Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Vanůvek_02

 

Název předindustriální krajiny

Vanůvek

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°13'18,7''N 15°25'04,2''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Vanůvek

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Vanůvek_02

Celková plocha (ha)

 

37,97

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: skupina několika větších polních parcel na plošinách na vrcholu kopce a čtyři úzké protáhlé souběžné polní parcely na svahu nad sebou, parcely byly od sebe odděleny mezemi a cestami jdoucími podél těchto mezí

 

dnes: výjimečně zachovalý segment, zachovaly se meze a parcely a tedy i původní historická pozemková struktura, vzácně se zachovalo i původní využití parcel, na všech parcelách totiž zůstala orná půda, meze jsou zarostlé hustým porostem křovin a stromů, většina cest přestala být využívána a rovněž zarostly křovinami

Stav

 

1

Ohrožení

 

odstraňování mezí a spojování pozemků, zatravňování orné půdy

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy kopce, plošiny na vrcholu kopce

598-647

80 M

20 r

30 V

20 SV

20 JV

20 není

MW4

100 migmatit

90 kambizem mesobazická

10 kambizem dystrická

Doporučení: Nespojovat pozemky, zachovat meze a původní historickou pozemkovou strukturu, zachovat ornou půdu dodnes zcela nedotčenou trvalým zatravňováním.