Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Světlá pod Javořicí_06

 

Název předindustriální krajiny

Světlá

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°12'44,9''N 15°19'39,9''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Světlá pod Javořicí

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Světlá pod Javořicí_06

Celková plocha (ha)

 

45,73

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: záhumenicová (pásová) plužina, pásy byly od sebe odděleny cestami a mezemi, v pásech byly téměř výhradně velké polní parcely, pastviny se nacházely až na vnějších okrajích pásů, louka v úpadu, v západní části segmentu se na polích nacházely četné drobné ostrůvky neplodné půdy

 

dnes: cesty, meze a pásy původní plužiny se z velké části zachovaly, meze a okraje cest jsou místy porostlé křovinami, všechny polní parcely byly trvale zatravněny a veškerá orná půda tak byla zcela zlikvidována, do segmentu zasahující pastviny byly většinou zalesněny, louka v úpadu není využívána a zarůstá náletovými dřevinami, drobné ostrůvky neplodné půdy byly z pozemků odstraněny

Stav

 

2

Ohrožení

 

odstraňování mezí a cest a spojování pozemků, další zarůstání mezí, okrajů cest a louky náletovými dřevinami

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy hřbetu, úpad, plošina na hřbetu a plošina v sedle

698-779

80 M

20 R

30 J

20 JZ

20 Z

20 není

rozhraní C7 a MW4

100 granit

60 kambizem dystrická: kryptopodzol modální

20 kambizem dystrická

10 kambizem oglejená dystrická

10 kryptopodzol modální: kambizem dystrická

Doporučení: Nespojovat pozemky, zachovat cesty a meze a dodnes z velké části existující původní historickou pozemkovou strukturu, bránit dalšímu zarůstání mezí, okrajů cest a louky náletovými dřevinami.