zachovat původní historickou pozemkovou strukturu.