Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Černovice_01

Název předindustriální krajiny

 

Černovice

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°09'59.7"N 16°39'01.9"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                 Jihomoravský kraj, okres Brno-město, Dyjsko-svratecký úval (Pracká pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Černovice,

Brněnské Ivanovice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Černovice_01

Celková plocha (ha)

 

21,40

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

pestrá směs využití v úzkých pruzích po spádnici s převahou vinohradů a ovocných sadů nad ornou půdou a loukami, mnoho chat a zděných objektů, cesty

Stav

 

3

Ohrožení

orná půda zcela nahrazena trvalými kulturami, zarůstání dřevinami, chataření

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

okrajový sráz údolí pod terasou

ohraničený zčásti prům. areálem (SZ), železnicí (JZ) a dálnicí (J)

198-239

90 M

10 P

70 Z

20 SZ

W2

40 vápnitý jíl (tégl) neogén

40 písky a štěrky neogén

10 písek a štěrk terasa

10 smíšený sediment

50 černozem arenická

40 černozem pelická

10 černozem černická

Doporučení: Udržovat současné zastoupení forem využití ploch, kontrolovat růst chatové zástavby.