Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Nad Habrovanským potokem

Název předindustriální krajiny

 

Nad Habrovanským potokem

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49,2128044655N 16,8900426022E

Počet místních segmentů

 

2

Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Vyškov, Vyškovská brána (Rousínovská brána)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Habrovan

a

Rousínovy

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Habrovany_01

a Rousínov u Vyškova - Starý_02

Celková plocha (ha)

 

13,05

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

pestrá mozaika sadů, orné půdy a TTP, lesíky, chaty a zahrady, podél potoka pás lesa

Stav

 

3

Ohrožení

 

orná půda téměř nahrazena trvalými kulturami, zarůstání dřevinami, chataření

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

levostranný údolní svah potoka od rozvodí po nivu daleko od obce nad železnicí

24č-281

30 R

60 M

10 P

30 bez

60 Z

10 SZ

W2

60 vápnitý jíl (tégl) neogén

20 spraš

20 nivní sediment

60 pelozem melanická karbonátová

10 černozem modální

10 černozem luvická

20 černice fluvická

Doporučení: Udržovat současné zastoupení forem využití ploch, bránit zarůstání otevřených ploch dřevinami a dalšímu růstu chatové zástavby v segmentu PreIK.