Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Moravské Bránice_01

Název předindustriální krajiny

 

Moravské Bránice

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°04'46.6"N 16°25'58.0"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                 Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Bobravská vrchovina (Lipovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Moravské Bránice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Moravské Bránice_01

Celková plocha (ha)

 

44,04

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

v rovině nivy úzké parcely orné půdy, stromový doprovod řeky Jihlavy, meze zvýrazněny stromy a keři, na svahu přibližně po spádnici úzké pruhy trvalých kultur, TTP a stepních lad, lesík, zčásti záhumenky a část zástavby

Stav

 

2

Ohrožení

 

spojování pozemků, opuštění orné půdy, růst zástavby

 

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

široké dno velkého údolí a dolní část přilehlého údolního svahu vedle zástavby

194-239

80 R

20 M

80 bez

10 J

W2

40 nivní sediment

20 smíšený sediment

20 spraš

20 písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment

40 fluvizem modální

40 hnědozem modální

20 hnědozem oglejená

Doporučení: Udržovat současnou strukturu využití ploch, zamezovat spojování pozemků, zastavit další růst obytné zástavby v ploše segmentu PreIK.