Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Brněnské Ivanovice_01

Název předindustriální krajiny

 

Brněnské Ivanovice

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°09'35.7"N 16°39'00.9"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě               Jihomoravský kraj, okres Brno-město, Dyjsko-svratecký úval (Pracká pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Brněnské Ivanovice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Brněnské Ivanovice_01

Celková plocha (ha)

 

15,49

 

Velikostní kategorie

 

areál

PreIK

Využití parcel

 

pestrá směs využití v úzkých pruzích po spádnici s převahou vinohradů a ovocných sadů nad ornou půdou a loukami, mnoho chat a zděných objektů

Stav

 

3

Ohrožení

většina orné půdy nahrazena trvalými kulturami, zarůstání dřevinami, chataření

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

okrajový svah a plošina terasy ohraničený zčásti dálnicí (S), železnicí (Z) a prům. areálem (J)

207-232

60 R

40 M

60 bez

20 Z

10 JZ

10 SZ

W2

60 vápnitý jíl (tégl) neogén

40 písek a štěrk terasy

60 černozem pelická

40 černozem modální

Doporučení: Udržovat současné zastoupení forem využití ploch, kontrolovat růst chatové zástavby.