Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Nebovidy u Brna_01

Název předindustriální krajiny

 

Nebovidy

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°08'06.5"N 16°32'51.5"E

Počet místních segmentů

1

Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Brno-město, Bobravská vrchovina (Lipovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Nebovidy

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Nebovidy u Brna_01

Celková plocha (ha)

 

36,04

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

 

Využití parcel

 

lesy na periferiích segmentu,

pestrá směs využití v úzkých pruzích převážně po spádnici s převahou ovocných sadů a zahrad nad TTP a vinohrady, stepní lada, mnoho chat, obytná zástavba, věž

Stav

 

3

Ohrožení

orná půda zcela nahrazena trvalými kulturami, zarůstání dřevinami, chataření, vrůstání obytné zástavby

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

vrchol kopce a navazující vysoké svahy velkého údolí daleko od zástavby

287-370

70 M

30 P

30 JZ

20 V

10 J

10 JV

10 SV

W2

80 biotitický až leukokratní granit

10 kamenitý až hlinito-kamenitý sediment

50 hnědozem modální

40 kambizem modální

Doporučení: Udržovat současné zastoupení forem využití ploch, bránit zarůstání otevřených ploch dřevinami a dalšímu zahušťování chatové zástavby, regulovat růst obytné zástavby.