Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Heršpice_01

Název předindustriální krajiny

 

Heršpice

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°06'57.4"N 16°54'58.0"E

Počet místních segmentů

1

Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Vyškov, Ždánický les (Dambořická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Heršpice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Heršpice_01

Celková plocha (ha)

 

19,42

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

pestrá mozaika parcel sadů, vinohradu, TTP a orné půdy vedených po spádnici, lesíky, záhumenky, část zástavby, velká louka a stromové pásy na dně údolí

Stav

 

3

Ohrožení

většina orné půdy převedena na jiné využití, opouštění zbylé orné půdy, nahrazování trvalými kulturami, zarůstání dřevinami,

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

oba svahy slepého údolí nad zástavbou

252-328

60 M

40 P

60 Z

10 SZ

20 S

W2,

MW11

30 jílovec, pískovec flyš

20 pelity flyš

20 spraš

20 nivní sediment

10 jílovce s rohovci flyš

20 fluvizem glejová karbonátová

50 černozem luvická

20 hnědozem modální

10 černozem modální

Doporučení: Udržovat současné rozložení forem využití ploch, zabraňovat zarůstání otevřených ploch dřevinami.