Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Hrušovany u Brna_01

Název předindustriální krajiny

 

Hrušovany u Brna

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°01'51.6"N 16°35'05.8"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě       Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Dyjsko-svratecký úval (Rajhradská pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Hrušovany u Brna

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Hrušovany u Brna_01

Celková plocha (ha)

 

54,30

 

 

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIK

Využití parcel

pestrá mozaika úzkých parcel orné půdy, TTP, sadů a vinohradů vedených kolmo od silnice do svahu, lesíky, chatky

Stav

 

2

Ohrožení

silná náhrada orné půdy trvalými kulturami, zarůstání dřevinami, růst chatové zástavby

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad (%)

půda (%)

plošina a svah terasy mezi mělkými údolíčky v sousedství zástavby

188-219

40 R

60 M

40 bez

30 V

10 J

10 SV

W2

70 písek a štěrk teras

10 vápnitý jíl (tégl)

10 spraš

10 smíšený sediment

 

50 čřernozem modální

40 černozem modální až arenická

10 pelozem karbonátová

Doporučení: Udržovat současnou strukturu využití ploch, zamezovat zarůstání otevřených ploch dřevinami, kontrolovat růst zástavby do zájmových ploch segmentu PreIK.