Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Nemojany_01

Název předindustriální krajiny

 

Nemojany

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°15'13.0"N 16°54'08.0"E

Počet místních segmentů

1

Poloha na Moravě  Jihomoravský kraj, okres Vyškov, Drahanská vrchovina

(Konická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Nemojany

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Nemojany_01

Celková plocha (ha)

 

52,25

Velikostní kategorie

 

okrsek PReIK

Využití parcel

směs využití v úzkých pruzích po vrstevnici na slunných svazích v podobě chatových kolonií, větší nepravidelné plochy orné půdy a TTP na stinných svazích a údolním dně, rybník, okraje lesa, stromový doprovod toků a lesíky v nivě, rekreační objekty a plochy

Stav

 

2-3

Ohrožení

 

částečné nahrazování orné půdy trvalými kulturami, extrémní růst chatové zástavby a ploch pro rekreaci

 

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

oba údolní svahy a ploché dno s nivou bez kontaktu se zástavbou obce

265-351

30 R

60 M

10 P

30 bez

40 JZ

10 V

10 SV

W2,

MW11

20 nivní sediment

30 písky a štěrky neogén

10 jílovité břidlice, prachovce, droby kulm

10 slepence kulm

10 písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment

30 kambizem arenická

20 fluvizem glejová

20 kambizem modální

10 hnědozem modální

Doporučení: Udržovat současné zastoupení orné půdy a TTP, kontrolovat růst rekreační zástavby do zájmových ploch segmentů PreIK, bránit zarůstání otevřených ploch dřevinami.