Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Nevojice_01

Název předindustriální krajiny

 

Nevojice

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°09'19.9"N 17°02'56.7"E

Počet místních segmentů

1

Poloha na Moravě               Jihomoravský kraj, okres Vyškov, Litenčická pahorkatina (Bučovická pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Nevojice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Nevojice_01

Celková plocha (ha)

 

26,06

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

většinou stepní lada na opuštěné orné půdě, strže a meze zarostlé stromy a křovinami, pícniny na orné půdě na dně údolí

Stav

 

3

Ohrožení

orná půda na svazích zcela nahrazena TTP a dřevinami, louky na údolním dně rozorány, pokračující zarůstání dřevinami, spojování pozemků

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy členitého závěru údolí a část dna, daleko od zástavby

249-338

10 R

20 M

70 P

10 bez

20 J

10 JZ

10 SZ

20 V

10 Z

10 JV

W2

70 pískovec, slepenec flyš

20 smíšený sediment

70 pararendzina modální

10 pararendzina oglejená

10 černozem modální

Doporučení: Udržovat louky a chránit před erozí a rozkladem agrární terasy (svahy a hrany), kontrolovat expanzi dřevin na otevřené plochy, hlavně v obou přírodních rezervacích (Hašky, Roviny).