Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Medlánky_01

Název předindustriální krajiny

 

Medlánky

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°14'42.5"N 16°33'40.1"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Brno-město, Bobravská vrchovina (Lipovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Medlánky

 

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Medlánky_01

Celková plocha (ha)

 

49,62

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

pestrá směs využití v úzkých pruzích po spádnici s převahou ovocných sadů a zahrad nad loukami a ornou půdou, mnoho chat, větší plochy orné půdy na plošině, cesty

Stav

 

3

Ohrožení

 

orná půda většinou nahrazena trvalými kulturami, spojování parcel, chataření, růst obytné zástavby

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy elevace a její ploché úpatí nad zástavbou

264-357

10 R

50 M

40 P

10 bez

30 V

20 J

10 JV

10 JZ

10 SV

W2

60 metabazalt, zelená břidlice

30 spraš

40 hnědozem modální

40 kambizem modální

10 kambizem mesobazická

Doporučení: Udržovat současné zastoupení forem využití ploch, kontrolovat růst chatové a zejména obytné zástavby.