Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Královo Pole - Sadová_01

Název předindustriální krajiny

 

Královo Pole-Sadová

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°14'13.3"N 16°36'50.6"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě     Jihomoravský kraj, okres Brno-město, pomezí Bobravské vrchoviny (Rečkovicko-kuřimský prolom) a  Drahanské vrchoviny (Adamovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Sadová

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Královo Pole-Sadová_01

Celková plocha (ha)

 

81,34

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIK

Využití parcel

pestrá směs využití v úzkých pruzích převážně po spádnici s převahou ovocných sadů a zahrad nad lesíky a loukami, mnoho chat, cesty, hřbitov, nové obytné bloky

Stav

 

3

Ohrožení

orná půda zcela nahrazena trvalými kulturami, zarůstání dřevinami, chataření

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy a plošina širokého meziúdolního hřbetu s lesním lemem

256-362

10 R

70 M

20 P

10 bez

30 J

20 JZ

W2

50 šedý, načervenalý biotitický granodiorit

30 spraš

10 smíšený sediment

10 nivní sediment

30 kambizem modální

10 kambizem mesobazická

30 hnědozem modální

10 luvizem modální

10 fluvizem modální

Doporučení: Udržovat současné zastoupení forem využití ploch, bránit zarůstání dřevinami, kontrolovat růst chatové a zejména obytné zástavby.