Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Dolní Kounice_01

Název předindustriální krajiny

 

Dolní Kounice

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°04'37.4"N 16°27'33.3"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                 Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Bobravská vrchovina (Lipovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Dolní Kounice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Dolní Kounice_01

Celková plocha (ha)

 

214,89

 

Velikostní kategorie

 

celek PreIK

Využití parcel

pestrá mozaika úzkých parcel orné půdy, TTP, sadů a vinohradů vedených po spádnici, lesy, chatové osady, stepní lada

Stav

 

3

Ohrožení

 

téměř všechna orná půda převedena pod trvalé kultury či opuštěna, zarůstání dřevinami, chataření

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

členité svahy bočních údolí vyúsťujících do velkého údolí, zčásti nad zástavbou

193-331

60 M

40 P

30 JZ

20 J

10 JV

10 Z

10 SZ

10 SV

W2

30 spraš

30 biotitit-amfibolický granodiorit až diorit

10 biotitická granodiorit

10 smíšený sediment

50 hnědozem modální

20 kambizem modální

10 kambizem rankerová

10 hnědozem oglejená

Doporučení: Udržovat současnou strukturu využití ploch, zamezovat zarůstání otevřených ploch dřevinami, zastavit další růst chatové zástavby v ploše segmentu PreIK.