Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Kohoutovice - Jundrov_01

Název předindustriální krajiny

 

Kohoutovice-Jundrov

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°11'55.9"N 16°33'30.0"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Brno-město, Bobravská vrchovina (Lipovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

KohoutoviceJundrov

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Kohoutovice-Jundrov_01

Celková plocha (ha)

 

87,10

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIK

Využití parcel

lesy, pestrá směs využití v úzkých pruzích převážně po spádnici s převahou ovocných sadů a zahrad nad TTP, mnoho chat, zástavba

Stav

 

3

Ohrožení

orná půda zcela nahrazena trvalými kulturami, vrůstání obytné zástavby, chataření

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

okrajové svahy a vrchol velkého meziúdolního hřbetu s a nad zástavbou

209-354

60 M

40 P

20 SV

20 J

20 JZ

20 V

10 S

MW11

90 biotitický granodiorit až tonalit

 

70 kambizem modální

10 kambizem mesobazická

10 hnědozem modální

 

Doporučení: Udržovat současné zastoupení forem využití ploch, bránit dalšímu zahušťování chatové zástavby, regulovat růst obytné zástavby.