Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Dvorska_01

Název předindustriální krajiny

 

Dvorska

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°08'13.6"N 16°42'05.0"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě              Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Dyjsko-svratecký úval (Pracká pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Dvorska

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Dvorska_01

Celková plocha (ha)

 

10,49

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

pestrá směs využití v úzkých pruzích po spádnici s převahou vinohradů a ovocných sadů nad ornou půdou a loukami, stromový doprovod vodního toku a mezí, chaty a domy

Stav

 

3

Ohrožení

většina orné půdy nahrazena trvalými kulturami, zarůstání dřevinami, chataření, růst zástavby

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

oba svahy úzkého údolí a plošina pod obcí

216-229

50 R

40 M

10 P

50 bez

20 Z

20 V

W2

80 smíšený sediment

10 vápnitý jíl (tégl) neogén

80 černozem černická

10 černozem pelická

Doporučení: Udržovat současné zastoupení forem využití ploch, kontrolovat růst chatové a obytné zástavby.