Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Královo Pole_SZ_01

Název předindustriální krajiny

 

Královo Pole-SZ

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°14'06.1"N 16°35'52.9"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Brno-město, pomezí Bobravské vrchoviny (Rečkovicko-kuřimský prolom) a  Drahanské vrchoviny (Adamovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Královo Pole

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Královo Pole-SZ_01

Celková plocha (ha)

 

43,98

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

les na příkrých svazích, jinde pestrá směs využití v úzkých pruzích převážně po spádnici s převahou ovocných sadů a zahrad nad lesíky a loukami, mnoho chat, cesty, nová velkoobjemová obytná výstavba

Stav

 

3

Ohrožení

orná půda zcela nahrazena trvalými kulturami, zarůstání dřevinami, chataření, invaze obytné zástavby

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy a plošiny trojice hřbetů oddělených plošinou vedle zástavby

224-299

10 R

50 M

40 P

10 bez

30 JZ

20 Z

10 J

20 SZ

W2

70 šedý, načervenalý biotitický granodiorit

10 vápnitý jí (tégl) neogén

10 smíšený sediment

50 kambizem modální

20 kambizem rankerová

10 kambizem oglejená

10 pelozem karbonátová

Doporučení: Udržovat současné zastoupení forem využití ploch, bránit zarůstání dřevinami, kontrolovat růst chatové a zejména velkoblokové obytné zástavby.