Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Lovčičky_01

Název předindustriální krajiny

 

Lovčičky

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°04'26.6"N 16°50'44.7"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Vyškov, Ždánický les (Dambořická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Lovčičky

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Lovčičky_01

Celková plocha (ha)

 

36,69

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

pravý údolní svah s pestrou mozaikou sadů, vinic, orné půdy a TTP, lesíky, les nad středem obce

Stav

 

1-2

Ohrožení

větší část orné půdy převedena na trvalé kultury, zarůstání dřevinami, růst zástavby

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

údolní svah nad zástavbou a níže nad nivou

236-324

40 M

60 P

40 Z

30 JZ

10 J

 

W2

60 jílovec, pískovec flyš

10 pelity

10 smíšený sediment

60 pararendzina modální

20 pararendzina pelická

10 pararendzina slabě oglejená

Doporučení: Udržovat současné zastoupení forem využití ploch, bránit zarůstání otevřených ploch dřevinami a růstu zástavby do segmentu PreIK.