Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Bosonohy_SZ_01

Název předindustriální krajiny

 

Bosonohy- SZ

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°10'57.2"N 16°31'13.6"E

Počet místních segmentů

 

2

Poloha na Moravě                  Jihomoravský kraj, okres Brno-město, Bobravská vrchovina (Lipovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Bosonohy

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Bosonohy_SZ_01

Celková plocha (ha)

 

55,74

 

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIK

Využití parcel

les na úpatí, na svahu a rozvodí pestrá směs využití v úzkých pruzích převážně po spádnici s převahou ovocných sadů a zahrad nad TTP, mnoho chat

Stav

 

3

Ohrožení

orná půda většinou nahrazena trvalými kulturami, šíření lesa, chataření

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

rozčleněný hřbet nad zástavbou

262-378

80 M

20 P

60 JZ

20 J

10 SV

W2

60 biotitit-amfibolický diorit, křemenný diorit

20 spraš

10 granitivý porfyr

10 smíšený sediment

50 kambizem modální

20 hnědozem modální

10 kambizem mesobazická

10 hnědozem oglejená

Doporučení: Udržovat současné zastoupení forem využití ploch, bránit zarůstání otevřených ploch dřevinami a dalšímu zahušťování chatové zástavby, nedovolit vstupu obytné zástavby do segmentu.