Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Nový Lískovec_01

Název předindustriální krajiny

 

Nový Lískovec

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°10'56.8"N 16°33'01.5"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Brno-město, Bobravská vrchovina (Lipovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Nový Lískovec

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Nový Lískovec_01

Celková plocha (ha)

 

38,47

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

nahoře lesy a stepní lada, na svahu pestrá mozaika úzkých parcel TTP, sadů a zahrad vedených po spádnici, v dolní polovině svahu pruhy intenzivně zarostlé stromy a keři

Stav

 

3

 

Ohrožení

úplná náhrada orné půdy trvalými kulturami, zarůstání dřevinami, v horní polovině růst obytné a chatové zástavby, dole velkobloková výstavba

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

vysoký, úpady členěný okrajový svah elevace nad zvlněnou nížinou

299-385

70 M

30 P

40 J

30 JZ

20 JV

W2

70 biotitit-amfibolický diorit, křemenný diorit

20 kamenitý až hlinito-kamenitý sediment

50 kambizem modální

30 kambizem mesobazická

10 hnědozem modální

Doporučení: Udržovat současnou strukturu využití ploch, zamezovat dalšímu zarůstání otevřených ploch dřevinami, kontrolovat růst zástavby v segmentu PreIK, zarostlé opuštěné plochy určeny k výstavbě.