Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Telč_02

 

Název předindustriální krajiny

Telč

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°11'34,7''N 15°26'08,0''E

Počet místních částí

3

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Telč,

Volevčice u Telče,

Vanov

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Telč_02, Volevčice u Telče_01 a Vanov_03

Celková plocha (ha)

 

252,69

Velikostní kategorie

 

celek PreIK

Využití parcel

 

na SK: velký panský rybník, skupina několika velkých panských parcel, převážně polních, ale i lučních, parcely byly od sebe odděleny převážně cestami, několik panských lesních pozemků pravidelných obdélníkových tvarů (bažantnice) oddělených od sebe travními pásy

 

dnes: rybník se zachoval, zachovaly se i cesty, parcely a původní pozemková struktura, zachovalo se i původní historické využití parcel polních i lučních, pravidelné lesní pozemky srostly ve dva větší celky, jejich rozdělení travními pásy se tedy nezachovalo

Stav

 

1

Ohrožení

 

zanášení případně vypuštění rybníka, spojování pozemků, redukce orné půdy a její zatravňování, rozšiřování zástavby do plochy segmentu

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

ploché dno kotliny, plošiny na hřbetech, svahy kopců

515-590

70 R

30 M

70 není

10 V

10 SV

MW4

30 pararula

20 sprašová hlína

20 kamenité až hlinito-kamenité deluviální sedimenty

10 nivní sedimenty

30 pseudoglej modální

20 kambizem mesobazická

20 luvizem oglejená

10 luvizem modální

Doporučení: Zachovat rybník, nespojovat pozemky a zachovat původní historickou pozemkovou strukturu, zachovat i dosavadní využití parcel odpovídající původnímu historickému stavu, nezatravňovat tedy ornou půdu a udržovat louky, bránit zastavování zemědělské půdy ve vymezeném segmentu.