Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Světlá pod Javořicí_07

 

Název předindustriální krajiny

Světlá

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°12'51,3''N 15°20'19,4''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Světlá pod Javořicí

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Světlá pod Javořicí_07

Celková plocha (ha)

 

29,21

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: skupina větších většinou dlouhých protáhlých souběžných polních parcel představujících pásy původní historické záhumenicové (pásové) plužiny, polní parcely byly od sebe odděleny mezemi a cestami jdoucími podél mezí a nacházely se na nich četné drobné ostrůvky neplodné půdy, větší selská louka na svahu

 

dnes: meze a pásy původní plužiny se zachovaly, cesty se zachovaly jen zčásti, meze jsou zarostlé hustým porostem křovin a stromů, všechny polní parcely byly trvale zatravněny a veškerá orná půda tak byla zcela zlikvidována, louka se z velké části zachovala ve svém původním rozsahu, malá část louky zarostla křovinami a stromy, drobné ostrůvky neplodné půdy byly z pozemků odstraněny

Stav

 

2

Ohrožení

 

odstraňování mezí a spojování pozemků

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svah kopce

704-787

100 M

60 J

40 JV

rozhraní C7 a MW4

100 granit

90 kambizem dystrická: kryptopodzol modální

Doporučení: Nespojovat pozemky, zachovat meze a původní historickou pozemkovou strukturu, zachovat a udržovat louku v místech, kde se nachází nepřetržitě již od předindustriální éry.