Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Bosonohy_SV_02

Název předindustriální krajiny

 

Bosonohy-SV

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°10'52.8"N 16°32'23.1"E

Počet místních segmentů

 

2

Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Brno-město, Bobravská vrchovina (Lipovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Bosonohy

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Bosonohy-SV_02

Celková plocha (ha)

 

57,12

 

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIK

 

Využití parcel

les v horních částech svahů, jinde na svahu pestrá směs využití v úzkých pruzích převážně po spádnici s převahou ovocných sadů a zahrad nad TTP, mnoho chat, obytná zástavba

Stav

 

3

Ohrožení

orná půda zcela nahrazena trvalými kulturami, šíření lesa, chataření, růst obytné zástavby

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

údolím rozčleněný okrajový svah zčásti nad zástavbou

262-380

80 M

20 P

20 JZ

30 J

10 JV

10 V

20 Z

W2

80 biotitit-amfibolický diorit, křemenný diorit

10 kamenitý až hlinito-kamenitý sediment

40 kambizem modální

30 černozem modální

10 kambizem mesobazická

10 hnědozem modální

Doporučení: Udržovat současné zastoupení forem využití ploch, bránit zarůstání otevřených ploch dřevinami a dalšímu zahušťování chatové zástavby, regulovat obytnou zástavbu v segmentu.