Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Milešovice_01

Název předindustriální krajiny

 

Milešovice

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°05'04.6"N 16°51'20.9"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Vyškov, Ždánický les (Dambořická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Milešovice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Milešovice_01

Celková plocha (ha)

 

22,17

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

pravý údolní svah s pestrou mozaikou sadů, vinic, orné půdy a TTP, ojedinělé větší parcely orné půdy, lesíky, les v údolíčku

Stav

 

2

Ohrožení

část orné půdy přeměněna na trvalé kultury, zarůstání dřevinami, opouštění orné půdy

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

údolní svah členěný malým údolíčkem nad zástavbou v údolí

239-305

50 M

50 P

60 Z

20 SZ

10 JZ

10 J

W2

70 jílovec, pískovec flyš

30 spraš

70 pararendzina modální

20 černozem modální

10 hnědozem modální

Doporučení: Udržovat současné zastoupení forem využití ploch, bránit zarůstání otevřených ploch dřevinami.