Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Výhon

Název předindustriální krajiny

 

Výhon

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49,0396038503N 16,6331601094E

Počet místních segmentů

 

2

Poloha na Moravě               Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Dyjsko-svratecký úval (Pracká pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Židlochovice

a

Blučina

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

 

Židlochovice_01

a Blučina-západ_01

Celková plocha (ha)

 

386,62

 

Velikostní kategorie

 

celek PreIK

Využití parcel

převážně drobná parcelace v

pestré mozaice orné půdy, ovocných sadů, vinohradů, stepních las, křovin a lesíků, velký les na vrcholu

Stav

 

1-2

Ohrožení

opouštění orné půdy, šíření trvalých kultur, spojování pozemků, zarůstání dřevinami, růst chatové zástavby

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

 

orientace

klima

podklad

půda

členitý okrajový svah izolované elevace vedle a nad zástavbou

177-346

80 M 20 P

40 Z

30 SZ

10 JZ

10 J

10 S

W2

50 vápnitý jíl (tégl)

20 spraš

20 vápenec

10 smíšený sediment

50 černozem karbonátová pelická

20 černozem karbonátová

10 hnědozem modální

10 černozem černická

Doporučení: Udržovat zbytky orné půdy, bránit scelování pozemků a ochránit před erozí a sesouváním agrární terasy (svahy a hrany), kontrolovat růst obytné a chatové zástavby do zájmových ploch segmentu.