Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Komín_01

Název předindustriální krajiny

 

Komín

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°13'48.1"N 16°33'05.0"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                 Jihomoravský kraj, okres Brno-město, Bobravská vrchovina (Lipovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Komín

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Komín_01

Celková plocha (ha)

 

30,03

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

lesík na prostředním pahorku, jinde pestrá směs využití v úzkých pruzích převážně po spádnici s převahou ovocných sadů a zahrad nad TTP a ornou půdou, mnoho chat, cesty, nová obytná výstavba rodinných domů v citadele, stepní lada

Stav

 

3

Ohrožení

orná půda z větší části nahrazena trvalými kulturami, chataření, invaze obytné zástavby

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy dvou pahorků oddělených plochým údolím vedle zástavby

247-300

20 R

70 M

10 P

20 bez

20 JZ

10 JV

10 SV

10 Z

W2

60 spraš

30 metabazalt, zelená břidlice

60 hnědozem modální

40 kambizem modální

Doporučení: Udržovat současné zastoupení forem využití ploch, bránit opouštění orné půdy, kontrolovat růst chatové a zejména obytné zástavby.