Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Sumrakov_05

 

Název předindustriální krajiny

Sumrakov

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°10'41,7''N 15°19'12,9''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Sumrakov

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Sumrakov_05

Celková plocha (ha)

 

82,72

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIK

Využití parcel

 

na SK: záhumenicová (pásová) plužina, pásy byly od sebe odděleny cestami a travnatými mezemi, meze byly místy porostlé křovinami a na SK byly klasifikovány jako pastviny, v pásech se střídaly pole, louky a pastviny, malý rybník v souvislém pruhu luk

 

dnes: meze a pásy původní plužiny se zachovaly, cesty se zachovaly zhruba z poloviny, meze a téměř všechny pastviny a louky jsou zarostlé hustým porostem křovin a stromů, zachovalo se jen velmi málo trvalých travních porostů v místech, kde se nacházely již v předindustriální době, ale i tyto porosty zarůstají náletovými dřevinami a nejsou dnes využívané, téměř všechna pole byla trvale zatravněna, orná půda se zachovala jen na několika parcelách, malý rybník se zachoval

Stav

 

2

Ohrožení

 

vypuštění malého rybníka, odstraňování mezí a cest a spojování pozemků, úplná likvidace polí a trvalé zatravnění i toho malého zbytku orné půdy, šíření náletových dřevin

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy kopců,

plošiny na hřbetech

628-704

90 M

10 R

30 JV

30 J

10 Z

10 SZ

10 V

10 není

MW4

90 granit

10 pararula až migmatit

90 kambizem dystrická

10 kambizem oglejená dystrická

Doporučení: Zachovat malý rybník, nespojovat pozemky a zachovat meze a původní historickou pozemkovou strukturu, zachovat alespoň ty poslední zbývající polní parcely a jejich polní obhospodařování, bránit dalšímu šíření náletových dřevin.