Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Bratčice_01

Název předindustriální krajiny

 

Bratčice

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°04'19.7"N 16°31'21.7"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě       Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Dyjsko-svratecký úval (Rajhradská pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Bratčice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Bratčice_01

Celková plocha (ha)

 

29,26

 

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

pestrá mozaika úzkých parcel orné půdy, TTP, sadů a vinohradů vedených na svahu po spádnici a v nivě kolmo od silnice, lesíky, stromový doprovod potoka, cest a mezí

Stav

 

2

Ohrožení

 

zarůstání dřevinami, spojování pozemků

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svah a dno malého údolí nad zástavbou

214-250

40 R

50 M

10 P

40 bez

40 Z

20 JZ

W2

90 spraš

10 nivní sediment

90 černozem modální

10 fluvizem glejová karbonátová

Doporučení: Udržovat současnou strukturu využití ploch, zamezovat zarůstání otevřených ploch dřevinami, ochránit před erozí a sesouváním agrární terasy (svahy a hrany).