Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Hlína u Ivančic_01

Název předindustriální krajiny

 

Hlína

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°06'47.1"N 16°25'20.7"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                 Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Bobravská vrchovina (Lipovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Hlína u Ivančic

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Hlína u Ivančic_01

Celková plocha (ha)

 

17,42

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

většinou po vrstevnici vedené úzké pásy orné půdy a trvalých kultur, les a okraje lesů, stromy a keře na mezích

Stav

1-2

 

Ohrožení

opouštění orné půdy, zarůstání dřevinami, spojování pozemků

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad (%)

půda (%)

plošiny a svahy rozčleněného meziúdolního hřbetu

353-429

10 R

70 M
20 P

10 bez

40 JZ

20 S

10 SZ

10 Z

MW11

60 biotitit-amfibolický granodiorit až diorit

20 biotitický granodiorit

20 kamenitý až hlinito-kamenitý sediment

60 hnědozem modální

20 kambizem modální

10 luvizem modální

10 kambizem dystrická

Doporučení: Udržovat současnou strukturu využití ploch, zamezovat zarůstání otevřených ploch dřevinami, bránit spojování pozemků.