Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Moutnice_01

Název předindustriální krajiny

 

Moutnice

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°02'53.8"N 16°43'46.0"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě               Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Dyjsko-svratecký úval (Pracká pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Moutnice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Moutnice_01

Celková plocha (ha)

 

30,39

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

dlouhé úzké pruhy orné půdy vedené od obce přes vrchol kopce, vedle obce krátké parcely s různým využití

Stav

 

2

Ohrožení

částečně nepůvodní rozdělení krátkých pozemků, převod orné půdy pod vinohrady, spojování pozemků, růst zástavby

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy plochého pahorku, zčásti kontakt se zástavbou

190-207

20 R

80 M

20 bez

20 V

20 SV

10 JV

10 SZ

W2

50 slíny, jíly, jílovce flyš

20 smíšený sediment

20 nivní sediment

60 černozem pelická

20 černozem černická

20 černice fluvická karbonátová

Doporučení: Udržovat současné zastoupení forem využití ploch, bránit opuštění orné půdy a růstu obytné zástavby do segmentu PreIK.