Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Luleč_01

Název předindustriální krajiny

 

Luleč

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°15'17.7"N 16°54'52.9"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Vyškov, Drahanská vrchovina (Konická vrchovina)

 

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Luleč

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Luleč_01

Celková plocha (ha)

 

32,33

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

směs využití často v úzkých pruzích v podobě chatové kolonie, větší nepravidelné plochy TTP u okraje, ohromné množství rekreačních objektů a ploch

Stav

 

3

Ohrožení

 

parcelace pozemků zachována, orná půda téměř zcela nahrazena zahrádkami, opuštěné plochy, enormní růst rekreačních objektů a ploch

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

zvlněná vrcholová plošina v sousedství hřbitova a kostela

331-392

30 R

70 M

30 bez

30 J

20 V

10 JV

MW11

40 droby kulm

20 slepence kulm

30 jílovité břidlice, prachovce, droby kulm

90 kambizem modální

Doporučení: Kontrolovat růst rekreační zástavby do zbylých, chatařením nedotčených ploch segmentů PreIK.