Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Bošovice_01

Název předindustriální krajiny

 

Bošovice

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°03'31.8"N 16°50'14.7"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Vyškov, Ždánický les (Dambořická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Bošovice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Bošovice_01

Celková plocha (ha)

 

61,53

 

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIK

Využití parcel

pravý, zčásti levý údolní svah a údolní dno s pestrou mozaikou sadů, vinic, orné půdy a TTP, lesíky, les nad okrajem zástavby

Stav

 

1-2

Ohrožení

část orné půdy převedena na trvalé kultury, zarůstání dřevinami, růst zástavby

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

údolní svah nad zástavbou, obě strany údolí s nivou pod obcí

234-329

10 R

60 M

30 P

10 bez

30 Z

20 JZ

10 SZ

10 SV

10 S

W2

40 pískovec, jílovec flyš

20 spraš

20 nivní sediment

10 sesuvy

40 hnědozem modální

20 fluvizem karbonátová

20 pararendzina modální

10 černozem karbonátová

Doporučení: Udržovat současné zastoupení forem využití ploch, bránit zarůstání otevřených ploch dřevinami a růstu zástavby do segmentu PreIK.