Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Kobeřice u Brna_01

Název předindustriální krajiny

 

Kobeřice u Brna

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°05'50.9"N 16°52'33.6"E

Počet místních segmentů

1

Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Vyškov, Ždánický les (Dambořická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Kobeřice u Brna

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Kobeřice u Brna_01

Celková plocha (ha)

 

49,12

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

pravý údolní svah s pestrou mozaikou sadů, vinic, orné půdy a TTP, ojedinělé velké parcely orné půdy, lesíky, na dně údolí louky a lesíky, levý svah velké pole

Stav

 

1-2

Ohrožení

opouštění pruhů orné půdy, zarůstání otevřených ploch dřevinami, spojování pozemků

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy hlubokého údolí navazující na zástavbu

224-334

70 M

30 P

 

40 JZ

20 Z

10 J

20 SZ

W2

50 jílovec, pískovec flyš

20 nivní sediment

10 pískovec, slepenec flyš

10 pelity flyš

50 pararendzina modální

20 fluvizem karbonátová

10 pararendzina kambická

10 pararendzina pelická

Doporučení: Udržovat současné zastoupení a rozmístění forem využití ploch, bránit zarůstání otevřených ploch dřevinami.