Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Hájek u Tišnova_01

Název předindustriální krajiny

 

Hájek

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°22'32.4"N 16°28'31.7"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Boskovická brázda (Žernovická hrásť)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Hájek

u Tišnova

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Hájek

 u Tišnova_01

Celková plocha (ha)

 

15,31

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

přibližně po vrstevnicích vedené pruhy TTP oddělené mezemi se stromy a keři, sady, zahrady, okraje lesa, část zástavby, lesíky, silnice

Stav

 

2

Ohrožení

 

louky nahradily veškerou ornou půdu, spojování pozemků, zarůstání dřevinami

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

horní část zvlněného údolního svahu s vrstevnicovými terasami

353-441

90 M

10 P

60 SZ

20 S

10 SV

10 Z

MW6

60 jílovce, prachovce, pískovce perm

40 arkózové pískovce perm

90 kambizem modální

Doporučení: Udržovat louky, bránit dalšímu zarůstání otevřených ploch dřevinami, nepovolovat růst zástavby v segmentu PreIK.