Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Nosislav_01

Název předindustriální krajiny

 

Nosislav

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°01'06.3"N 16°39'41.8"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Pardubický kraj, okres Svitavy, pomezí Brněnské vrchoviny

(Boskovická brázda, část Malá Haná) a Podorlické pahorkatiny (Moravskotřebovská pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Nosislav

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Nosislav_01

Celková plocha (ha)

 

287,90

 

Velikostní kategorie

 

celek PreIK

Využití parcel

převážně drobná parcelace v

pestré mozaice orné půdy, ovocných sadů, vinohradů, stepních las, křovin a lesíků

Stav

 

1-2

Ohrožení

opouštění orné půdy, šíření trvalých kultur, zarůstání dřevinami, růst obytné zástavby

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svah malého a svah velkého údolí nad zástavbou a dále

184-281

10 R

70 M
20 P

10 bez

20 Z

30 JZ

10 J

10 JV

W2

50 spraš

30 vápnitý jíl (šlír)

10 smíšený sediment

30 černozem karbonátová pelická

30 černozem modální

20 černozem karbonátová

10 černozem černická

Doporučení: Udržovat současné zastoupení forem využití ploch, bránit opuštění orné půdy a růstu obytné zástavby do segmentu PreIK.