Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Líšeň_01

Název předindustriální krajiny

 

Líšeň

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°12'38.7"N 16°42'08.0"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                 Jihomoravský kraj, okres Brno-město, Drahanská vrchovina (Konická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Líšeň

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

      

Líšeň_01

 

Celková plocha (ha)

 

18,21

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

pestrá směs využití v úzkých pruzích po spádnici s převahou ovocných sadů nad loukami a ornou půdou, shluky chat, větší plochy orné půdy na plošině, cesty

Stav

 

3

Ohrožení

pruhy lesa a

orné půdy většinou nahrazeny trvalými kulturami, obnovené zarůstání dřevinami, spojování parcel, chataření, růst obytné zástavby

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

úpatní plošina a její okrajové svahy pod okrajem pohoří

305-341

20 R

80 M

20 bez

40 JZ

10 SZ

10 SV

10 S

MW11

70 slepence kulm

20 spraš

10 droby kulm

50 hnědozem modální

40 kambizem modální

10 luvizem modální

Doporučení: Udržovat současné zastoupení forem využití ploch, kontrolovat růst chatové a zejména obytné zástavby.