Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Hrubšice_01

Název předindustriální krajiny

 

Hrubšice

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°05'18.0"N 16°18'22.4"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Boskovická brázda (Oslavanská brázda)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Hrubšice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Hrubšice_01

Celková plocha (ha)

 

34,16

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na svahu nad zámkem rozsáhlý blok orné půdy, strže a úzké parcely zarostlé dřevinami a trávou, v rovině nivy většinou krátké úzké parcely orné půdy, stromový doprovod řeky Jihlavy

Stav

 

1-2

Ohrožení

úzké parcely na svahu zarůstáním dřevinami, v nivě spojováním pozemků, růst zástavby

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svah velkého údolí rozčleněný strží vedle zástavby

215-274

40 R

50 M

10 P

40 bez

30 SV

20 V

W2

50 spraš

40 kamenitý až hlinito-kamenitý sediment

90 hnědozem modální

Doporučení: Udržovat současnou strukturu využití ploch, zamezovat zarůstání otevřených ploch dřevinami, spojování pozemků a usměrnit jinam růst obytné zástavby.