Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Mouřínov_01

Název předindustriální krajiny

 

Mouřínov

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°07'00.5"N 16°58'32.8"E

Počet místních segmentů

1

Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Vyškov, Ždánický les (Dambořická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Mouřínov

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Mouřínov_01

Celková plocha (ha)

 

54,01

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIK

Využití parcel

velké nepravidelné parcely orné půdy na hřbetu a protějším svahu údolí, tři rybníky, bazén, loučky, lesíky a křoviny na dně údolí, záhumenky, část zástavby

Stav

 

3

Ohrožení

 

zarůstání otevřených ploch dřevinami, růst zástavby a technických ploch

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

zaoblený meziúdolní hřbet, niva a svah údolí potoka, kontakt se zástavbou dolů

243-305

30 R

60 M

10 P

30 bez

20 V

20 Z

20 SZ

10 SV

W2,

MW11

30 jílovec, pískovec flyš

20 spraš

20 pískovec, slepenec flyš

20 nivní sediment

 

50 hnědozem modální

20 pararendzina modální

20 fluvizem glejová karbonátová

Doporučení: Udržovat současné zastoupení orné půdy, TTP, bránit zarůstání ploch dřevinami, usměrňovat rekreační využití vodních ploch.