Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Blučina_východ_01

Název předindustriální krajiny

 

Blučina-východ

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°02'44.2"N 16°39'32.8"E

Počet místních segmentů

 

2

Poloha na Moravě             Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Dyjsko-svratecký úval (Pracká pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Blučina

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Blučina-východ_01

Celková plocha (ha)

 

64,38

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIK

Využití parcel

 

převážně drobná parcelace v

pestré mozaice orné půdy, ovocných sadů, vinohradů, stepních las, křovin a lesíků

Stav

 

1-2

Ohrožení

opouštění orné půdy, šíření trvalých kultur, zarůstání dřevinami

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

členitý okrajový svah izolované elevace nad průmyslovou zónou

191-332

80 M

20 P

40 S

30 SZ

10 V

10 SV

W2

60 spraš

20 vápnitý jíl (tégl)

10 vápnitý jíl (šlír)

10 smíšený sediment

60 černozem karbonátová

20 černozem karbonátová pelická

10 černozem pelická

10 černozem černická

Doporučení: Udržovat zbytky orné půdy, louky a ochránit před erozí a sesouváním agrární terasy (svahy a hrany), kontrolovat růst zástavby do zájmových ploch segmentu.