Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Měnín_01

Název předindustriální krajiny

 

Měnín

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°05'19.3"N 16°42'31.5"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě              Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Dyjsko-svratecký úval (Pracká pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Měnín

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Měnín_01

Celková plocha (ha)

 

33,00

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

pestrá směs využití vedená v úzkých pruzích přímo nebo oblouky od silnice s převahou orné půdy, místy ve větších plochách

Stav

 

1-2

Ohrožení

spojování pozemků, opouštění orné půdy, růst obytné zástavby

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy a vrchol plochého izolovaného pahorku a niva vedle zástavby

187-218

20 R

80 M

20 bez

30 J

10 V

10 JV

10 S

10 SV

W2

30 vápnitý jíl (tégl) neogén

30 vápnitý jíl (šlír) neogén

30 spraš

60 černozem pelická

30 černozem modální

Doporučení: Udržovat současné zastoupení forem využití ploch, bránit opuštění orné půdy a dalšímu růstu obytné zástavby v segmentu PreIK.