Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Vanůvek_01

 

Název předindustriální krajiny

Vanůvek

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°13'26,2''N 15°25'39,2''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Vanůvek

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Vanůvek_01

Celková plocha (ha)

 

27,93

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: skupina většinou větších polních parcel oddělených od sebe cestami a mezemi podél cest, několik malých selských pastvin mezi poli, na dvou větších polních parcelách se nacházely poměrně hojně drobné ostrůvky pastvin a neplodné půdy

 

dnes: cesty, meze, parcely a tedy i pozemková struktura se z velké části zachovaly, na několika parcelách se zachovala orná půda, větší část orné půdy byla ale trvale zatravněna, malé pastviny byly většinou zalesněny, jedna pastvina byla rozorána, drobné ostrůvky neplodné půdy a pastvin byly většinou odstraněny, dva se zachovaly a dnes z nich jsou malé osamělé lesíky v poli

Stav

 

2

Ohrožení

 

odstraňování cest a mezí a spojování pozemků, další redukce orné půdy a její trvalé zatravňování

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy kopců, do sedla mezi kopci zasahuje svým okrajem rozsáhlejší náhorní plošina, malé plošinky na hřbetech

569-634

80 M

20 R

20 JV

20 J

10 JZ

10 SZ

10 V

20 není

MW4

90 migmatit

90 kambizem mesobazická

Doporučení: Nespojovat pozemky, zachovat cesty a meze a dodnes z velké části existující původní historickou pozemkovou strukturu, na stávajících polních parcelách i nadále zachovat polní hospodaření a tyto parcely nezatravňovat.