Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Volevčice u Telče_02

 

Název předindustriální krajiny

Volevčice

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°12'42,9''N 15°27'11,2''E

Počet místních částí

2

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Volevčice u Telče,

Studnice u Telče

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Volevčice u Telče_02 a Studnice u Telče_01

Celková plocha (ha)

 

24,84

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: skupina čtyř polních parcel na svazích oddělených od sebe cestami a mezemi, louka v úpadu

 

dnes: cesty, meze, parcely a tím i původní pozemková struktura se zachovaly, na polovině plochy jedné z parcel je dnes trvalá skládka dřeva, na všech polních parcelách se zachovala orná půda, rovněž i louka v úpadu se zachovala

Stav

 

2

Ohrožení

 

odstraňování mezí a cest a spojování pozemků, zatravňování orné půdy

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy hřbetu, úpad, plošiny na hřbetu, plošina v sedle

541-598

80 M

20 R

40 SZ

20 Z

10 JZ

20 není

MW4

50 amfibolit

30 pararula

20 migmatit až ortorula

100 kambizem mesobazická

Doporučení: Nespojovat pozemky, zachovat cesty a meze a původní historickou pozemkovou strukturu, na všech polních parcelách zachovat ornou půdu, zachovat louku v úpadu, nachází se zde nepřetržitě již od předindustriální éry.